Ledande politiker från 30 länder: ”Kina måste omedelbart stoppa förföljelsen”
Falun Gong-utövare går i parad i Washington D.C. 20 år efter att förföljelsen av Falun Gong startade i Kina, den 18 juli 2019. Foto: Samira Bouaou/Epoch Times


Beslutsfattare från en stor del av världen har skrivit på ett gemensamt uttalande för att få den kinesiska regimen att upphöra med förföljelsen av Falun Gong. Det handlar både om att belysa brott mot mänskliga rättigheter och att skydda sitt eget land från en kommunistisk diktatur som vill få världsherravälde, menar Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot som driver uppropet i Sverige.

”Vi är djupt oroade över de pågående övergreppen mot Falun Gong-utövare i Kina – ett brott mot mänskliga rättigheter.”

Så inleds det internationella uttalande mot förföljelsen av Falun Gong i Kina som 600 parlamentariker, på nationell och regional nivå, och före detta parlamentariker från 30 länder har skrivit på i dagarna.

Initiativet kom från två parlamentsledamöter och före detta ministrar i Kanada. I Sverige tog riksdagsledamoten Ann-Sofie Alm (M) stafettpinnen och spred uttalandet vidare. Hon såg en möjlighet att göra något tillsammans med parlamentariker i andra länder.

– Parlamentariker i Sverige och andra länder kan gå tillsammans för att stoppa detta. Det är viktigt att visa att vi står ihop mot detta.

Statssanktionerad organstöld

Förföljelsen av Falun Gong, som också kallas Falun Dafa och är en qigong- och meditationsmetod med en filosofi baserad på ledorden sanning, godhet och tålamod, har pågått sedan den 20 juli 1999.

Innan dåvarande ledaren av kinesiska kommunistpartiet Jiang Zemin startade förföljelsen övade uppskattningsvis 70-100 miljoner människor fritt i parkerna. Sju år senare, 2006, kom den oberoende utredningen ”Bloody harvest” som gjordes av före detta parlamentarikern David Kilgour och människorättsadvokaten David Matas.

Den berättade om en statssanktionerad organhandel där organ togs från levande samvetsfångar, där den övervägande delen var Falun Gong-utövare, och såldes för transplantation. Matas och Kilgour såg en plötslig, stor ökning i antalet transplantationer på landets sjukhus från 2000, trots att Kina inte har något fungerande organdonationssystem. Samtal till sjukhusen visade att organ från Falun Gong-utövare var en källa till ökningen.

Matas och Kilgour gör, liksom den grävande journalisten Ethan Gutmann i sin utredning, uppskattningen att 40 000–65 000 Falun Gong-utövare dog 2006 till följd av organstöld

Kan använda fredlig makt

I det internationella uttalandet uppmanar parlamentarikerna ”den kinesiska regeringen att respektera internationella normer och FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som Kina undertecknat; att omedelbart stoppa förföljelsen av Falun Gong i Kina och att villkorslöst frige alla fängslade Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar”. Uttalandet i helhet och namnen på de 26 svenska parlamentariker som skrivit under kan läsas via länken.

Ann-Sofie Alm tror inte att den kinesiska regimen kommer att bry sig om uttalandet ”även om varenda parlamentariker i hela världen skulle skriva på”. Isället tror hon att effekten ligger i när fler beslutsfattare blir medvetna om situationen i Kina. Det handlar både om deras strävan efter världsherravälde, med de konsekvenser det kan få, och deras brott mot mänskliga rättigheter.

– Om alla parlamentariker fick upp ögonen för vilka ohyggliga grymheter mot mänskliga rättigheter, mot individer som Kina utför, så kan i alla fall vi med fredlig makt visa att Kina kommer inte att nå framgång. Det räcker nu. Vi måste stå upp för det som är rätt och riktigt.

– Om fler vet vad som pågår så kommer det att visa sig i hur olika parlament tar beslut, hur man beslutar lagar, hur man skyddar sig mot ett övertagande av en kommunistisk makt, som Kina är.

Ann-Sofie Alm. Foto: Riksdagen

”Borde ha lyssnat på rapporterna”

Enligt Ethan Gutman, har den utdragna förföljelsen av Falun Gong bidragit till en ökad förföljelse av fler grupper, som uigurerna, i Kina. Han säger att om världen hade stått upp och satt stopp för förföljelsen av Falun Gong för tio år sedan så hade kanske inte en och en halv miljon uigurer suttit fängslade nu. 

Alm säger att omvärlden borde ha reagerat tidigare och att vi då hade fått ett annat utfall.

– Det här är en stor plump i protokollet för mänskliga rättigheter att vi inte har reagerat tidigare.

– Omvärlden borde ha lyssnat på rapporterna som kom, för det har kommit rapporter ända sedan den 20 juli 1999 när Falun Gong första gången blev uttalat förföljda av den kinesiska staten.

En anledning till att reaktionen inte har varit tillräckligt stark tror hon kan vara desinformation från den kinesiska regimen, och det behöver inte handla om märkliga uttalanden.

– Det här handlar om att när informationen om saker som händer i fängelse i Kina kommer utanför ”the great firewall” så åtföljs det ofta av andra uttalanden och från andra källor, som misstänkliggör det som först kom ut och som faktiskt var sant.

Det får människor att tvivla på vad som är sant, säger hon.

