Läkare: ”Det ska man inte förminska eller släta över”

Vaccinskador av covid-19-vaccin

Innan Charmienne Gyllenswärd fick covid-19-vaccinet hade hon god fysik. Nu har hon hjärtklappning, ständiga smärtor och kan inte gå. Foto: Privat


Biverkningarna av covid-19-vaccinerna borde tas på större allvar, menar läkaren Nils Littorin. Vaccinskadade håller med och anser att en större tydlighet kan hjälpa läkare att ge skadade bättre vård och rätt ersättning.

Nils Littorin, läkare och doktor i klinisk mikrobiologi, säger att de flesta som har fått covid-19-vaccin inte har rapporterat biverkningar, men att Läkemedelsverket har fått in en stor mängd rapporter som bör tas på allvar.

– Antalet biverkningsrapporter har överträffat tidigare år. Jämför man 2020 med 2021 när vaccinen introducerades så var det fler biverkningsrapporter för bara de här tre produkterna än för alla andra godkända läkemedel och vaccin. Det är en signal man bör vara vaksam på.

Man kanske inte alltid letar efter biverkningar, och det man inte letar efter, det hittar man inte. 

– Nils Littorin, läkare och doktor i klinisk mikrobiologi

Över 10 000 rapporter om allvarliga misstänkta biverkningar av covid-19-vaccin har inkommit. Läkemedelsverket bedömer en biverkningsrapport som allvarlig "om den misstänkta biverkningen leder till döden, är livshotande, innebär sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför medfödd missbildning eller annan medicinsk viktig händelse".

Samtidigt finns det ett mörkertal i rapporteringen av läkemedelsbiverkningar. Littorin hänvisar till studier som säger att mörkertalet vad gäller allvarliga biverkningar kan ligga på 50–90 procent. 

Han säger att även om vårdpersonalen är skyldig att rapportera, så är man oftast stressad och har svårt att hinna. Dessutom är covid-19-vaccinen ännu nya och man vet inte så mycket om biverkningarna.

– Och man kanske inte alltid letar efter biverkningar, och det man inte letar efter, det hittar man inte.

Nils Littorin är läkare och doktor i klinisk mikrobiologi. Foto: Privat

Charmienne Gyllenswärd, 47 år, säger att hon haft tur som har en läkare som är inläst på biverkningar av vaccinerna. I juni fick hon andra dosen av Pfizers vaccin. Samma dag fick hon biverkningar som feber och smärta i armen. Sedan dess har symtomen blivit fler och värre.

Pulsen är mycket hög, med en vilopuls på 110–120 slag per minut.

– Ibland blir jag jätterädd och tänker att nu kommer mitt hjärta snart inte orka; det slår så fort, dygnet runt.

Synen har försämrats och blodtrycket har gått upp. Hon har smärta och domningar i armar, ben och fötter, och kronisk trötthet.

Tidigare hade hon god fysik och tränade på gym sex gånger i veckan.

– Det är som dag och natt. Jag var jättevältränad. Nu kan jag inte gå. Jag försöker med rullator, men benen kollapsar. Det kan komma när som helst.

Hon sitter i rullstol, men kan inte rulla sig framåt själv om det lutar uppför.

– Jag är muskelsvag och har jätteont i både armar och händer. Från mitten av ryggen ner till fötterna har jag som sockerdricka. Det pirrar obehagligt och benen hänger som blyklumpar.

Provtagningar för att utesluta andra orsaker har tagit tid, men när det är klart ska hennes läkare begära ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

Gyllenswärd tycker inte att man pratar tillräckligt om biverkningarna. Den 30 april hålls en manifestation i Stockholm, under namnet ”Tala om det”, för att uppmärksamma de som fått skador av covid-19-vacciner. Då kommer hon att vara där.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att alla som vill höras får höras. Vi har olika symtom och jag tycker att det är viktigt att det kommer ut, säger hon och fortsätter:

– Jag hoppas att läkemedelsföretagen tar på sig ansvaret och erkänner att man kan få skador av vaccinerna och att vi får den ersättning som jag tycker vi har rätt att få när vi har drabbats så hårt.

De vill inte att det här ska komma ut. De vill tysta ner det här. 

Charmienne Gyllenswärd, vaccinskadad

Hon menar att vaccinskadorna göms undan.

– De vill inte att det här ska komma ut. De vill tysta ner det här.

Det gäller både läkemedelsföretagen och myndigheterna, menar hon och tror att man vill undvika en skandal.

Vid manifestationen ska Jasmin Hashim, 26 år och ekonomistuderande, berätta om sin erfarenhet. Hon tog den första dosen av Moderna i september. Två veckor senare pausades vaccinet på grund av risken för hjärtproblem.

Dagen efter vaccinationen får hon kraftig hjärtrusning och åker in akut. Hjärtrusningen återkommer även nästa dag.

– Jag förstår att det här inte kommer att försvinna. Jag får en väldigt hög puls, en vilopuls på 120 och i attackerna går det upp till 150.

Hon blir sängliggande och får kraftig yrsel.

– Jag äter sängliggande, jag kan inte stå upp i duschen eller göra någonting på grund av yrseln och att jag har så stark hjärtklappning.

Hashim träffar tolv olika läkare som säger att man inte har någon behandling.

– Jag är fullt frisk i övrigt och man vet inte var man ska göra av mig, eftersom det är så okända symtom med hjärtklappning dygnet runt.

Hon flyttade hem till sin familj för att få hjälp. 

Efter tre månader började pulsen bli bättre. Yrseln höll i sig i fem månader. Nu är symtomen så gott som borta. Hon studerar, jobbar och har ett aktivt liv, men undviker sådant som kan belasta hjärtat.

