Många prydnadsoljelampor klarar inte säkerhetskraven

En prydnadsoljelampa kan se väldigt lockande ut för små barn. Foto: Pixabay


Varje år sker olyckor där barn har fått i sig lampolja antingen genom att ha sugit på veken eller druckit av oljan. Kemikalieinspektionens senaste granskning av prydnadsoljelampor visar att sex av tretton kontrollerade lampor inte klarade säkerhetskraven för hur oljelampor ska vara utformade.

Prydnadsoljelampor kan se lockande ut för barn och de kan få i sig lampolja antingen genom att suga på veken eller dricka av oljan i behållaren.

– Lampolja är mycket lättflytande och kan lätt komma ner i lungorna och orsaka livshotande skador. Det är företagens ansvar att se till att oljelampor som de säljer är säkra, men det är också viktigt att privatpersoner blir medvetna om riskerna med lamporna, säger Susan Strömbom, inspektör på Kemikalieinspektionen, i pressmeddelandet.

Myndigheten råder konsumenten att undvika oljelampor som endast är en öppen behållare med en veke nedstoppad i oljan. Det bör finnas ett skydd så att barn inte ska kunna suga på veken. Oljelampor och lampolja ska förvaras utom räckhåll för barn.

Om ett barn får i sig lampolja ska man inte framkalla kräkning, utan kontakta genast Giftinformationscentralen och/eller sjukvården, skriver Kemikalieinspektionen.