FHM önskar färre besöksförbud på äldreboenden
Folkhälsomyndigheten vill utfärda färre besöksförbud på äldreboenden. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT


Folkhälsomyndigheten vill utfärda färre besöksförbud på äldreboenden och ska framöver hårdare granska kommuner som låser dörrarna för anhöriga.

– Det är en ytterst inskränkande åtgärd, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Det nationella besöksförbudet gällde från april till oktober. Därefter dröjde nästan två månader innan Folkhälsomyndigheten i stället fick befogenhet att utfärda tillfälliga besöksförbud på lokal nivå efter ansökan från kommunerna.

Nästan 40 av totalt 290 kommuner har för närvarande besöksförbud för att förhindra smittspridning, och Folkhälsomyndigheten vill se en minskning.

– Vi har förhoppning om att färre ansöker om besöksförbud när vaccinationerna är färdiga, säger Malin Grape.

TT: Finns det överhuvudtaget något skäl för ett besöksförbud när personerna på boendena är vaccinerade?

– Det finns fortfarande frågetecken kring vaccinen. Till exempel om de bara skyddar mot allvarlig sjukdom och inte mot smittspridning.

Stor oro

Förutom att innebära ett intrång i Europakonventionen om mänskliga rättigheter har besöksförbud visat sig medföra gravt negativa konsekvenser, både för boende och anhöriga.

– Det är sorgligt att inte få träffas, och särskilt när man befarar att det handlar om sista delen av livet. Många som bor på särskilt boende har inte lång tid kvar, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande på Anhörigas riksförbund.

För anhöriga, vuxna barn såväl som partner och andra närstående, innebär besöksförbud också en oro över att inte få insyn över hur det står till på äldreboendet.

– Det har funnits äldre som inte fått rätt omsorg. Allt ifrån hygienrutiner till läkarinsatser, säger Ann-Marie Högberg.

Skärper uppföljning

För att se till att kommunerna inte lättvindigt inför besöksförbud kräver därför Folkhälsomyndigheten att kommunerna, i sin ansökan, redovisar vilka andra åtgärder som redan vidtagits samt motiverar på vilket sätt ett besöksförbud skulle hjälpa. Framöver ska Folkhälsomyndigheten också följa upp så att kommunerna verkligen anstränger sig för att undvika besöksförbud i största mån.

– Det är viktigt för oss att besöksförbudet ses som ett undantag. Vi vill se vilka åtgärder man vidtar medan man har förbud, säger Malin Grape.

TT: Får ni signaler om att kommuner "slappnar av" när de beviljas besöksförbud?

– Vi vill säkerställa att det inte händer.

Fortfarande har en majoritet av kommunerna avstått från att ansöka om ett besöksförbud inom äldreomsorgen och Folkhälsomyndigheten saknar i dagsläget en analys om varför.

– Det är en relevant fråga varför en del tycker att besöksförbud behövs. Grannkommuner i samma region med samma smittoläge gör olika, där en del ansöker om besöksförbud medan andra tycker att man klarar det på andra sätt, säger Malin Grape.

(Erik Nilsson/TT)

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Besöksförbud på äldreboenden

(TT)

Regeringen beslutade om ett nationellt besöksförbud på äldreboenden som gällde mellan 1 april och 1 oktober.

Den 21 november återuppstod besöksförbudet, nu som lokala förbud. De formella besluten fattas av Folkhälsomyndigheten i samråd med lokala och regionala aktörer. De tillfälliga lokala besöksförbuden gäller i tre veckor.

Verksamhetsansvarig kan medge undantag från besöksförbudet i vissa enskilda fall, till exempel vid vård i livets slutskede.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Regeringen