– Det var en väldigt tuff period. Jag kunde inte klara mig själv. Jag kunde inte sova eller äta och det gick inte att få någon hjälp. Läkarna stod som handfallna. Jag visste inte om eller när jag skulle bli frisk.

Det har inte varit någon tvekan om att vaccinet är orsaken.

Jasmin Hashim drabbades av allvarliga biverkningar av Modernas covid-19-vaccin. Foto: Marilia Bognandi

Jasmin Hashim tycker att myndigheterna kunde ha varit tydliga tidigare med risken för biverkningar.

– Man har fört fram vaccinet som något man måste ta av solidaritet, men när någon skadas av det vill man bara gömma undan det. Hade folk vetat att det fanns så många biverkningar hade nog inte så många tagit vaccinet.

Hon säger att det skulle vara en hjälp för dem som upplever biverkningar om läkare hade tillgång till en lista med fastställda biverkningar.

– Det blir svårt både för oss och läkarna att veta om det är en biverkning då läkemedelsföretaget inte har sagt att de här biverkningarna finns.

Ett skäl till att media inte har tagit upp det tror hon är att man inte vill gå emot det myndigheterna rekommenderar. Framför allt tycker hon att Folkhälsomyndigheten borde ha haft transparens kring biverkningarna.

Hashim har sökt ersättning från Läkemedelsförsäkringen, men inte fått beslut än. Hon säger att många har fått avslag.

– Det största bekymret är att många inte kan bevisa att det är på grund av vaccinet.

Hon har också märkt att drabbade inte står på sig när läkare säger att orsaken kan vara stress eller ångest.

Godkännande av läkemedel vilar på kliniska prövningar. Genom att jämföra en grupp personer som fått vaccinet med en grupp som inte fått det kunde man dra slutsatser om effektivitet och biverkningar. Nils Littorin lyfter ett problem med studierna.

– Fördelen var att studierna var väldigt stora, en nackdel var att det bara gick några månader innan man godkände vaccinerna och bröt blindningen, vaccinerade kontrollgruppen och därmed punkterade sin egen studie. Vi har ingen långtidsstudie vad gäller säkerhet, säger han och fortsätter:

– Det betyder att vi aldrig kommer att få randomiserade kontrollerade studier på långsiktig säkerhet och effektivitet. Pfizer var skyldiga oss det. När man vaccinerar en stor del av jordens befolkning, då tycker jag att man är skyldig att göra en ordentlig studie med långtidsdata, inte bara några månader.

Något skäl att avbryta studien i förtid fanns inte, tillägger han.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har konstaterat kopplingar mellan några av de allvarliga biverkningarna och covid-19-vaccinerna. Sverige pausade vaccination med Astra Zenecas vaccin i mars 2021 på grund av kopplingen till fall med blodproppar, i några fall med dödlig utgång. Man har även sett en ökad risk för inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck av Spikevax och Comirnaty.

När Spikevax pausades på grund av den risken skrev Folkhälsomyndigheten: ”Både myokardit och perikardit går ofta över av sig självt, utan att ge några bestående besvär, men misstänkta symtom bör bedömas av läkare på exempelvis en vårdcentral eller jourmottagning.”

Man ger det till alla och säger att det är lika säkert och effektivt för alla. Risk-nytta-analysen för en 12-åring och en 75-åring är väldigt olika. 

– Nils Littorin

Nils Littorin förklarar tillståndet närmare.

– Tillståndet är inte sällan asymtomatiskt, men det kan i akutskedet orsaka arytmier och hjärtsvikt och i svåra fall en dilaterad kardiomyopati med akut hjärtsvikt och död. För de flesta är det ett övergående tillstånd. Men det finns dokumenterat att pojkar så unga som 15 år har avlidit.

Han säger att man inte vet om vaccinorsakad myokardit leder till hjärtproblem på lång sikt.

– Det ska man inte förminska eller släta över. Eftersom vi pratar om en förebyggande behandling av friska barn och ungdomar med minimal risk för svår covid kan man inte acceptera svåra biverkningar av vaccinet. Ett barn som dör är ett för mycket. Jag upplever att man inte väger in det i kalkylen. Man ger det till alla och säger att det är lika säkert och effektivt för alla. Risk-nytta-analysen för en 12-åring och en 75-åring är väldigt olika.

Kontakta journalisten: [email protected]

Fakta

Biverkningar från covid-19-vaccin

102 189 rapporter om misstänkta biverkningar hade inkommit den 7 april.

Comirnaty (Pfizer): 204 fall av myokardit och 114 fall av perikardit hade rapporterats in som misstänkt biverkning. Totalt fanns 1 158 rapporter om misstänkt biverkning på hjärtat. 16 184 232 doser har getts och 54 280 rapporter har inkommit.

Spikevax (Moderna): 136 fall av myokardit och 43 fall av perikardit hade rapporterats. Totalt 420 rapporter om misstänkt biverkning på hjärtat. 3 739 239 doser har getts och 22 725 rapporter har inkommit.

Vaxzevria (Astra Zeneca): 1 337 641 doser har getts och 24 749 biverkningsrapporter har inkommit.

Myokardit (hjärtmuskelinflammation) och perikardit (hjärtsäcksinflammation) är fastställda biverkningar av vaccinering med Comirnaty och Spikevax. Risken bedöms som ”mycket sällsynt” (upp till 1 av 10 000 vaccinerade personer kan påverkas).

Risken för hjärtmuskelinflammation efter vaccination är högst hos yngre män och är högre efter dos två.

Rekommendationen är att inte ge Spikevax till personer som är 30 år eller yngre.

Källa: Läkemedelsverket