Forskning: Känslomässig acceptans har stor betydelse för cancerpatienter


Känslors fysiologiska påverkan har blivit allt mindre ”hokus pokus” och något som allt oftare bekräftas vetenskapligt. Nyligen publicerades resultatet från en avgörande studie på kvinnor med bröstcancer. Studien har bidragit med fler bevis på hur kraftfulla känslor är för en sjukdoms utveckling.

I studien mättes koncentrationen av biologiska ämnen i kroppen som visar på inflammation. Forskarna korrelerade dessa ämnen, så kallade cytokiner,  till personernas känslotillstånd. Cytokiner är starka signalproteiner som dirigerar celler till att agera på ett specifikt sätt. Den här studien fokuserade på pro-inflammatoriska cytokiner som tumörnekrosfaktor-alpha (TNF-α), IL-6, IL-8, IL-10 och IL-18.

Orsaker till ökning av cytokiner

Dessa cytokiner är förhöjda hos cancerpatienter och kan bidra till sjukdomssymptom, så som trötthet, kronisk smärta och illamående. Dessa sjukdomsreaktioner minskar inte bara en persons livskvalitet, utan tar också mycket kraft som behövs för läkande. Det som är intressant är att koncentrationen av samma cytokiner är förhöjd hos människor som lider av social isolering och har negativa känslor.

Att få en cancerdiagnos är en process som tyvärr också i sig självt leder till en ökning av pro-inflammatoriska cytokiner, vilket kallas ”medicinsk förhäxning”. Emellertid har tidigare forskning visat att man kunnat uppnå en högre överlevnadsgrad, mindre oro och bättre relationer efter en bröstcancerdiagnos med hjälp av strategier för att acceptera sina känslor. Känsloacceptans är den process genom vilken en person tillåter känslor – både positiva och negativa – att komma fram och försvinna utan att försöka kontrollera, förändra eller förkasta dem.

Fick lära sig känsloacceptans

I studien tog forskare hänsyn till cancerdiagnosers skadliga bieffekter och lärde patienterna en metod för att hantera känslor för att kunna påverka sina känslor före, under eller efter att de fått en diagnos. Forskarnas mål var att ta reda på om känsloacceptans kunde leda till mätbara förändringar på molekylnivå.

För att besvara denna fråga analyserade forskare data från 136 kvinnor som hade diagnostiserats med bröstcancer (stadie 0 till IIIb). Med start från att diagnosen ställts tog forskare blodprover och gav dem ett frågeformulär att fylla i var tredje månad under två år och analyserade det sedan utifrån flera parametrar.

Det intressanta var att värdet av kvinnors känsloacceptans vägdes mot deras eget genomsnittliga mätvärde, inte andras. Den här skillnaden var viktig eftersom det står för en persons optimisms nivås basläge; om en kvinna naturligt var pessimistisk så skulle hennes genomsnittliga känsloacceptansvärde vara lägre än för en optimistisk kvinna. I studien baseras alltså mätningen av molekylförändringarna på hur en kvinna jämförs med sig själv, inte med andra kvinnor. Mätresultaten för molekylerna talar då för sig själva.

När en kvinnas känslomässiga acceptansvärde var lågt, var hennes sjukdomssymptom och koncentrationen av inflammatoriska cytokiner höga, särskilt Il-8 och TNF-alfa. Omvänt, när hennes känslomässiga acceptansvärde ökade, sjönk koncentrationen av hennes pro-inflammatoriska cytokiner.

IL-8 är ett särskilt viktigt cytokin att studera i samband med bröstcancer eftersom IL-8 produceras av bröstcancercellerna själva. Denna cytokin sätter igång ytterligare inflammatoriska kaskader som kan leda immunsystemet fel och skapa metastaser till bröstcancern. Således har allt som kan minska de pro-inflammatoriska cytokinerna, som IL-8, potential att slå ut cancern. Överlag visade kvinnor med högre värde av känsloacceptans, lägre nivåer av IL-8 och mindre sjukdomssymptom.

Hög känsloacceptans – få symptom

Den insamlade datan visade även att känsloacceptans stör kopplingen mellan pro-inflammatoriska cytokiner och sjukdomsreaktioner. Så när en kvinna ökade sin känslomässiga acceptans blev hennes sjukdomssymptom oberoende av hennes cytokiner, det vill säga även om en kvinna uppvisade höga nivåer av IL-8, kände hon sig inte nödvändigtvis sjuk tack vara den höga känslomässiga acceptansen. I genomsnitt förutsade hög känsloacceptans få sjukdomssymptom, oavsett cytokinnivåer.

Många andra studier har visat att känsloacceptans minskar symtomen på depression och ångest och kan agera som en stötdämpare mot skadliga effekter av kronisk stress. Den här studien är viktig eftersom den föreslår en mekanistisk förklaring till hur känsloacceptans skapar bättre upplevelser och resultat när det gäller sjukdomsdiagnoser, och är ännu ett skäl till att inte se symptom som en dom, utan som en inbjudan till att undersöka bakomliggande orsaker.

Det är genom att ta emot den här inbjudan som vi kan finna personlig mening i symptomen, vår upplevelse som patient och i vår identifiering med en sjukdom.

Där mening finns där upphör också lidande.

Kelly Brogan, är läkare, holistisk psykiater, författare till New York Times bästsäljande bok "A Mind of Your Own", och medredaktör till läroboken, "Integrative Therapies for Depression". Artikeln publiceras med tillstånd av Kelly Brogan. Vill du läsa fler av hennes artiklar är du välkommen att registrera dig för hennes nyhetsbrev på www.KellyBroganMD.com

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.