Elbilar riskerar att skapa miljöproblem – svåra föroreningar i Kina
Elbilar i Berlin. Bilden är från den 3 maj 2010. Foto: Sean Gallup/Getty Images


Samtidigt som elbilarna bidrar till renare luft finns det också risk att det kan leda till andra miljöproblem. I Kina, där en stor del av jordartsmetallerna utvinns, har det orsakat svåra föroreningar. Det visar en granskning som SR:s Ekot har gjort.

Så mycket som 85 procent av jordartsmetallerna bryts i Kina. I Inre Mongoliet finns världens största gruva för jordartsmetaller. Där utvinner man framför allt metallen Neodym som används vid tillverkningen av elbilarna.

”Många har blivit sjuka”

Men slaggen från jordartsmetallerna som under årtionden har dumpats i en damm i närheten innehåller bland annat ämnet torium som är radioaktivt.

Shou, 80 år, har tidigare bott i en av byarna nära dammen. Han säger till Ekot att många i området har blivit sjuka av föroreningarna, och flera har dött i cancer.

– Ja, många, många har blivit sjuka. Och om man blev sjuk var det cancer.

Enligt radiokanalen visar officiella rapporter från Kina att dödligheten har ökat i området kring dammen. Man har dock inte kunnat påvisa någon definitiv koppling. Men i området har man uppmätt kraftiga förhöjda nivåer av radioaktiv strålning.

Regeringen tystar ner

Granskningen som Ekot har gjort visar att det finns allvarliga miljöproblem i de flesta gruvor där jordartsmetaller utvinns i Kina. Enligt radiokanalen har den kinesiska regeringen tystat ner detta.

I en annan del av landet har bybor protesterat mot föroreningarna där jordartsmetaller bryts. Men polisen använder våld för att slå ner demonstrationerna.

En expert i Kina säger till Ekot att så mycket som 90 procent av de farliga kemikalierna som bryts från gruvorna riskerar att förorena dricksvattentäkter för miljontals människor. Enligt denne finns det ingen kontroll över hur grundvattnet påverkas.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.