Kinas inflytande i Afrika: Väl etablerat och på tillväxt
Den kinesiske ledaren Xi Jinping (hö) hälsar på Nigerias ledare Muhammadu Buhari (vä) vid 2016 års Nuclear Security Summit i Washington, den 1 april 2016. Foto: Alex Wong/Getty Images


I århundraden har Afrikas gruvor lockat främmande makter. Men omfattningen av Kinas pågående engagemang i kontinentens 54 länder sträcker sig långt bortom detta och innefattar handel, utbildning, media, militär, säkerhet och telekommunikation.

– Kina har positionerat sig som en strategisk partner med Afrika, sade Paul Nantulya, vid Afrikas center för strategiska studier, vid en hearing för U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC), den 8 maj.

Afrikaner måste inte uppfylla så många villkor för att vara partner med Kina.

– Kina ställer inga politiska krav, i form av kriterier som afrikanska länder måste möta, sade Yun Sun, chef vid Washingtonbaserade tankesmedjan Stomson Centers Kina-program.

Kinas ambitioner i Afrika har varit både ideologiska och ekonomiska, sade Nantulya.

– Kina värvar Afrikas stöd för "Community of shared future for mankind", som är Kinas alternativ till det västliga sättet att regera. Afrika var det första området som anslöt sig till samfundet. Denna strävan står inskriven i Kinas konstitution, sade han.

Kinas militär etablerad i hela Afrika

Nantulya illustrerade den punkten med ett antal händelser på senare tid.

– Under de senaste sex månaderna har Kina levererat tankbilar till Nigeria, hjälpt Etiopien och Sudan att skjuta upp satelliter, [och] genomfört militärövningar med militären i Sydafrika och Tanzania, sade Nantulya.

Kinesiska representanter har ”närvarat vid en ceremoni för nya officerare som har utbildats av PLA [Folkets befrielsearmé] vid Zimbabwes främsta högskola”. I Namibia har PLA ”invigt Namibias nya militärhögskola”.

Samtidigt öppnade PLA Afrikas första integrerade center för allmän säkerhet i Angola, sade Nantulya.

Han berättar att de nära relationerna mellan Afrikas militära styrkor och Kina har historiska rötter.

Afrikanska ”befrielserörelser … tränades av PLA från början”, sade han, och de banden ”förblir avgörande för Kinas strategiska påverkan”.

Nantulya syftar på de självständighetsrörelser i Afrika som, tillsammans med sina militära enheter, strävade efter att omkullkasta kolonialismen på kontinenten under tiden efter andra världskriget.

Han säger att många av de här rörelserna vände sig till PLA ”för att bygga upp en militär grund, när de väl tagit makten”, och som ett resultat ”delar många grundläggande traditioner, ideologier, och doktriner med PLA”.

Samtidigt som Kina tränar den afrikanska militären på plats tränar 2 000 officerare från 40 afrikanska länder årligen i Kina.

Kinesisk vapenförsäljning till afrikanska länder underlättas av tre viktiga faktorer, sade Nantulya. För det första ser Kina förbi ett lands ”inrikes dynamik, inklusive sanktioner”. För det andra erbjuder Kina ”vänskapspriser”. Det tredje är ”flexibel finansiering”, vilket gör betalningsvillkoren enkla för köparen.

Samtidigt som Kina utbildar den afrikanska militären på plats ”tränar 2 000 officerare från 40 afrikanska länder årligen i Kina. Antalet från fransktalande västafrikanska länder ökar exponentiellt”, sade Nantulya.

Även om afrikaner föredrar utbildning i USA för att nå en ”strategisk och senior nivå” inom militären och ser det som en ”nyckel för att skynda på karriären", håller de samtidigt Kina högt när det gäller träning av yngre officerare och i tekniska ämnen, sade Nantulya.

Praktisk träning backas upp av ideologisk utbildning i PLA:s politiska skolor, som främjar idén att ”uniformen tjänar partiet framför landet, en uppfattning som går direkt emot den västerländska principen med en icke-politisk militär”, fortsatte han.

Kinas närvaro

Yun Sun är utbildad vid utrikespolitiska högskolan vid kinesiska utrikesdepartementet i Peking och säger att ”den uppmärksamhet som Kina ger Afrika helt enkelt är enorm i jämförelse med USA”.

Och dess modell får stöd av det faktum att kineserna ”är där”.

Hon berättade också att påverkan från den kinesiska populationen i Afrika förstärks av ett stort antal besök av den kinesiska regeringen och militära tjänstemän varje år.

Den kinesiska närvaron inkluderar en säkerhetsdel.

Kina skyddar sina intressen, tillgångar och sitt folk i länderna där de har sina närmaste diplomatiska partners ”genom att använda Kinas andra beväpnade enheter, som Folkets beväpnade polis”, sade Nantulya.

Folkets beväpnade polis, eller ”wujing” på kinesiska, är en paramilitär säkerhetsenhet som ansvarar för Kinas interna säkerhet, anti-terrorism, upploppskontroll och andra större hot mot Kinas stabilitet. Enheten rapporterar till den högsta nivån inom Kinas militär, den centrala militärkommissionen och sedan militärreformen 2018, till kinesiska kommunistpartiets centralkommitté.

Etiopien, Kenya, Nigeria, Namibia, Mozambique och Sydafrika hör till de länder dit Kina brukar skicka sina paramilitära enheter, tillade Nantulya. Uganda har å sin sida använt sina säkerhetsenheter för att skydda kinesiska tillgångar på sin mark.

