Centerpartiet säger ja till ny humanitär grund
Centerpartiets ledare Annie Lööf (C). Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT


Centerpartiet är positiv till regeringens förslag på en humanitär skyddsgrund i den framtida migrationslagen. Partiet ser den som en ny chans för vissa ensamkommande utan asylskäl att få stanna.

– De ensamkommande som levt laglydigt, klarat sin utbildning och som är nära arbetsmarknaden men inte har fått det där jobbet som gör att de kan få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, de ska prövas mot den humanitära skyddsgrunden och få möjlighet att stanna, säger Centerledaren Annie Lööf till TT.

Regeringen skickade förra fredagen ett förslag på remiss om en utökad humanitär skyddsgrund. Den är tänkt att ingå i den utlänningslag som ska träda i kraft i sommar.

En humanitär skyddsgrund ska ge utlänningar utan asylskäl en möjlighet att få stanna i Sverige i synnerligen ömmande fall, till exempel svår sjukdom.

Bredare grund

I regeringens förslag så är skyddsgrunden utökad jämfört med det förslag som lades fram av migrationskommittén i somras.

Förutom barn så ska vuxna som vistats i Sverige under lång tid med tillfälliga uppehållstillstånd och fått en särskild anknytning till landet ges möjlighet att stanna även efter att asylskälen upphört. Om det finns "särskilt" ömmande skäl.

"Med hjälp av den humanitära grunden för vuxna ser Centerpartiet en möjlighet att skapa långsiktiga förutsättningar för de som på laglig grund vistats länge i Sverige utan att ha begått brott och har en stark förankring i samhället", skriver Annie Lööf i en debattartikel i SvD.

Planera livet

C vill att även ensamkommande som fått stanna i Sverige för att slutföra gymnasiestudier ska kunna prövas mot den utökade humanitära grunden, när och om den träder i kraft i sommar.

"De skulle då kunna få förlängt tillfälligt uppehållstillstånd och mer långsiktiga förutsättningar och möjlighet att planera sitt liv", står det i debattartikeln.

– Alla kommer inte att få stanna, har man begått brott kommer man inte att få stanna, därmed är det här ingen amnesti, säger Annie Lööf.

Hon kallar den humanitära skyddsgrunden för en "hygienfaktor i migrationslagstiftningen".

Enligt Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Annika Hirvonen omfattar regeringens förslag på utökad humanitär skyddsgrund redan ensamkommande som fått stanna på grund av gymnasiestudier.

MP: Räcker ej

– Det är väldigt positivt att Centern nu svänger tillbaka om ensamkommande och vill hitta en lösning, säger Hirvonen.

C står däremot fast vid sitt nej till lättnader i den så kallade gymnasielagen, som ska underlätta för ensamkommande att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Regeringen siktar på att lägga fram förslag på lagändringar i vår. Men utan C finns inget majoritetsstöd i riksdagen.

Hirvonen tycker att C borde säga ja till de lagändringarna också. Hon pekar på att de som redan är klara med sina studier riskerar att utvisas innan den humanitära grunden i utlänningslagen träder i kraft.

– Det finns risk att det blir för sent för några, säger Hirvonen.

Annan grupp

Migrationsminister Morgan Johansson (S) är nöjd med C-beskedet.

– Jag välkomnar allt stöd till regeringens förslag, säger han.

Johansson uppger dock att regeringens föreslagna utökade humanitära grund främst riktar sig mot en annan grupp, än den som skulle beröras av lättnaderna i gymnasielagen.

Ett typ exempel på vilka den utökade humanitära grunden tar sikte på är, enligt honom:

– En person som varit i Sverige i 8-10 år, har haft tillfälliga uppehållstillstånd, jobbar, betalar skatt, har familj här och är etablerad i Sverige och så blir det fred i hemlandet. Ska han då utvisas. Nej, säger vi då.

TT: Men även ensamkommande som fått stanna på grund av gymnasiestudier omfattas?

– Inte om du har lagakraftvunna avslag. Har du det, och det har många ensamkommande, då kan du inte prövas, säger Morgan Johansson.

(Peter Wallberg/TT)

Fakta

Gymnasielagen för ensamkommande

(TT)

Den så kallade gymnasielagen trädde i kraft 2018.

Den gav omkring 7 600 ensamkommande ungdomar, som fått avslag på sin asylansökan, en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att de skulle kunna slutföra sina gymnasiestudier.

För att få permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier ställs vissa krav på jobb och försörjning.

Hittills har 72 personer beviljats permanent uppehållstillstånd på grund av egen försörjning.

5 926 personer har beviljats förlängda tillfälliga tillstånd för fortsatta studier.

706 personer har fått avslag på sin förlängningsansökan.

Källa: Migrationsverket