Krigardrottningen Fu Hao
Det fanns krigarprinsessor långt före Mulan
Drottningen var den första i Kinas nedtecknade historia som använde sig av bakhåll som taktik i krig. NTD Televison


Det här är en mycket gammal historia som handlar om en kung och hans ovanliga drottning. De levde under Shangdynastin, grundad cirka 1600 år f.Kr. Det är den äldsta kinesiska dynastin med samtida nedtecknade skrifter. En guldålder i den tidiga kinesiska civilisationen som styrdes av mycket vidskepliga kungar.

Shangdynastin, eller Yindynastin, sträckte sig över 500 år, och precis som många andra regenter i den antika världen, behöll kungarna sin makt med ständigt pågående krigföring. Den 23:e kungen av Shang-dynastin hette Wu Ding. Han växte upp bland folket och var den som förde Shang till dess höjdpunkt.

Redan i tidiga år blev Wu Ding bortskickad av sin far för att känna på livet för en vanlig medborgare. Ingen i hans nya hem hade en aning om att han en dag skulle bli deras kung.

Med tiden uppnådde Wu Ding giftasvuxen ålder. På den tiden var det vanligt att kungarna av Shang främjade lojaliteterna med angränsande stammar genom giftermålsallianser. Wu Ding hade ingen aning om vem han skulle gifta sig med och undrade vilka egenskaper hon hade.

Till slut kom dagen för det stora bröllopet. När bröllopsprocessionen närmade sig palatset fick Wu Ding se sin brud för första gången. Bruden var Fu Hao, en prinsessa från en närbelägen stam.

”Så vacker hon är”, tänkte Wu Ding när han såg henne.

En annorlunda kvinna

Livet tillsammans efter bröllopet var lyckligt. Men gradvis började Wu Ding upptäcka att hans drottning var annorlunda än andra kvinnor.

Enligt skrifterna i de gamla luntorna slutade Fu Hao, av respekt för gudarna, både att prata och skratta varje gång hon hörde åskan mullra. Även när hon överraskades av ljudet vacklade hon aldrig i sitt vördnadsfulla uppträdande.

När Wu Ding fick ärva tronen var Shang-dynastins styrka på nedgång, stabiliteten i imperiet hotades av ett flertal både interna och externa faktorer.

När en fiendestyrka invaderade landet från norr, skickade gränsvakterna gång på gång brådskande meddelanden till huvudstaden och bad om hjälp. Wu Ding blev bekymrad eftersom han inte kunde uppbringa någon general som skulle kunna vända situationen.

Men plötsligt stod hans drottning Fu Hao framför honom, klädd i full stridsrustning. Hon vädjade till kungen att låta henne leda ett militärt fälttåg mot inkräktarna.

Trots att Fu Hao uppvisade ett ovanligt mod och hade fått militär träning sedan hon var ung, var Wu Ding tveksam till att skicka sin älskade hustru till de våldsamma striderna. Men eftersom hon var så envis bestämde Wu Ding att han skulle rådfråga en spåman. Resultatet av förutsägelsen visade att det skulle vara mycket gynnsamt för Fu Hao att delta i kriget. Wu Ding accepterade Fu Haos  begäran utan dröjsmål.

Militär talang

Så fort hon kom till slagfältet visade Fu Har sin enastående militära talang. Fienden besegrades överlägset och reste sig aldrig för att utmana Shang igen.

Under Shang-dynastin användes brons yue (stridsyxa), men det var inte ett vanligt vapen utan en symbol för militär makt. Man tror att ju större yue, ju mer makt hade ägaren. År 1976 hittades två stora bronsyue med inskriptionen ”Fu Hao” i Yin-ruinerna. Den största är knappt 40 cm lång, drygt 37 cm bred och väger knappt 9 kilo. Den är graverad med en symbol av två tvillingtigrar med öppna käftar runt ett mänskligt huvud.

Omkring 1200-talet f.Kr. blev Shangqiu, en stad i Shang, attackerat av Yinfang. Wu Ding tog med Fu Hao för att försvara Shangqui. När de anlänt till slagfältet beslutade Wu Ding att inleda ett anfall mitt i natten, men Fu Hao följde inte med. Istället lämnade hon tyst frontlinjen. Ensam fick Wu Ding leda ett kraftigt anfall mot Yinfangs styrkor. Yinfangs frontlinjer bröts, och de flydde från de förföljande styrkorna. Så småningom  nådde de fram till en lugn dalgång.

