Lockdown – överflödig åtgärd enligt ny studie
Sveriges samhällsåtgärder mot covid-19-smittan är tillräckliga
Svenska myndigheters val att inte använda lockdown-strategi har gjort att butiker och andra verksamheter fortfarande kunnat hålla öppet, om än med restriktioner för att undvika trängsel. Foto: Sofia Drevemo


Sveriges åtgärder för att hejda spridningen av covid-19-smitta har visat sig vara nog effektiva jämfört med kraftigare restriktiva åtgärder, som utegångsförbud och att stänga ner verksamheter, visar en studie som nyligen publicerats.

Fyra professorer vid Stanford University i USA har fått sin studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Clinical Investigation.

Syftet med studien var att se vilken påverkan mer restriktiva åtgärder har haft på smittspridningen i förhållande till mindre restriktiva åtgärder, när det gäller icke-medicinska sådana.

”Även om små fördelar inte kan uteslutas, finner vi inga betydande fördelar med mer restriktiva icke-medicinska åtgärder. Liknande minskningar av tillväxt kan uppnås med mindre restriktiva ingrepp”, skriver forskarna.

Eran Bendavid med kollegor har jämfört tio länders smittspridning i pandemins tidigare skede ­– Sverige, Sydkorea, England, Frankrike, Tyskland, Iran, Italien, Nederländerna, Spanien och USA.

Mildare åtgärder har effekt

Alla länder, förutom Spanien, har haft betydande minskningar i smittspridning tack vare allmänna restriktiva åtgärder, och då även Sverige och Sydkorea med sina mildare åtgärder.

Sverige tillämpade vid den tidpunkten social distansering, begränsat resande och förbud mot att samlas i större grupper, medan Sydkorea satsade på testning, smittspårning och att isolera smittade och deras nära kontakter. Övriga länder i studien tillämpade mer restriktiva åtgärder, enligt studien.

Efter att ha räknat bort epidemins naturliga dynamik och effekten av mildare åtgärder, ser de ingen tydlig positiv effekt av de mer restriktiva åtgärderna i något av länderna vid början av 2020.

Negativa effekter

I artikeln listar forskarna också negativa effekter på grund av de mer restriktiva åtgärderna, som pandemirelaterad svält, ökat drogmissbruk, uteblivna vaccinationer, ökning av andra sjukdomar på grund av uteblivna hälsokontroller, misshandel i hemmet, påverkan på den psykiska hälsan och en ökad självmordsfrekvens. Man räknar också med att ekonomiska konsekvenser påverkar hälsan negativt.

Bendavid och hans kollegor sammanfattar med att även om man inte helt kan utesluta fördelar med mer restriktiva åtgärder i samhället, så kan fördelarna kanske inte matcha de många skador som kommer ur de mer aggressiva åtgärderna.

”Vi ifrågasätter inte verkan av alla åtgärder för allmänhälsan ... men vi ser ingen ytterligare fördel av att tvingas stanna hemma och att stänga verksamheter”, skriver de i artikeln.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.