Det finurliga skälet till att medeltidsslottets trappor byggdes medurs
Bodiam Castle i East Sussex, England, byggdes med sin vallgrav 1385 av riddare sir Edward Dalyngrigge för att försvara området från fransk invasion under hundraårskriget.


På medeltiden var slotten institutioner för politisk makt – lika symboliska som Vita huset eller EU:s högkvarter. Slottens fascinerande historia tar oss tillbaka till den västerländska civilisationens rötter.

Medeltidens värld (ca 400-1400 e Kr) hade en helt annan struktur än dagens. Här fanns inga nationer. Istället regerade kungar, herrar och riddare över landområden som arrenderades och brukades av bönder. Bönderna betalade skatter och i gengäld fick de skydd.

Regenterna bodde ofta i slott som skulle tjäna både som bostad och befästningar mot fiender. Över århundradena utvecklades effektiva försvarsstrukturer, från instängslade träfort på kullar till utarbetade stenstrukturer med koncentriska försvar: jordarbeten, vallgravar, yttre och inre väggar, defensiva befästningar, portar, torn och mycket mer.

Varje detalj på strukturen finstämdes för att utgöra det mest effektiva försvaret mot en invaderande armé, maximerade försvararnas fördelar och utgjorde en mängd faror för angripare.

Sådana detaljer i vårt arkitektoniska arv är mycket fascinerande. Även om de kan tyckas föråldrade avslöjar de hur mänskligheten en gång anpassade sig till en värld väldigt annorlunda från vår värld idag.

Här följer några exempel på intressanta detaljer i medeltida slott:

Vallgraven

Vallgraven var väsentlig för slott och befästningar. Det var ett artificiellt utgrävt dike som fylldes med vatten. Det gjorde det svårare för arméer och andra angripare att nå fram till slottsmuren, men vallgravens främsta funktion var att hindra angripare från att gräva tunnlar under murarna. Syftet med tunnlarna vara att underminera murgrunden och få delar av muren att kollapsa, vilket lämnade den öppen för fienden. Vallgraven hindrade alla utgrävningsförsök eftersom vatten skulle strömma in.

Det triangulära Caerlaverock Castle byggdes på Skottlands sydkust på 1200-talet. Slottet var klanen Maxwells högborg från 1200-talet till 1600-talet då fortet övergavs.

När man valde ut en plats för fortet tog man hänsyn till landområdets beskaffenhet och anläggning av vallgrav vägde tungt i detta beslut. jord och sten som grävdes ut vid vallgravsbygget kunde användas för att skapa en jordbank mitt i, där slottet sedan skulle stå. Vallgraven behövde inte vara djupare än en halvmeter för att avskräcka angripare, och ibland slog man i pålar för att göra det ännu svårare att passera.

Curtain walls* och torn

Stenmurar var ett lämpligt försvar mot en attackerande armé. Liksom andra aspekter på slottet utvecklades de över århundradena. Vanligtvis är de runt 2,5 meter tjocka, ibland med passagvägar rakt igenom. De består av utsidor av sten och är fylld med mursten och en kärna av murbruk.

Slottsväggarna är byggda på en grund som är bredare än väggarna, bestående av sten och grus, eller varvat med högar av ek som körts in i jorden. Ibland byggdes de på en lutande plint som gjorde det svårare att klättra uppför. Detta utvecklades sedermera till en vinklad "stengardin" vid murens bas. Detta gav ytterligare en fördel då stenar som kastades ovanifrån studsade mot angriparen i oförutsägbara riktningar.

En mur med tinnar vända utåt gav skydd till bågskyttar som sköt mot fienden genom små glipor. På insidan av murarna finns inga tinnar eftersom de hade kunnat användas av fienden för att skjuta inåt om de bröt sig igenom muren.

Modell över York Castle på 1300-talet. Slottets torn i bakgrunden med vy över borggården.

Med tiden utvecklades en andra, inre mur som gav ytterligare skydd. Den inre muren byggdes högre än den yttre, vilket gjorde fienden än mer sårbar om de tog sig in. Ibland fanns det underjordiska tunnlar som kopplade ihop de båda murarna. De fungerade som flyktvägar eller ibland till och med som lönngång för att skära av fienden bakifrån.

Ett torn var den sista försvarsplatsen i en del slott. Det var också den starkaste byggnaden. Den bestod av tjockare väggar och förstärkt entré. Eftersom torn var dyra att bygga ersattes de gradvis av större, runda torn längs slottsmuren.

Portar

En ingång är ett logiskt mål för en angripare, och det är därför som slotten gradvis förstärkte dessa poster allra mest. Portarna kom så småningom att betraktas som de starkaste punkterna, inte de svagaste. I slutet av 1100-talet bestod porthusen av två torn, ett på varje sida av en infälld ingång. En tung trädörr samt ett fällgaller i metall och trä skyddade ingången. ofta fanns en dragbro från porthuset över vallgraven, som kunde lyftas upp och förhindra tillträde.

Ovanför ingången hade befästningen "mördarhål" genom vilka försvararna kunde kasta stenar, kokande vatten eller het olja på angriparna ovanifrån. Därifrån kunde de också dämpa bränder som uppstått i själva portarna.

Trappor

Det finns en specifik anledning till att spiraltrapporna i medeltida slott byggdes medurs.

Även små detaljer i slotten kunde göras till strategiska fördelar. Runda spiraltrappor per alla medurs och det finns en strategisk anledning till detta: Vid angrepp underifrån hamnar angriparens högra hand (svärdhanden) på insidan av spiralen vilket för det svårt att använda svärdet. Samtidigt kommer försvararens svärdhand hamna på spiralens utsida, vilket gör dem friare att använda vapen och annat.

Latriner

Inga detaljer försummades – inte heller toaletterna. De planerades så enkla som möjligt. Ofta var de inte mer än enkla träbänkar med hål i. Placerade man dem uppe på muren kunde avföringen falla rakt ned i vallgraven på utsidan. I en del tornmurar installerades urinoarer så att försvararna inte skulle behöva avvika från sina poster när naturen kallade.

*Curtain wall (engelska curtain = gardin och wall = vägg) är en fasadkonstruktion, där fasadmaterialet hänger som en gardin framför byggnadens stomme. 

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.