”Det tog tre år att ändra på en liten bit i lagen”

Samhälle: Prostitution

Elise Lindqvist arbetar sedan 27 år med att hjälpa prostituerade. Vännen och advokaten Ruth Nordström hjälper de de utsatta kvinnorna med det juridiska. Foto: Rickard L. Eriksson


Elise Lindqvist arbetar med stöd till kvinnor i prostitution. För tre år sedan gav hon och advokaten Ruth Nordström förslag på ändringar i sexköpslagen till justitieminister Morgan Johansson. Nyligen skärptes den, men de vill förstärka den ytterligare.

Den första augusti infördes ett antal skärpningar i sexualbrottslagstiftningen. En av lagändringarna innebär att minimistraffet för köp av sexuell tjänst höjs från böter till fängelse.

Epoch Times möter 86-åriga Elise Lindqvist som arbetar ideellt för att hjälpa prostituerade genom S:ta Clara kyrkas sociala arbete i Stockholm. Om någon har perspektivet från gatan så är det Lindqvist. Hon brukar kallas ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” men de unga kvinnorna kallar henne kort och gott ”morsan”. Varje fredag går hon på Stockholms gator för att hjälpa dem som hamnat i sexhandel och kriminalitet. Innan hon ger sin syn på lagstiftningen berättar hon lite om sitt eget liv.

Det brukar ta mellan ett och tre år innan jag lyckats få bort mina tjejer från gatan. 

— Elise Lindqvist Volontär, Stockholm

Elise Lindqvist är bara fem år när hon själv blir utnyttjad sexuellt av en vuxen man första gången. Mannens fru är alltid närvarande. Hon hotar att döda Lindqvist om hon avslöjar för sina föräldrar vad som hänt. I skolan blir hon en hackkyckling. Till och med magistern hånar henne, men inte bara det. När ingen ser på tafsar han på henne.

Allt det hon får utstå skapar en djup längtan efter kärlek och att bli accepterad. När hon som sextonåring möter någon som bryr sig om henne är det som om hjärtats dörr öppnas på vid gavel inom henne. Törsten efter värme och omsorg dövar alla varningssignaler. Men omsorgen har ett pris. Hon måste ge av sig själv för att få kvinnans omsorg. Kvinnan, som själv är prostituerad, får Elise Lindqvist att börja sälja sin kropp för pengar. Det pågår tills hon är nära att bli dödad av en man. Då lyckas hon fatta mod att bryta med kvinnan. Mer om hur Lindqvist blev prostituerad och vad som hände sedan berättar hon om i sin självbiografi ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” som publicerades för drygt tio år sedan.

– Jag levde i ett totalt mörker i många år från att jag var barn tills jag skulle fylla femtiosju år, säger hon.

Hon var inte prostituerad vid den tiden men missbrukade i stället alkohol. 1994 övertygade hennes syster henne om att skriva in sig på Mössebergs kurort utanför Falköping. Det var där och då vändningen kom. Något som inte går att förklara som annat än ett under.

– Det var då jag fick möta frälsningen, säger hon och med det menar hon att Jesus hjälpte henne att komma upp ur det gamla destruktiva livet som hon dittills levt.

– När man lever ett liv där man känner sig oälskad av människor tappar man också helt förtroende för myndigheterna. Min kropp användes till sex. Det var bara då jag dög i omgivningens ögon, annars sågs jag som ful och efterbliven, säger hon.

Sedan hon upplevde att livet tog en ny vändning har hon arbetat som volontär med hjälpinsatser för kvinnor i 27 år.

Varje fredag, även under pandemin, går hon på Malmskillnadsgatan för att leta upp unga kvinnor som blivit insnärjda i prostitution.

– Jag har blivit deras morsa. De har behövt lära sig att kunna handla och laga mat. Flickorna jag arbetar med har skyddad identitet och bor på ett skyddat boende.

En del av dem bor också själva i egna hemliga lägenheter.

– Det brukar ta mellan ett och tre år innan jag lyckats få bort mina tjejer från gatan till en egen bostad och ett arbete.

Kvinnorna Elise Lindqvist möter har blivit svikna så många gånger att det är livsviktigt att de kan lita på henne och de andra hjälparbetarna.

– Det absolut viktigaste är att vinna deras förtroende, säger hon med eftertryck.

