Kritik mot vindkraft i vintrigt Texas
Två Texasbor värmer sig på en utegrill i det kalla vädret, efter att strömmen gått under vinterstormen Uri, 16 februari 2021 i Houston, Texas. Foto: Kerem Yucel/AFP via Getty Images


Ryan Palazzo ledde tidigare ett oljeledningsbygge, men blev uppsagd på grund av nedskärningar. Den direkta orsaken var att företagsledningen väntade sig att det stora projektet Keystone XL skulle stoppas efter att Joe Biden tillträdde som president. Han är kritisk till den väg delstaten valt i energifrågan. Det kalla vädret hade inte behövt leda till avbrotten, menar han.

– Det handlar inte om att det inte finns tillräckligt med naturgas, det handlar om övergången till förnybar energi. De kan inte på kort sikt hålla elnätet stabilt, säger han.

Palazzo menar att Bidens beslut att stoppa Keystone XL är ett politiskt motiverat beslut, och inte ett logiskt agerande, och han anser att det är i strid med det amerikanska sättet att leva.

Enligt officiella data från ERCOT, ett råd med ansvar för Texas energisäkerhet, har elektriciteten från vindkraftverk ökat från 3 procent 2007 till 25 procent i januari i år. 2020 var det första året som förnybar energi genererade mer elektricitet än kol i Texas. 

Rekordkylan har inte bara lett till mer elförbrukning, utan även att vindturbinerna har isats ned och inte kunnat användas, eller gått sönder.

Ryan Palazzo anser att medvetenheten om nackdelarna med förnybara energikällor är låg. Det finns inga magiska lösningar, säger han. Solpaneler tar upp 100 gånger så mycket utrymme som ett vanlig kraftverk, och vindkraftverk tar upp till 1 000 gånger så mycket utrymme. De kräver sällsynta jordartsmetaller, som måste utvinnas ur marken. 

– Det är väldigt, väldigt ovanligt med läckor på olje- och gasledningarna. Jag tror att allmänheten inte har fått reda på, och inte heller tagit reda på, fakta om förnybar energi jämfört med hur olja och gas fungerar, säger han.

Många arbetare i oljeindustrin känner sig lurade av Joe Biden. 

Josh Williams, en oljeledningsbyggare som blivit arbetslös efter Bidens beslut, säger att den fackliga organisation som organiserar honom, UA, skickade brev till medlemmarna och uppmanade dem att rösta på Biden.

– Man kan inte rösta på någon som tänker stänga ner ens arbete. Det kan man bara inte. Då är man inte klok, säger han.

Williams säger att verkligheten drabbade många under Bidens första vecka som president. Somliga blev förvirrade av de blandade budskap som Biden sände ut angående Keystone XL och fracking under valrörelsen. De hoppades ändå att Biden skulle ta hand om de fackanslutna, eftersom facken är en stark maktbas för demokratiska partiet, och de donerade mycket pengar till Bidens kampanj.

Kevin Stitt, Guvernör i Oklahoma, delstaten där Williams bor, har utfärdat en order för att skydda delstatens olje- och gasindustri mot beslut från den federala regeringen, som han menar tar sig för stora friheter. Williams är positiv till guvernörens agerande.

– Olje- och gasindustrin försörjer tusentals familjer bara i Oklahoma, säger han.

– Biden angriper vårt yrke, vår bransch, våra liv, allting.

 

Ge ett bidrag till vårt nyhetsarbete. Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Förändrad energiförsörjning i Texas

Andelen av delstatens totala energiförsörjning efter energislag.


2007

Gas 44,5%

Kol 37,4%

Kärnkraft 13,4%

Vindkraft 2,9%

Annat 1,3%

Vattenkraft 0,4%


2021

Gas 38%

Vindkraft 25%

Kol 22%

Kärnkraft 12%

Solenergi 2%

Källa: ERCOT