Grafisk utställning digitaliseras
Trycket ”Herkules vilar efter sina stordåd” från 1567 finns nu att se i de digitaliserade arkiven på Göteborgs konstmuseum. Foto: Göteborgs konstmuseum


Göteborgs konstmuseum arbetar med att fotografera och digitalt lagra sina samlingar. Ett av deras senaste digitaliserade projekt är utställningen ”Tryckt” som visades på museet förra året. En inblick i massmedias födelse.

Göteborgs konstmuseum har ett pågående arbete med att digitalisera sina samlingar. Under förra året hade museet en påkostad utställning där man visade upp tryck från sina samlingar. Uppvisande av gamla tryck är riskabelt och kostsamt då många av dessa behöver skyddas. Detta gör bland annat att delar av utställningen måste visas i svag belysning.

Digitaliseringen av utställningen av museets samlingar gör att både forskare och allmänhet kan få tillgång till materialet. På samma gång kan originalen skyddas för framtida generationer. Det är naturligtvis stor skillnad mot att iaktta de fysiska föremålen men fotodokumentation ger här en mycket bra möjlighet att se verk som annars inte kunnat vara allmänt tillgängliga.

I utställningen ”Tryck - Grafik som samlarobjekt, massmedium och skrytverk” visas tryck från 1400-, 1500- och 1600-talen. På 1400-talet revolutionerade tryckpressen möjligheterna för både konst och text att spridas mycket vidare än tidigare. Utställningen ger på något vis en inblick i massmedias födelse, varje teckning behövde inte längre ritas för hand och varje text behövde heller inte längre handskrivas. Detta breddade möjligheterna att sprida konst, och såväl kyrkan som staten använde tryckning som ett verktyg för att sprida sina budskap.

På museets hemsida går det nu att se samtliga 115 verk som stått utställda på museet, och av museets totala samlingar på drygt 70 000 verk har över 20 000 digitaliserats. Dessa finns katalogiserade och till allmänhetens beskådan på museets hemsida. Då all hantering av äldre verk i papper är oerhört känslig är fysiska utställningar av museets samlingar med alster på papper mycket ovanliga och risken är att vi får nöja oss med digitala kopior en längre tid framöver.

Inför utställningen Tryckt var man tvungen att undersöka samlingarna noggrant för att se vilka verk som var i behov av lagning eller mer förberedelser innan de kunde ställas ut. Då hanteringen alltid innebär en skaderisk är det relativt ovanligt att undersökningar av samlingarna utförs på detta sätt.

Många av verken i utställningen har skänkts till museet och arkiverats efter donationen. Dessa verk har alltså aldrig visats men kan, tack vara noggrant arbete från arkivarierna, skådas digitalt. Verken som visas upp går från enkla och förhållandevis okända konstnärer till mer kända namn och otroligt avancerade tryck. Här går utställningens namn igen. Grafik som samlarobjekt, massmedium och skrytverk. Skrytverken som visas i utställningen var mycket till för att visa upp sitt varumärke som konstnär och för att locka till sig beställare.

Ett exempel på detta är ”Veronicas svetteduk” som graverades 1649 av Claude Mellans. Konstnären har på verket avbildat Jesus samtidigt som gravyren är uppbyggd av ett enda oavbrutet streck med olika tjocklekar. Resultatet ser ut att vara uppbyggt i ett modernt dataprogram vilket ger en förståelse av den oerhörda skickligheten hos konstnären.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

Fakta

Samlingarna vid Göteborgs konstmuseum

Består av 70 000 verk. Av dessa är närmare 61 000 verk på papper såsom teckningar, akvareller och grafiska blad.

Ungefär tre procent av samlingarna har digitaliserats, alltså fotograferats, lagrats digitalt och publicerats på nätet för allmänheten.

Museet harresurser att digitalisera runt 500 verk per år men har fått hjälp att i speciella insatser skynda på denna process. Det återstår nu cirka 45 000 grafiska blad att digitalisera.