För att skapa detta kan det vara så enkla saker som att bjuda på en kopp te eller mat någonstans, vilket kan bli ett livsavgörande möte för en lidande människa.

Det brukar ta mellan ett och tre år innan jag lyckats få bort mina tjejer från gatan.  —Elise Lindqvist Volontär, Stockholm

Elise Lindqvist beskriver hur kontakten steg för steg blir djupare när olika förtroenden utbyts. Vad är kvinnan intresserad av? Vad har hon för drömmar? Vad vill hon arbeta med om hon kan bli fri från livet på gatan?

– När vi får veta sådant så kan vi hjälpa dem att få kontakt med någon skola de vill gå på.

Lindqvist tycker också att sexköpslagen från 1999 fått effekt då det förbjöds att köpa men inte att sälja sex. I augusti gjordes lagen strängare.

– Det tycker jag är bra. Den bör dock skärpas ytterligare, säger hon.

För tre år sedan mötte hon och Ruth Nordström justitie- och inrikesministern Morgan Johansson och gav honom ett förslag på vad som borde skärpas i lagstiftningen relaterat till prostitution.

Hon suckar tungt.

– Det tog bara sådan tid! Det är tre år sedan vi träffade Morgan. Och nu äntligen har de lagt till en liten grej som vi föreslog i vårt samtal med honom då.

Hon och Ruth Nordström vill att lagen skärps ytterligare och ska försöka få till ett möte med den blivande justitieministern, någon som ännu ej tillsatts.

Elise Lindqvist berättar att många prostituerade arbetar mycket över nätet i dag. Dem kan hon personligen inte hjälpa då hennes arbete endast består i fysiska möten. Den digitala hjälpverksamheten får de som är duktigare på den använda, tycker hon.

Om en prostituerad inte får tillräckligt med pengar genom att hitta män på nätet så övergår de till att gå på Malmskillnadsgatan i stället.

– De flickor som hamnar där gör slut på sig själva tills kroppen inte längre orkar, säger hon sorgset.

– Det viktigaste för de här tjejerna är att de får börja ett helt nytt liv och att de faktiskt kan få ett arbete som de egentligen längtat efter att ha. Det är fantastiskt att se en bruten människa bli en hel och underbar kvinna som får ett eget hem och en egen familj.

Hon berättar om hur hon har kontakt med flera av kvinnorna sedan tjugo år tillbaka och nämner en av dem, som återvänt till sitt gamla land och där driver ett företag.

– Men man får ingenting gratis och måste jobba hårt. De här flickorna jag följt är jätteduktiga och har egna familjer i dag.

– Till Morgan Johansson sa jag rent ut att det här måste väl vara en samhällsvinst! säger hon med tanke på arbetet bland de prostituerade. Justitie- och inrikesministern höll också med Elise Lindqvist om detta.

Hon och Ruth Nordström har haft ett nära samarbete under många år för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av kvinnor och ge dem både hjälp och hopp för att kunna ta sig ur sexhandeln.

Lindqvist tycker inte att politikerna gör tillräckligt åt prostitutionen.

Med en tung suck säger hon:

– Sexköp existerar i dag. Det finns fortfarande möjligheter att köpa någons kropp. Om du ser dig om ut över världen så ser du hur det är fritt fram att sälja sex lagligen. Småflickor ställs ut i fönster till försäljning. Tänker man på det så har inget egentligen hänt. Det tog tre år att ändra på en liten bit i lagen sedan vi träffade Morgan Johansson.

Hon anser att polisen gör så gott de kan men att resurserna inte är tillräckliga.

– Polisen har jag mycket respekt för. De har varit till stor hjälp.

Hon nämner att hon blev dödshotad för några år sedan och att citypolisen i Stockholm hanterade detta väldigt bra. Elise Lindqvist är ett skavande problem för sexhandeln i Stockholm och polisen tog allvarligt på hoten.

– Den här mörka världen är det nog inte så många som vill befatta sig med, säger hon.

Elise Lindqvist har en annan livsfilosofi. I stället för att vara bitter över år av övergrepp och förakt har hon vänt smärtan till sin fördel, mörkret till ljus.

– En del blir arga på mig i dag när jag berättar att jag tackar Gud för alla smällar och den ondska jag upplevt eftersom det i dag gör att jag kan få mina älskade flickor bort från gatan. För liksom dem vet jag hur det känns att bli slagen, våldtagen och hemlös.

