EU bör införa kraftfulla sanktioner mot Irans regim

Enligt USA har regimen i Iran och Ryssland ingått ett tätt försvarspartnerskap vilket är av betydelse för Rysslands krigsförmåga i Ukraina. Foto: Atta Kenare/Getty Images


Europaparlamentet föreslog nyligen att Irans revolutionsgarde (IRGC) ska terrorstämplas. Samtidigt rapporteras det om ökad handel mellan Iran och Ryssland. Därför krävs det nu att Sverige och EU också tar fram lika kraftfulla sanktionspaket mot Iran (IRI) som föreligger mot Ryssland. Det skriver civilingenjören Arvin Arvini och professorn i företagsekonomi Rune Wigblad.

I december 2022 antog EU sitt nionde sanktionspaket mot Ryssland. Samtidigt vill EU-parlamentet ha en särskild internationell tribunal för att åtala Rysslands och Belarus politiska och militära ledningar, rapporterar AFP. Sanktioner och en sådan tribunal bör även gälla Irans politiska och militära ledning eftersom deras brott är minst lika allvarliga. EU-sanktionerna mot Iran är i skrivande stund mycket mindre (ca 11 punkter) än sanktionerna mot Ryssland (ca 40 punkter).

Den 18 januari röstade Europaparlamentet för ett förslag om att sätta upp Irans revolutionsgarde på unionens terrorlista, vilket var en viktig markering. IRGC har redan terrorstämplats av USA, som också vill terrorstämpla Wagnergruppen som strider för Ryssland i Ukraina.

Europaparlamentet motiverar sitt ställningstagande med att revolutionsgardet i Iran ”genomför terroristaktioner, ingår i förtrycket av demonstranter i Iran samt förmedlar drönare till Ryssland”. EU:s utrikeschef Borell hävdar dock att en domstol måste bestämma om terroriststämpel. Detta utesluter dock inte att EU beslutar om nya sanktioner.

EU:s ministerråd beslutade den 23 januari om några få nya sanktioner mot Iran, men det iranska revolutionsgardet terrorklassades inte. Som fem jurister påpekade i DN (den 21 januari) är terrorklassningen av IRGC mycket viktig. Sanktionerna som införs av EU och Storbritannien riktar sig nu i stället mot cirka 30 personer och organisationer i Iran. Endast vissa delar av det iranska revolutionsgardet finns med på listan. Det finns dock många revolutionsgarden i Iran som styrs av mullornas ”Sepah Pasdaran”.

Regimen i Iran fördömde genast (den 24 januari) de nya sanktioner från EU och Storbritannien. Bland annat terrorstämplade Iran (IRI) den svenska europaparlamentarikern Abir al-Sahlani (C), som har visat sitt stöd för iranska kvinnors kamp i EU-parlamentet genom att klippa sitt hår.

Det är ett faktum att revolutionsgardet bedriver terrorism, bland annat genom att finansiera redan terrorklassade organisationer i länder som Libanon och Syrien. I juli 2022 hölls ett toppmöte mellan ledarna för Ryssland, Turkiet och Islamiska Republiken Iran (IRI). I efterhand kan vi konstatera att:
• Iran skickade ”självmordsdrönare” till Ryssland, som Ryssland använder i Ukraina för att slå ut elsystemet och döda invånare.
• Iran har kallat in milistrupper från terrorgrupperna Hizbollah och Hashd al-Shaabi för att kriga mot den egna befolkningen.

Iran omvandlar yttrande- och demonstrationsfrihet till ”terroristbrott” eller brott utförda av ”upprorsmakare”. Syftet är att stärka regimen som har ett svagt internt folkligt stöd. Detta sker genom att oprovocerat starta krig mot en yttre fiende, samt jaga ”fienden på stridsfältet”, som anses vara ”upprorsmakare” i den egna befolkningen.

Många svenskar känner till Ådalen 1931. Fem personer sköts ihjäl av militär som stod under polismäns befäl, vilket skapade en folklig resning i Sverige. Sedan dess har det varit politisk enighet över alla blockgränser om yttrande- och demonstrationsfriheten. Nu demonstrerar folk i Sverige mot övergrepp som Ryssland och Islamiska Republiken Iran utför.

I Sverige brukar man inte bära de döda i en procession. Men, det blev ”Lit de Parade” för de fem som dödades i Sverige 1931. Deras kistor bars i procession genom respektive orter. I Iran förbjuder regimen sådana processioner av rädsla för det folkliga upproret.

De händelser som pågår i Iran är mer omfattande än de i Ådalen 1931. Då som nu var och är det fredliga demonstrationer. Iranska mullors terror och mord på unga flickor och pojkar på gator och torg runt om i Iran har inneburit ofattbart många förbjudna sorgetåg. Regimen försöker till och med kidnappa liken och tvinga fram begravningar utan procession.

Som om det inte vore nog har nu den islamiske diktatorn beordrat sitt parlament att stifta lagar som gör det möjligt att döma de fängslade demonstranterna till döden. Flera hundra demonstranter och minst 40 unga har dödats. Fram till nu har fyra demonstranter avrättats och många fler riskerar att mista livet. Sverige och EU borde vidta kraftfulla åtgärder och inte hänvisa till förhandlingar avseende Irans kärnvapenplaner.

Sverige och EU borde vidta kraftfulla åtgärder och inte hänvisa till förhandlingar avseende Irans kärnvapenplaner.

EU:s försök att hindra Iran från att utveckla kärnvapen är bara utpressning. Som Noam Chomsky (2002) påpekade har det historiskt funnits ett antal skurkstater i världen. Skurkstaten Nordkorea har till exempel otaliga gånger lovat att inte utveckla kärnvapen, men sedan gjort det ändå. Nordkorea försöker också dölja sitt militära stöd till Ryssland. Det går inte att lita på uttalanden från diktaturer som Iran, Ryssland och Nordkorea.

Även erfarenheten från Tyskland förskräcker. De litade på att Ryssland skulle leverera gas via Nord Stream. Nu använder Putin avslutade gasleveranser till EU som ett av flera vapen, vilket ger oss höga energipriser. Ryssland bombar också sönder elsystemet i Ukraina med iranska drönare. Att IRI kan ljuga ifall ”Islamiska staten” är i fara, är en lag i Iran som heter "Tagheih".

Rysslands och Irans relation kan nu ses som ett fullfjädrat försvarspartnerskap, hävdar John Kirby, talesperson för Pentagon. Pentagon gör inte alltid korrekta bedömningar, men i fallet med drönare från Iran är det uppenbart att Iran har fel när de säger att de bara skickade dessa till Ryssland före kriget. Trots ukrainarnas tidiga framgångar med drönare i kriget var det först under hösten som Ryssland satte in de iranska drönarna mot Ukraina. Hade de haft dessa från början hade de säkerligen inte tvekat att använda dem.

Nu får vi fler och fler rapporter om ökad handel mellan Ryssland och Iran på Kaspiska havet, eftersom Ryssland vill motverka konsekvenserna av alla sanktioner. Det är bland annat drönare som Ryssland köper och som Iran kan konstruera därför att de har tillgång till nödvändiga halvledare. Förmodligen kommer Iran också att köpa ryska stridsflygplan.

Som ordförandeland i EU bör Sverige verka för att EU terror stämplar IRGC, det införs en internationell tribunal samt se till att sanktionspaketen mot Iran blir lika kraftfulla som mot Ryssland.

Arvin Arvini - Civilingenjör

Rune Wigblad - Professor i företagsekonomi med inriktning industriell ekonomi vid Strömstad akademi