Falska anställningskontrakt för att få uppehållstillstånd säljs i Skåne

Tidigare har det uppdagats att falska anställningskontrakt säljs till asylsökande för att få uppehållstillstånd. Men Migrationsverket säger att det är inget som man har vetskap om. Foto: Sofia Drevemo


I Skåne säljs falska anställningskontrakt som kan användas för att få uppehållstillstånd i Sverige, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Men Migrationsverket uppger att det är inget man har vetskap om.

– Att man betalar för ett arbetskontrakt är inget vi känner till i dagsläget, säger Annelie Kungsman-Persson, enhetschef vid processområde tillstånd på Migrationsverket, till tv-kanalen.

En asylsökande säger till SVT att hon flera gånger blivit erbjuden fejkjobb. Hon berättar att ett anställningskontrakt kan kosta uppemot en halv miljon kronor.

– Jag träffade en familj som erbjöd mig ett jobb som personlig assistent till deras barn, men de ville att jag ska betala 400 000 kronor för att kunna få jobbet, säger hon.

Riksrevisionen konstaterar också i en rapport som publicerades i oktober att det förkommer fusk vad gäller så kallat spårbyte.

Spårbyte innebär att den som får avslag på sin asylansökan och har fått beslut om avvisning eller utvisning som har börjat att träda i kraft kan under vissa förutsättningar beviljas ett tidsbegränsat arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige.

Enligt Riksrevisionen har antalet ansökningar om spårbyte ökat kontinuerligt och sedan 2017 har antalet ansökningar rört sig om 2 000–3 000 årligen.

Sedan systemet med spårbyte infördes i slutet av år 2008 och fram till december 2021 har sammanlagt omkring 20 000 personer ansökt om spårbyte. Drygt 40 procent har fått sina ansökningar beviljade.

Regeringen sade nyligen att möjligheten till spårbyte ska avvecklas.

– Vi ser hur människor väljer att söka asyl i Sverige trots att de uppenbart saknar asylskäl, för att sedan kunna byta spår. Det strider mot principen om att hålla asyl- och och arbetskraftslagstiftningen åtskild, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till TT.