När hon får välja vad som är absolut viktigast att göra för dem som lever på gatan säger hon:

– Det viktigaste är att våga se och hälsa på dem. Gör någonting. Visa civilkurage. Det saknas i vårt samhälle i dag. Vi går förbi men det är mer empati vi människor behöver, säger Lindqvist. Tillsammans med Ruth Nordström, som grundat Skandinaviska Människorättsadvokaterna, är hon aktuell med boken Mod att resa sig.

Den visar hur situationen ser ut för kvinnor som utsatts för övergrepp, sexhandel, våld i nära relationer och förmedlar hopp och mod att resa sig upp ur livets svåraste situationer.

Skandinaviska Människorättsadvokaterna erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning varje vecka genom en juristjour i S:ta Clara kyrka.

Ruth Nordström, människorättsadvokat. Foto: Victoria Runegrund

Människorättsadvokat: Politiker fokuserar på förövaren

Advokat Ruth Nordström efterlyser ett exitprogram för prostituerade som kan hjälpa fler utsatta kvinnor att komma ur sexhandel och trafficking till ett liv i frihet.

1999 förbjöd Sverige köp av sexuella tjänster utan att kriminalisera de prostituerade.

– Den svenska sexköpslagen har visat sig vara ett viktigt verktyg för att bekämpa prostitution och människohandel, säger Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna.

Hon framhåller att lagen gett god effekt och motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige.

– Samtyckeslagen från 2018 är en mycket viktig markering för att lägga ansvaret på förövaren och inte på offret.

Den första augusti i år infördes ytterligare skärpningar av sexualbrottslagstiftningen.

– En av dessa lagändringar var att det blir strängare straff för sexköp. Minimistraffet för köp av sexuell tjänst höjdes från böter till fängelse.

Nordström tycker att lagen kan skärpas ytterligare.

– I vissa länder behöver sexköpare som en del av straffet genomgå ett rehabiliteringsprogram, vilket borde införas även i Sverige.

Gör politikerna tillräckligt för att hjälpa prostituerade?

– Inte alls. Politiker och lagstiftare har ofta ett ensidigt fokus på förövarna, det vill säga sexköparna. Vi har till justitieministern även efterlyst ett exitprogram för kvinnor i prostitution, där det finns lagstöd och samordning mellan myndigheter och civilsamhälle för att bättre samordna insatser för att hjälpa kvinnor ur prostitution. Med ett effektivt exitprogram skulle flera utsatta kvinnor kunna få hjälp att komma ur sexhandel och trafficking till ett liv i frihet.

Ruth Nordström anser också att det behövs fler utbildningsinsatser gällande normer och värderingar, kvinnosyn samt sexualiseringen av kvinnor.

– Sexköp och sexualbrott handlar ju mycket om kvinnosyn och normer och värderingar hos gärningspersonen. För att få en förändring måste ju normer och värderingar förändras och det tar tid.

Utdrag

Ur boken Mod att resa sig – en berättelse om utsatthet, kamp och styrka.

”Jag har sett fem av mina flickor dö. En av tjejerna var i så dåligt skick, hon var heroinmissbrukare och såldes av sin kille. Vi hade försökt få bort henne från gatan flera gånger men misslyckats. Hon var tvungen att få in mycket pengar till sin kille som var hennes hallick och för att köpa heroin åt sig själv.

Jag hade stått och bett för henne så många gånger. En dag kommer hon in till mig i S:ta Clara och säger: ’Du får ingenting säga. Jag vill bara att du ska hålla om mig; låt mig få bli omfamnad av dig.

Men var tyst, säg ingenting.’ Jag gör som hon säger. Det är precis som att det är ett skelett jag håller om. 

Hon dör senare i min famn.

Hennes kropp var helt slut.

Hjärtat kollapsade. Jag har suttit vid hennes kista och tagit farväl. När jag sitter vid kistan tänker jag: ’Nu har hon äntligen fått frid.

Hon dansar nog på de gröna ängarna.’

*****

Titel: Mod att resa sig – en berättelse om utsatthet, kamp och styrka

Författare: Elise Lindqvist, Ruth Nordström.

Sidor: 159 Förlag: Libris

*****

Kontakta skribenten: [email protected]