Här är bidraget svenska folket går miste om


Det allmänna tandvårdsbidraget delas ut av Försäkringskassan den 1 juli varje år. Trots att beloppet fördubblades 2018 var det många som inte nyttjade bidraget förra året. Att gå till tandläkaren regelbundet är viktigt – både för dina tänder och din allmänna hälsa. Dessutom kan uppskjutna tandvårdsbesök i längden bli en dyr historia.

Från och med det år du fyller 24 får du ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) utdelat till dig. Beloppet ligger på antingen 300 eller 600 kronor beroende på hur gammal du är, och kan sparas i högst två år. Efter två år försvinner de pengar som legat orörda i 24 månader, och ersätts med ett nytt belopp.

Fördubblat bidrag

Under 2018 var det endast 47 procent av alla berättigade som nyttjade sitt allmänna tandvårdsbidrag. Detta är överraskande då beloppet för bidraget fördubblades förra året. Syftet med detta var att ytterligare främja god munhälsa och regelbundna tandläkarbesök bland den svenska befolkningen.

– Till viss del beror det på undermålig information och bristande kunskap. Det är tyvärr långt ifrån alla som känner till att bidraget överhuvudtaget existerar, än mindre att det höjdes förra året. Tandvården behöver alltså inte vara så dyr som många tror. Men det handlar nog även om att många inte känner till vikten av att få sin munhälsa undersökt regelbundet, eller att man lever hektiska liv och därför åsidosätter tandläkarbesök, säger Martin Beiring, legitimerad tandläkare.

Gå inte miste om pengarna

Är du en av de som inte nyttjat ditt ATB de senaste två åren? Se till att göra det innan den 1 juli för att inte gå miste om några pengar. Du slipper då även använda det nya belopp som du får ut i år, vilket är fördelaktigt om du skulle behöva någon ytterligare behandling.

Här kan du läsa mer om det statliga tandvårdsstödet och hur det fungerar.

Ta hand om munhälsan

Syftet med regelbundna tandläkarbesök är att identifiera och förebygga eventuella besvär i din mun innan de kräver större behandlingar. Uppsöker du inte tandläkaren förrän du har ett uppenbart problem, följer ofta ingrepp och tillhörande kostnader som många gånger hade kunnat undvikas.

– Det kan handla om tänder som blivit så angripna av karies att de måste rotfyllas eller till och med dras ut. Eller tänder som börjat att lossna på grund av långvarig plackbildning. Det finns även forskning som visar på att munhälsan är tätt kopplad till den allmänna hälsan, som att tandlossning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. En tandläkare kan upptäcka många problem innan patienten själv känner av dem, säger Martin Beiring.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.