Forskning: 8 skäl att tro på musikens läkande kraft
Foto: John Tyson


Musik spelar en väsentlig roll i människans kulturella uttryck runt om i världen. Den har en unik förmåga att motivera oss och få oss i rörelse. Enligt forskare kan ”musikterapi” dock ha större effekter än så.

Musik, när den används som ett terapeutiskt verktyg, kan hjälpa oss med olika hälsoproblem. Här är åtta beprövade och testade skäl att tro på musikens läkande kraft.

1. Musik stärker hjärnans utveckling i barndomen

Foto: Paige Cody

– Jag tror att det är mycket viktigt att låta barn i tidig ålder få bygga upp någon sorts fokus. Bra musik kan göra det, eftersom du dras in i det du lyssnar på, säger Marc Neikrug, klassisk kompositör, till Huffpost.

Den här förmågan att fokusera är en utmärkt förberedelse för de små inför skolans första år.

Enligt en studie från University of Liverpool ökar blodflödet till hjärnans vänstra halva när små barn lär sig att spela ett instrument. Det här är mycket bra för barnets utvecklande hjärna.

2. Att studera musik hjälper barnen att förbättra läsförmågan

Foto: Victoria Borodinova

Musiken har många former och ger barnen stimulans via hörsel, känslor, kognition och syn. Enligt tidskriften Psychology of Music uppvisade de barn som genomgick ett flerårigt program med musikundervisning överlägsen kognitiv förmåga vad gäller läsförmåga i jämförelse med deras kompisar som inte fått musikundervisning.

3. Förbättrar gymnasiebetygen

James S Catterall, professor vid UCLA, tittade på resultatet hos 6 500 elever från hem med låg inkomst. När de började första året i gymnasiet (high school) låg resultatet på standardiserade prov hos 41,4 procent av de elever som hade fått undervisning i konst under sina första skolår i den övre halvan.

Av de som hade minimal erfarenhet av konst fick bara 25 procent över hälften rätt.

4. Musik kan sänka lågt blodtryck och hjälpa vid hjärtproblem

 

Allt ligger i rytmen. Att lyssna på musik som har en repetitiv rytm kan hjälpa till att sänka och reglera hjärtslagen. Enligt en studie vid Oxford University 2015 sänks blodtrycket av att lyssna på musik med en tio-sekunders rytm som repeteras.

Rytmisk musik kan därför användas som komplementär behandling vid högt blodtryck.

5. Musik kan lätta på stress och depression

Foto: PourquoiPas

Musik har förmåga att påverka humöret och den kan förstås både stärka och lugna oss. En forskningsstudie från McGill University i Kanada såg att ”belöningshormonet”, signalsubstansen dopamin frisätts när vi lyssnar på musik.

Forskarna scannade hjärnan hos åtta deltagare medan de lyssnade på musik vid tre olika tillfällen. Studien tros vara den första som visar att en abstrakt belöning (lyssna på musik) frisätter dopamin på samma sätt som en påtaglig belöning (äta eller sova) gör.

Att spela instrument kan enligt WebMD till och med kortsluta stressresponsen och förhindra att ångest och depression blir kroniska tillstånd.

6. Spela instrument kan hjälpa att läka PTSD

Foto: Skeeze

Att spela musik i syfte att läka människor från posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett koncept som har fått uppmärksamhet sedan United States Department of Veterans Affairs gick ut med en upplysande studie. Veteraner som upplevde PTSD kände lättnad när de lärde sig att spela gitarr, och enligt studiens slutsats har vilket instrument som helst förmåga att ge samma effekt.

”Veteraner fick en timme individuell gitarrträning och en grupplektion per vecka. Veteranerna fick också en gitarr, tillsammans med notböcker och annan utrustning som de fick behålla efter studiens avslut”, säger författarna bakom studien.

7. Musik hjälper vid Alzheimers sjukdom

Patienter som lider av Alzheimers sjukdom upplever ofta minnesförluster och förvirring. Att tappa förmågan att ha en sammanhängande interaktion med människor omkring dem kan ge stor stress både för patienten och deras nära.

Webbsidan Being Patient, som stöttar Alzheimersdrabbade, citerar forskning från University of Lille i Paris som hävdar att musik kan hjälpa patienter att hantera sjukdomen och kanske även återfå förlorade minnen. De noterade också att det även för vårdgivaren är terapeutiskt att lyssna på musik.

8. Lyssna på musik förbättrar sömnkvalitén

Foto: Claudio Scott

För de som har kroniska sömnstörningar på grund av stress eller sömnsvårigheter kan ”musikassisterad avslappning” vara nyckeln till att få bättre sömn. Enligt Center for Cardiovascular Disease i Kina kan man genom att lyssna på musik före och under sömnen se en mätbar skillnad i sömnkvalitén.

Spellistor och hälsoappar med sömnfrämjande musik har blivit en del av en exploderande sömnhjälpsindustri, skriver Los Angeles Times. Människor med sömnsvårigheter på olika håll hittar ro i musikens vita brus, som hjälper dem att stänga av.

Foto: Marius Masalar

Enligt forskning kan musikterapi mycket väl vara svaret för en mängd olika sjukdomstillstånd.

Hjälp oss att driva tidningen vidare! 

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.