– Det här är väl också en anledning till att man inte har reagerat så starkt eftersom det är så svårt att kontrollera vad som egentligen är sant att man kanske hellre låter bli.

Vill se utredning tillsammans med EU

– Det kommer många rapporter som redan säger att det är ett folkmord som sker just nu och bara det är uppgifter som jag tycker borde finnas i varenda domstol just nu och undersökas.

För att agera mot förföljelse och brott mot mänskliga rättigheter i Kina borde Sverige nå en överenskommelse med hela EU, anser hon. Hon vill se ett enat EU som begär att ansvariga ställs inför domstol, liksom ekonomiska sanktioner och att införa Magnitskijlagar, som innebär att förbrytare kan lagföras trots att de befinner sig på utländsk mark. Alm hänvisar även till den kinesiska regimens uttalande om att ta över världen.

– EU ingår i hela världen. Konsekvenserna av om Kina skulle ta över Europa är att då skulle inte Europa vara fritt. Våra mänskliga rättigheter skulle vara hotade och vi skulle inte kunna leva som vi gör idag.

– Det här är svindlande tankar att tänka, men det är också därför som Sverige måste agera hårt och tillsammans med EU och gärna USA också.

Starkt stöd

Alm är glad över det stöd som uttalandet har fått, och det trots att många parlamentariker av princip är restriktiva med att skriva under officiella uttalanden.

– Jag blir så varm i hjärtat att det är så många som vill ställa upp och det är ju ett enormt stöd. Det blir som en snöbollseffekt ju fler som skriver på, och det är så skönt att veta att världen faktiskt vågar stå upp och vågar stå tillsammans när man ser att någonting är fel.

Samtidigt berättar hon att några avstod från att skriva på uttalandet eftersom de var oroliga för följder.

– De ville inte göra det dels för att bli portad från att åka till Kina och dels på grund av ambassadörens agerande mot utrikesministern och enskilda ledamöter.

Själv är hon inte rädd för konsekvenser från Kina.

– Det gör mig mer bestämd att vilja kriga mot den här regimen, och det här helt ofattbara förtrycket som de håller på med mot sitt eget folk.

Ökad medvetenhet om regimen 

Kristina Isaksson Kleinert, Svenska föreningen för Falun Dafa, är glad över att parlamentariker börjar förstå situationen i Kina.

– Det är glädjande att det sker nu, men det är sorgligt att det har tagit så lång tid.

Hon förklarar att under den 21 år långa förföljelsen av Falun Gong hade fler röster behövts.

– Den här förföljelsen anses vara en av de mer brutala och omfattande i modern tid. Parlamentariker och organisationer har uttalat sig, men i alldeles för ringa omfattning med tanke på hur allvarlig situationen är i Kina. Att man nu börjat få förståelse för situationen i Kina är oerhört viktigt för Kinas befolkning.

Det senaste året har den kinesiska regimens agerande fått ljuset på sig, med bland annat deras mörkläggning av virusutbrottet och händelserna i Hongkong. Hon tror att det har gjort fler medvetna om situationen.

– Det har gjort att man nu börjar förstå Kina på ett nytt sätt, när det gäller regimens brott mot mänskliga rättigheter, och då har man också börjat uppmärksamma den här förföljelsen.

Hon hoppas att det kan leda till ett starkt avståndstagande från omvärlden.

– Så att regimen faktiskt slutar med förföljelsen och förstår att om de fortsätter så kommer det att få så allvarliga konsekvenser med omvärlden att de inte vinner på att fortsätta.

– Jag tror personligen att bristen på åtgärder från omvärlden har gjort att det har fått pågå. I och med att omvärlden inte står upp för mänskliga rättigheter så blir kinesiska regimen dumdristiga i att fortsätta med än värre saker.

USA vidtar åtgärder för att minska påverkan från den kinesiska regimen i deras land, men i Sverige har vi ännu inte sett samma sak. Isaksson Kleinert säger att vi behöver förstå förföljelsen av Falun Gong för att förstå hur kinesiska kommunistpartiet fungerar och hur det kan påverka oss i Sverige.

– De brott som de begår, de övertramp av lagar och rättigheter begår de även mot uigurer, tibetaner, i Hongkong och vidare i världen. Vi måste stoppa dem medan vi kan. Det här rör oss alla.

Gemensamma värderingar i grunden

Isaksson Kleinert säger att många inte vet vad Falun Gong är. Hon betonar vikten av att både beslutsfattare och den svenska befolkningen förstår vad det är och ser hur fel förföljelsen är. För att förklara går hon tillbaka till våra grundläggande värderingar.

– Falun Dafa har sina rötter i den traditionella kinesiska kulturen, som har så många humanistiska och fina principer, gränsöverskridande principer om medmänsklighet.

Hon säger att genom att förstå mer om Falun Gong och den kulturen så kan vi få hjälp att förstå vår egen svenska kultur och de värden vi har här.

– Det handlar i grunden om respekt, medmänsklighet och tolerans. Falun Dafas ledord är sanning, medkänsla och tålamod. Att tänka att sådana principer blir förföljda... Man måste förstå hur felaktigt det är.

– Det här borde vara ett globalt ställningstagande att vi står upp för dessa principer för mänskligheten. Vi måste se att det hänger ihop.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.