Gymnasieskolor kan öppna för prov och stöd
Fortsatt distansundervisning för gymnasieelever. Men vid vissa tillfällen kan undantag göras, för en mindre andel elever. Foto: Jessicia Gow/TT-arkivbild


Efter påskledigheten kan gymnasieskolorna ta emot ett mindre antal elever vid särskilda tillfällen. Detta sedan Folkhälsomyndigheten nu givit sitt formella klartecken.

Som TT rapporterade i fredags har regeringen beslutat om en förordningsändring som gör det möjligt för gymnasieskolorna att tillåta några undantag från regeln om distansundervisning och ta emot ett fåtal elever i skollokalerna.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) förklarade att beslutet fattats med hänsyn till de elever som riskerar att inte få ut sitt slutbetyg om de inte får komma till skolan och göra vissa praktiska moment.

Men en förutsättning för den något mer flexibla hållningen är Folkhälsomyndighetens klartecken ur smittskyddssynpunkt.

– Vi tycker att det är en rimlig hållning att låta begränsade grupper elever återgå till skolan för att exempelvis göra vissa prov, sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i fredags.

Behöver stöd

På måndagen fattade myndigheten det formella beslutet om undantag från distansundervisningen. I beslutet pekar myndigheten på två situationer där undantag kan göras:

* När praktiska examinationer inte kan göras på distans.

* När elever med uttalade behov av stöd behöver få komma till skolan för att klara sin utbildning.

Myndigheten skriver vidare: "Undervisning och examinationer ska i dessa undantagsfall genomföras på att sådant sätt att risken för smittspridning minimeras."

Konkreta råd

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson säger att beslutet om undantag är väntat utifrån de uppföljningar myndigheten hunnit göra.

– I dem har det framkommit att det finns behov av att kunna avvika från huvudregeln att eleverna inte ska vara i skolan, säger han.

Skolverket ska nu närmast mejsla fram konkreta råd till huvudmännen om när och hur avsteg från distansundervisningen kan göras. Peter Fredriksson förutser många frågor.

– Det handlar om att ringa in vilka moment som verkligen behöver genomföras i skolan och vilka elever som inte klarar studierna med annat än att de vistas i skolan. Det handlar också om att organisera mottagandet så att det blir så säkert som möjligt ur smittskyddssynpunkt, säger han.

Skolverket räknar med att ha sina råd färdiga till efter påskledigheten.

– Ju mer samsyn vi når desto bättre, så att man inte gör olika på olika skolor, säger Peter Fredriksson.

(Anna Lena Wallström/TT)