I diplomatiska relationer på lägre nivåer ”är det vanligare med privata säkerhetsföretag”, sade han.

Tilltalar den afrikanska eliten

På frågan om hur USA skulle kunna motarbeta Kinas inflytande i Afrika svarade Sun att ”många i den afrikanska eliten tycker att den kinesiska modellen är tilltalande”.

– USA:s styrka behöver ligga i samhället.

Hon menade att USA behöver vinna det afrikanska folkets hjärtan och sinnen för att få inflytande över kontinenten.

– Vi måste förstå vad som händer mellan den kinesiska eliten och den afrikanska eliten, [som] tycker att den kinesiska modellen är behändig och passande.

På frågan om hur stor roll korruption spelar i relationen svarade David Shinn, ambassadör med erfarenhet från flera årtionden i Afrika, att Kina ”slår in en öppen dörr”.

Vad Kina vill ha

Deltagare på utfrågningen var överens om att Kinas stora intresse i Afrika är att kontrollera kontinentens rikliga naturresurser. Enligt FN:s miljöprogram har Afrika ”en stor del av världens naturresurser, både förnybara och icke förnybara”.

Uppgifter från FN visar att naturresurser som olja, guld, krom, platina, kobolt, diamant och uran utgör 30-50 procent av de flesta afrikanska ländernas tillgångar.

Sun sade att förutom Kinas strävan efter Afrikas naturresurser, har man även ”letat efter platser för att ändra logistikkedjorna”. Kina har ännu inte kommit så långt, men anser Afrika vara en bra kandidat, tillsammans med Sydostasien.

"Först måste kineserna ha infrastrukturen" för att kunna flytta den industriella kapaciteten. De behöver också ha tillgång till och förmågan att flytta naturresurserna. I sina diskussioner med kinesiska tjänstemän har Sun fått höra att "det är därför de investerar i det".

Kina vill ha den afrikanska marknaden för att sälja kinesiska varor och tjänster, men också för att få politiskt stöd i internationella institutioner.

Experterna var överens om att Kina vill ha den afrikanska marknaden för att sälja kinesiska varor och tjänster, men också för att få politiskt stöd i internationella institutioner.

En följd av de kinesiska investeringarna, den militära närvaron, de pågående infrastrukturprojekten, gruvdriften och andra aktiviteter på kontinenten, är ett inflöde av uppskattningsvis en miljon kineser. Detta har dock också lett till en säkerhetsrisk för kinesiska medborgare i länder där brott, kidnappning, konflikter och epidemier är vanligt.

Media och telekom

Kinas ”omfattande mediebolag förstärker dess budskap” i Afrika, sade Nantulya till kommissionärerna.

– 500 journalister och personal genererar 1 800 nyheter varje månad från Xinhuas afrikanska byrå i Nairobi.

China Global Television (CGTV) och China Radio International sänder båda från Nairobi i Kenya, 19 timmar om dygnet. Nyheterna förmedlas på kinesiska, engelska och swahili, sade Nantulya.

Han berättade att den näst största digitala tv-stationen på kontinenten är Kinas Star Times, som distribuerar kinesiskt innehåll till tio miljoner prenumeranter i 30 länder.

Xinhua, en nyhetsbyrå som ägs och drivs av den kinesiska staten, har en överenskommelse med Kenyas Nation Media som ger den ”tillgång till 18 mediekanaler, 28 miljoner följare på sociala medier, 11 miljoner multi-pay-visningar, och en upplaga på 90 000 dagstidningar i öst- och centralafrika”, sade han.

De kinesiska telekommunikationsföretagen Huawei och ZTE, som båda har starka band till regimen i Peking, dominerar infrastrukturen över hela Afrika, enligt Aubrey Hruby, vid Atlantic Council.

– Huawei har byggt ungefär 70 procent av kontinentens 4G-nätverk, tillade hon.

Hon berättade att den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion dominerar den afrikanska mobilmarknaden. Kina har så gott som total penetrering av Afrikas telekommunikationsmarknader, där 250 miljoner människor, nästan en tredjedel, äger en smarttelefon.

Amerikas möjlighet

– Jag tror att det finns utmaningar med det kinesiska kommersiella fotavtrycket på den afrikanska marknaden, med tanke på hur snabbt den har utvecklats. Men jag vet inte om jag ser en värld med total dominans. Istället ser jag att afrikanska länder har ett bredare val än de någonsin har haft när det gäller partners, och deras behov är enormt, sade Hruby.

USA behöver ”verkligen fördubbla insatserna inom områden där vi är konkurrenskraftiga. Vi behöver fortsätta att vara världsledande inom media och underhållning. Hollywood, Nollywood [Nigerias filmindustri] – sådana partnerskap formar synen på världen och referensramarna hos miljontals unga afrikaner. Det här är våra tillgångar och vi har varit lata med … att hitta sätt att samarbeta på”, sade hon.

Amerika behöver fundera ut ”hur man kan mobilisera finansiering för de kreativa industrierna. Varför finns det ingen arbetsgrupp för Hollywood/Nollywood för att hitta partnerskap mellan filmindustrierna på den afrikanska marknaden och Hollywood?”.

Hruby sade att det finns möjligheter för USA i Afrika, och att när vi använder dem kan det motarbeta det kinesiska inflytandet.

Amerika borde göra ”saker som stämmer överens med den afrikanska ungdomens längtan. Det kommer att bli en miljard unga människor – en av fyra arbetare globalt – och det är någonting som vi alltid har gjort bra”, sade hon.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.