Stress dödar fler än olyckor
Stress vanligaste jobbrelaterade dödsorsaken. Foto: Claudio Bresciani/TT-arkivbild


Stress på jobbet dödar över 770 personer varje år, fler än de som dör av olyckor på arbetet, enligt en forskningssammanställning av Arbetsmiljöverket.

Sammantaget dör flera tusen personer varje år till följd av olika arbetsrelaterade sjukdomar. Vanligaste orsakerna är stress, skiftarbetet och damm.

Stress och skiftarbete orsakar exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och stroke.

"Trots att det inte sitter en klisterlapp på de här människorna att de har dött på grund av jobbet, så måste samhället ta tag i det", skriver en av rapportförfattarna, Bengt Järvholm, senior professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Rapporten är skriven på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

(TT)

Fakta

Så många dör av olika arbetsrelaterade orsaker

(TT)

Olycksfall: 37,0

Stress: 772,4

Skiftarbete: 727,7

Damm, sjukdomen kol: 421,4

Asbest: 267,5

Kvarts: 125,2

Motoravgaser: 547,4

Passiv rökning: 194,8

Svetsrök: 71,0

Beräkningen utgår från antalet dödsfall i Sverige 2016 enligt underliggande dödsorsak eller diagnos.

Källa: Arbetsmiljöverket