Löfven redo att kompromissa för en ny regering
Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven hälsar på talmannen Andreas Norlén vid deras möte i riksdagen. Foto: Henrik Montgomery/TT


Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering.

Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Löfven meddelade på måndagen riksdagens talman Andreas Norlén (M) att han står till förfogande för att försöka bilda en ny regering.

– Det bästa för Sverige vore ett blocköverskridande regeringssamarbete, säger han.

Löfven uppger att S är berett att kompromissa i flera olika frågor och tar själv upp arbetsrätten som exempel.

Framför allt Centern vill se förändringar i arbetsrätten för att skapa mer flexibilitet för företagen och för att de ska våga anställa fler.

– Jag tror exempelvis att det finns goda möjligheter att både tillgodose det svenska näringslivets behov av flexibilitet med ett behov hos den enskilde löntagaren att känna en trygghet på arbetsmarknaden. Det går att ordna, säger Löfven.

Syrligt C-svar

Arbetsrätten är ett känsligt område för S.

– Jag vill peka på ett område där det traditionellt ser ut som att här står två oförenliga politiska uppfattningar mot varandra. Jag säger att det går att förena, säger Löfven.

Centerledarens svar är syrligt.

– Det är ju intressant att Stefan Löfven är intresserad av att prata politik när det verkar som om han ska få sonderingsuppdraget, säger Annie Lööf.

Moderatledaren Ulf Kristersson gav i söndags upp sina sonderingsförsök för en ny regering bland annat efter att S stängt dörren för att samarbeta med en Alliansregering.

Både C och L meddelade då också att de i nuläget säger nej till Kristerssons alternativ att bilda en regering där inte hela Alliansen ingår.

"Stort ansvar på C och L"

– Talmannen bör lyssna särskilt noga på vad L och C säger i det här läget. Givet det besked de gav i helgen kring möjligheterna att bilda en Alliansregering, så vilar det ett särskilt stort ansvar på dem för processen vidare, säger KD-ledaren Ebba Busch Thor.

Moderatledaren Ulf Kristersson är fortsatt Lööfs statsministerkandidat. Hon står fast vid att Alliansen ska hålla ihop och söka samarbete med S och MP. Lööf kritiserar Löfven för att alltid kräva statsministerposten i ett sådant samarbete.

Även Liberalernas ledare Jan Björklund vill att Alliansen håller ihop. Han föreslår regeringssamarbete med S och/eller MP, men kan även tänka sig en storkoalition mellan S och M, något som dessa båda partier inte alls har visat något intresse för.

– Jag tycker att det största ansvaret vilar på de största partierna, de har fått ett jätteförtroende från väljarna jämfört med oss andra, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund och uppmanar alla partier att nu börja rucka på sina låsta positioner.

Lovar att lyssna

Själv kan Björklund i nuläget inte tänka sig att sitta i en mittenregering med S, C, L och MP. Först måste hans tre andra regeringsalternativ ha prövats.

Stefan Löfven lovar, om han får uppdraget att försöka bilda regering, att vara öppen och lyssna.

– Vi ska söka efter lösningar där alla parter kan vinna på ett samarbete. Vi socialdemokrater är fullt medvetna om att tiden då vi hade egen majoritet är för länge sedan förbi, säger han.

Det är talmannen som bestämmer vem som ska få göra nästa försök att sondera underlaget för en ny regering. Han väntas ge besked senare i eftermiddag.

Förutom S, vill även MP och V att Löfven nu får göra ett försök. Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt riskerar dock att förlora allt sitt inflytande över regeringen om Löfven lyckas få till stånd samarbete med borgerliga mittenpartier. C och L vill inte ha något att göra med vare sig V eller SD.

Inget ultimatum

Sjöstedt vill dock idag inte ställa villkor för att rösta på Löfven som statsminister.

– V börjar inte med att ställa ultimatum, säger han.

SD:s Jimmie Åkesson tycker att det är rimligt att S-ledaren Löfven nu får försöka bilda en ny regering.

Åkesson anser att processen ska skyndas på och att Löfven bör får kortare tid än två veckor på sig. Därefter vill SD-ledaren att talmannen lägger fram ett första statsministerförslag för omröstning i riksdagen.

– Vi kan inte hålla på att sondera i fyra år. Förr eller senare måste vi komma till skott, säger Åkesson.

Att SD skulle rösta för Löfven som statsminister är dock inte "särskilt troligt", enligt Åkesson.

Riksdagens talman kan lägga fram fyra förslag på ny statsminister innan extraval måste utlysas.

(Peter Wallberg/TT)
(Maria Davidsson/TT)

Fakta

Regeringsbildningen

(TT)

När en statsminister ska utses samråder talmannen först med företrädare för varje partigrupp i riksdagen. Därefter överlägger hen med vice talmännen och lämnar förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar rösta om förslaget till statsminister. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej är det förkastat, annars är det godkänt. Alltså kan nedlagda röster påverka utfallet.

Om riksdagen förkastar förslaget ska proceduren upprepas. Om riksdagen röstar ner talmannens förslag fyra gånger avbryts processen och extraval ska hållas inom tre månader.

Källa: Regeringsformen