Här är FN:s nya plan för migration – Sverige förväntas skriva under
FN:s generalförsamling har sitt 73:e möte i New York den 28 september 2018. Foto: Angela Weiss/AFP/Getty Images


I december väntas FN:s nya ramverk, ”Global Compact for Life, Orderly and Regular Migration”, antas i Marocko. Det syftar till att skapa vägar för människor att kunna förflytta sig säkert och lagligt i världen.

I dokumentet lägger man fram 23 punkter för att säkra, ordna och skapa en reguljär migration. FN påpekar att det inte ska ses som bindande utan mer som en lista med olika mål för framtiden.

Ramverket innebär bland annat att familjeåterförening ska underlättas. Den som förs till ett land av en flyktingsmugglare ska få stanna. Man vill också förenkla och underlätta för illegala flyktingar, så kallade papperslösa. Samtidigt vill man ha ett samarbete med medlemsländerna för att stoppa flyktingsmugglingen.

FN:s generalsekreterare António Guterres är positiv till avtalet. Han har tidigare påpekat att världens 260 miljoner migranter bidrar med ungefär 10 procent av världsproduktionen, rapporterade Sveriges Radios Ekot i somras.

USA, Australien, Ungern och Österrike har sagt att man inte kommer att skriva under överenskommelsen då man anser att den nationella suveräniteten åsidosätts.

Ungern menar att det är ett ”hot mot världen” då det går emot landets särintressen och inspirerar miljontals migranter, skriver Deutsche Welle.

Polen har också kritiserat det och menar att avtalet inte garanterar landets säkerhet. ”Det kan dessutom ge incitament till illegal invandring”, skriver Polens inrikesdepartement på Twitter.

FN vill med det nya ramverket också skapa humanitära visum och omflyttningsprogram för migranter som tvingas lämna sina länder på grund av klimatförändringar och miljö- och naturkatastrofer.

Vidare vill man att det ska finnas en internationell webbsida där det finns information om valmöjligheter vad gäller reguljär migration. Till exempel ska man kunna hitta information om lagar och regler vad gäller migration, visumkrav, ansökningsformulär och avgifter för vad som gäller i varje specifikt land.

Skulle en migrant inför en utvisning bli frihetsberövad anser FN att man ska få tillgång till juridisk hjälp av en advokat till låg eller ingen kostnad.

I avtalet vill man också att medier ska vara oberoende och objektiva, hålla hög kvalitet i rapporteringen och en etisk standard vad gäller migrationsrelaterade frågor. De medier som systematiskt lyfter fram intolerans, främlingsfientlighet, rasism eller på annat sätt diskriminerar migranter bör bli av med sina statliga bidrag.

FN vill också att transfereringar av pengar till ursprungsländerna ska förenklas. Kostnaden för att överföra pengar ska inte överstiga 3 procent vad gäller det överförda beloppet.

Undertecknandet av avtalet kommer att ske på ett FN-toppmöte i Marrakech i Marocko den 10 och 11 december. Sverige väntas åka dit och skriva under överenskommelsen.