Men innan Yinfangs armé ens hunnit hämta andan började Shang-flaggor dyka upp på höjden runt dalen. På flaggorna fanns två stora tecken: ”Fu Hao”.

När Yinfangs krigare upptäckte att de hade fienden på båda sidor uppstod stor kalabalik, och det dröjde inte länge innan hela armén var utplånad.

Drottning Fu Hao blev den första general i Kinas nedtecknade historia som använt taktiken med bakhåll i krig.

Men det var inte Fu Haos största bedrift …

Från och med det tredje årtusendet före Kristus hade indo-européer bedrivit en massiv migration för att hitta nya betesmarker till sina djur. Som de flesta herdefolken genom historien var de mycket krigiska och ville erövra, driva bort eller döda den inhemska befolkningen för att använda deras mark. Den tidigaste avancerade civilisationen i Europa, den Minoiska civilisationen hade redan krossats. Senare blev också historiens största civilisation, den kinesiska civilisationen, driven till randen av utrotning.

Gruppen med indo-europeiska inkräktare som migrerade söderut till Kina blev kända som Qiangfang-stammen. De invaderade från nordvästra Shang medan Wu Ding stred emot en annan stam i öster. Anfallet från Qiangfang blev ett stort hot mot Shangs armé.  Wu Ding hade hamnat i en mycket riskabel position.

Fu Hao var mycket bekymrad men avrådde förslaget att omedelbart skicka dit de begränsade militära styrkor som återstod. Istället gick hon till fängelset. 

Nya rekryter

Med hjälp av flera tusen nyrekryterade fängelsekunder och de återstående soldaterna i Shang-armén, kommenderade Fu Hao en enad styrka på över 13 000 man till slagfältet. De kriminella rekryterna slogs med full styrka, och inkräktarna som blev skrämda av den kraftiga attacken vände på klacken och sprang därifrån. 

Den striden var kung Wu Dings största strid under hela hans regeringstid.

Fu Hao, den kinesiska nationens räddare blev känd som krigets gudinna.

En av de viktigaste statliga angelägenheterna under Shang-dynastin var militära frågor. Men ännu viktigare var dyrkan av gudar och förfäder, och att göra förutsägelser för att förutspå vad som väntade i framtiden.

På ett ben ristade de gamla kungarna in sitt namn och datum för förutsägelsen tillsammans med en fråga. Sedan hettades benet upp tills det sprack. Sprickans form tolkades och gav ett svar på frågan.

Efter ceremonin ristades frågan och resultatet av spådomen in på orakelben. De sparades och betraktades som interaktiva brev mellan kungarna och gudarna.

Inne i en grav från Shangdynastin hittades Fu Haos namn över 250 gånger i inskriptioner på orakelben och sköldpaddsskal. Genom 3 000 år av förändringar och oroligheter beskriver dessa inskriptioner fortfarande kungens eviga tillgivenhet för sin mest aktade drottning.

Förutsägelserna om Fu Hao sägs vara ett av de mest lyckobringande som Wu Ding och folket i Shang fått. Hon assisterade Wu Ding under många militära fälttåg och Shang-territoriet expanderade kraftigt. På så sätt blev Wu Dings regeringstid den tid då Shang-dynastin var som mäktigast.

Men efter att ha fullgjort sitt himmelska mandat gick Fu Hao bort, endast 33 år gammal. Somliga spekulerade i att hon var utmattad av krigen. Andra trodde att hennes hälsa gradvis försämrats efter att ha fått barn.

Wu Ding var förkrossad och kunde inte acceptera att hans drottning lämnat jordelivet. På ett orakelben ristade han in:

”Fu Hao är forfarande här, visst är hon?

Kan Fu Hao fördröja sin död?

Har hon lämnat?”

Även efter hennes död frågade han gudarna: ”Kan jag offra tio kor som hyllning till Fu Hao?”

Efter hennes död lät Wu Ding begrava henne inne på palatsområdet istället för på den vanliga kungliga gravplatsen. På så sätt fanns hon var kvar vid hans sida och vakade över sitt land.