Löfven kan få regeringsuppdrag redan i dag
Moderatledaren Ulf Kristersson meddelade under söndagen att han ger upp försöket att bilda regering. Foto: Henrik Montgomery/TT


Efter att Moderatledaren Ulf Kristersson meddelat att han avbryter försöken att bilda regering är det nu upp till talmannen att passa över stafettpinnen.

I dag träffar talmannen de övriga sju partiledarna för att diskutera nästa steg.

Ulf Kristersson meddelade under söndagen att han gjort allt han "kan och vill göra", men att ansträngningarna att bilda en regering misslyckats. Kristersson står dock fortsatt till förfogande för att bli statsminister och regeringsförslaget ligger kvar på bordet.

– Men nu har talmannen ansvar för nästa steg, sade Ulf Kristersson.

Talmannen ska i dag träffa de övriga sju partiledarna och diskutera hur man nu går vidare. Förhoppningen är att kunna ge sonderingsuppdraget till näste partiledare redan under dagen. Mycket tyder på att det blir Stefan Löfven får ta över stafettpinnen.

Samtidigt har Norlén poängterat att det viktigaste är att Sverige får en stabil regering.

–Jag tänker inte låta mig stressas av att tiden går och att ett sonderingsförsök inte blivit framgångsrikt, sade Norlén under gårdagens pressträff.

Vem som har störst möjlighet att bilda en regering är svårt att sia om, men att Stefan Löfven nu kan få chansen att sondera terrängen bedömer experter som mest troligt.

– Allt annat förefaller ganska egendomligt i det här läget, menar Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

(Malin Johanson/TT)

Fakta

Regeringsbildningen

(TT)

När en statsminister ska utses samråder talmannen först med företrädare för varje partigrupp i riksdagen. Därefter överlägger hen med vice talmännen och lämnar förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar rösta om förslaget till statsminister. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej är det förkastat, annars är det godkänt. Alltså kan nedlagda röster påverka utfallet.

Om riksdagen förkastar förslaget ska proceduren upprepas. Om riksdagen röstar ner talmannens förslag fyra gånger avbryts processen och extraval ska hållas inom tre månader.

Källa: Regeringsformen