Antalet museibesök halverades 2020
Museibesöken halverades 2020 på grund av den pågående pandemin. Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times. Arkivbild.


De fysiska besöken på landets museer halverades under 2020 på grund av pandemin. Istället fick museerna sammanlagt 216 miljoner digitala besök.

Det är första gången som museernas digitala besök har redovisats i Sveriges Museers årsrapport om museibesöken.

Rapporten bygger på svar från 124 museer som tillsammans haft 8,4 miljoner fysiska besök, vilket motsvarar 46 procent av fjolårets besökssiffror.

Men trots pandemin, då museerna varit helt eller delvis stängda, har intresset för museer och deras utbud ändå inte minskat. Museernas digitala utbud har dragit in hela 216,1 miljoner besök under året, enligt en sammanställning som är gjord för första gången. 

– Det här visar på museernas dragningskraft och behovet av museernas utbud även digitalt. Vi visste att museerna förstärkt utbudet på nätet, men nu vet vi också att publiken hittat dit, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.


 

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.