Få får ersättning för skada av covid-19-vacciner
Vaccination av vårdpersonal vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, den 14 januari 2021. Foto: Fredrik Lerneryd/Getty Images


För att få ersättning för läkemedelsskada gör man en anmälan till det privata försäkringsbolaget Läkemedelsförsäkringen. De flesta som anmält skada av covid-19-vaccin har dock fått avslag.

Anders Hultman är vice vd och skadechef.

– Vi ägs av läkemedelsbranschen, en del regioner och forskningsföretag och en del universitetssjukhus. Men de är aldrig någonsin inne i vår verksamhet, utan de betalar bara en premie.

Majoriteten av dem som sökt ersättning för skador av covid-19-vaccinen har fått avslag. Hittills har man fått in 2 447 anmälningar. Av dessa har 1 527 fått avslag och 100 har bedömts som ersättningsbara.

Varje fall bedöms individuellt. En medicinsk rådgivare gör en bedömning utifrån sjukvårdens medicinska handlingar och försäkringens villkor.

– En anmäld skada ska med övervägande sannolikhet vara orsakad av läkemedlet, säger han.

Anders Hultman är vice vd och skadechef vid Läkemedelsförsäkringen. Foto: Johan Lindsten

Det tar vanligen tre till fyra månader innan man tagit ett beslut och enligt Hultman har man stor erfarenhet av att bedöma alla typer av läkemedelsskador, även sådana som anmäls på grund av vaccin.

Det tog lång tid för personer som fick narkolepsi på grund av svininfluensavaccinet att få ersättning. Anders Hultman säger att flera faktorer har bidragit.

– Inledningsvis behövde vi vänta in vissa vetenskapliga utredningar innan utredningen kunde gå vidare. När det gäller ersättningen var det naturligt att skaderegleringen av dessa allvarliga skador tog tid. Detta eftersom de flesta som drabbades var barn och ungdomar. Av naturliga skäl kunde inte de fulla konsekvenserna av deras skador överblickas på flera år, till exempel frågan om framtida inkomstförlust.

Tillverkare av vaccin mot covid-19 är undantagna ansvar för biverkningar, enligt ett statligt avtal. Regeringen har beslutat att staten tar den kostnaden för vaccintillverkare som inte har försäkring hos Läkemedelsförsäkringen, när det är berättigat. 

Ersättningstaket är fastställt till som mest 10 miljoner kronor. Barnombudsmannen, Sveriges advokatsamfund och Narkolepsiföreningen anser dock att det är för lite, särskilt för yngre skadade som kanske aldrig kommer att kunna arbeta.

Kontakta journalisten: [email protected]