Hur löser vi manlighetens gåta?

Vad innebär det att vara man och vad innebär det att vara far? Foto: Rido/Shutterstock


Samtidigt som jag skruvar upp gipsskivor i min ateljé lyssnar jag på poddar och intervjuer. Denna gång lyssnar jag på utdrag från den kanadensiska psykologen Jordan Peterson. Det finns mycket att säga om denna man men det jag ständigt återkommer till är klipp där man publicerat delar av Petersons tal om positiva mansbilder och iscensatt dessa med musik.

– Det är okej att vara man. Det är inte okej. Det är nödvändigt. Vad tusan ska vi göra utan män? Titta på staden runtomkring dig, på alla byggnader som reses. Dessa män, de gör helt omöjliga saker, berättar Peterson med en djup basröst.

Jag byggs upp sakta för varje ord. För jag är man, jag tillhör ett kön, en grupp och jag tillhör något underbart. Något djupt inom mig behöver höra detta igen och igen och igen. Inget i talet handlar om att utesluta kvinnor från byggbranschen, inget handlar om att andra grupper inte är lika kompetenta, men jag behöver höra att min grupp är det.

I samhället pratas det om ”toxisk maskulinitet”, om att pojkar lyckas sämre än tjejer i skolan, om att män slår kvinnor, om att vi måste skydda kvinnor från män. Allt detta tar jag till mig, för jag är man, jag tillhör denna grupp även om diskussionen inte handlar om mig. Jag bygger min självbild runt en negativ jargong om mitt kön.

Jag är inte heller byggarbetare. Men när jag lyssnar på Petersons röst om hur män historiskt har arbetat i högriskyrken, hur män historiskt har varit en stor del i byggandet av vårt land, hur män historiskt samarbetat med kvinnor. Då byggs jag upp. Min självbild som man slutar innehålla tankar på ett ondskefullt patriarkat och jag bygger istället upp en stolthet över mitt kön. Den positiva självbilden kommer från hur jag tolkar den manliga historien och när jag fokuserar på de underverk vi varit med och skapat känner jag stolthet.

Traditionellt har kvinnor tagit hand om barnen mer än män, denna historia är lika underbar, lika storartad. Rollerna i det mänskliga samhället är idag annorlunda än tidigare. Det betyder inte att rollerna, som på många sätt var nödvändiga, härstammar från ondskefulla strukturer i samhället. Det finns dåliga strukturer i vårt samhälle, det är tydligt. Det jag vill komma fram till här är att vi formar vår personlighet efter förebilder och efter vår historia. Det finns en poäng i att prata om negativa normer men det finns en fara i att ständigt knyta an dessa negativa normer till män, än mer i att kalla dem manliga.

För det finns få saker som vi som män så brutalt misslyckas i att diskutera som manlighet. Det finns en del kanaler för detta, det finns böcker och det finns poddar, men den offentliga debatten om manlighet är liten. Diskussionerna om manlighet med mina vänner är liten. Hur man som förälder lär sitt barn att bli en man vet jag inte.

Det är svårt att säga vad som är definitivt manligt och vad som bara i allmänhet betecknas som mänskligt. Jag vet inte exakt varför jag har ett sådant starkt behov av att urskilja en tydlig könsidentitet. Petersson fortsätter: – Och det är väldigt viktigt att berätta för alla, inte bara för män, att de har en viktig roll att spela, en nödvändig roll. Och om de agerar propert, ärligt och rättframt så kan de få ordning på sina liv. De kan hjälpa sina familjer och de kan hjälpa de samhällen de lever i.

Detta handlar inte enbart om manlighet, naturligtvis, det handlar om saker som alla behöver veta som människor. Men kanske är det just här vi behöver börja i vårt sökande efter vad som är manligt. I det grundläggande ansvarstagandet. I det mänskliga.

Nästa grundsten för att börja förstå manlighet är klassisk men tål att nämnas igen och igen. Vi måste, som män, ta genuint ansvar för att umgås med och uppfostra våra barn, speciellt våra pojkar. I umgänget och uppfostran av våra barn föds naturligt alla tankar och diskussioner om vad det innebär att vara människa och att vara man, vilka ideal vi behöver skapa i vårt samhälle.

Det är också så att vi har en kris bland pojkar och unga män i samhället. För även om vi bygger människor genom att ge positiva och bra förebilder, genom att inte fokusera på manlighet som något negativt, så är krisen verklig. Vi är i skarpt behov av män som tar hand om pojkar. Vi är i skarpt behov av män i skolan. Vi är i skarpt behov av män på fritids. Vi är i skarpt behov av ansvarstagande pappor. Att lösa krisen för pojkar i samhället är till mångt och mycket männens ansvar. Att lösa problemet med vad manlighet innebär är männens ansvar. Frågan är vad som krävs för att vi ska lyckas. Vad krävs för att vi ska lösa manlighetens gåta?

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.