Hälften av svenskarna upplever ofrivillig ensamhet
Unga drabbas värst av ofrivillig ensamhet
Röda Korsets undersökning visar att 77 procent av unga vuxna har känt sig ensamma det senaste året. Foto: Pixabay


Hälften av svenskarna har upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Värst är det bland unga mellan 18-29 år där mer än tre fjärdedelar uppger att de känt sig ensamma. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Svenska Röda Korset.

Under pandemin var vi mer eller mindre tvungna att isolera oss vilket gjorde att många kände sig ensamma, och den ofrivilliga ensamheten ökade. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de har upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Värst är det bland unga där 77 procent har känt sig ensamma.

Undersökningen visar också att många inte tror att känslan av ensamhet kommer att förändras under det kommande året. Röda Korset menar att ensamhet under en längre tid även kan leda till allvarliga hälsoeffekter och riskerna med isolering bör därför tas på stort allvar. 

– Det är när ensamheten är ofrivillig som människor far illa. Röda Korset vill vara med och skapa ett samhälle där människor inte tvingas leva i ofrivillig ensamhet, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, i ett pressmeddelande.

Unga har känt sig ensamma under pandemin

Undersökningen visar att ensamheten finns över hela landet och i alla åldrar. Den visar även att det blir fler och fler unga vuxna som känner sig ensamma. Och det är inte ovanligt att ensamhet förknippas med skamkänslor och något man ogärna pratar om.

Röda Korsets ungdomsförbund (RKUF) delar bilden av att ensamheten bland unga är utbredd och ett växande problem. I deras jourchatt har många ungdomar berättat om hur oron och stressen växt under pandemin.

– Under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som berörde ungas känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att skolorna var stängda, men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin där människor upplever att de inte har någon att vända sig till, säger, Lotta Schneider, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund. 

Hon menar också att ensamhet kan vara en ingång till en spiral av psykisk ohälsa och att  bryta ensamheten är en viktig del av arbetet mot ett välmående folk.

– Vi ser att social isolering, framför allt om den pågår en längre tid, kan få stora konsekvenser för människors psykiska och fysiska hälsa, säger Martin Ärnlöv.

Viktigt att ha kontakt med andra vid kriser

Vid svåra händelser och kriser i livet finns risken att man drar sig undan och isolerar sig. Det kan göra situationen värre eftersom man enligt organisationen återhämtar sig bäst tillsammans med andra.

All ensamhet inte är skadlig. Många uppskattar sin ensamhet eller upplever sig inte som ensamma trots få sociala kontakter. Men det är viktigt att den självvalda ensamheten inte leder till en långvarig social isolering som sedan blir svår att komma ur, skriver Röda Korset.