6 fall av psykiatrisk tortyr i Kina – ett ohyggligt lidande
Illustration av samvetsfånge som tvångsinjeceras med psykiatriska läkemedel. Psykiatriska övergrepp är en vanlig förföljelsemetod i Kina, särskilt mot Falun Gong-utövare. (minghui.org)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar nu ett antal artiklar som exponerar den kinesiska regimens användning av tortyr mot olika målgrupper, och kommer även att se på de långsiktiga skador detta innebär för offren.

Psykiatrisk tortyr är en av de skrämmande metoder som den kinesiska diktaturen använder för att ”rensa bort” människor de klassificerar som "allvarligt störande av allmän ordning" och ”störande av social stabilitet." Falun Gong-utövare, politiska dissidenter och medborgare som regelbundet protesterar mot regimens politik får dessa stämplar och spärras in på mentalsjukhus.

Antalet mentalsjukhus ökade över hela Kina efter det att förföljelsekampanjen mot Falun Gong-utövare* inleddes 1999. I september 2004 utfärdade säkerhetsministeriet ett offentligt meddelande som krävde att provinser, autonoma regioner och kommuner skulle inrätta mentalsjukhus snarast möjligt om de inte redan fanns.

I mars 2014 hade Minghui.org (en onlinecentral för förstahandsinformation om förföljelsen av Falun Gong) publicerat 7 700 artiklar om Falun Gong-utövare som förföljts på mentalsjukhus. Den här statistiken antas dock ligga långt under de verkliga siffrorna på grund av svårigheterna med att undersöka och skaffa information inifrån Kina.

På dessa sjukhus, och andra interneringsläger tvångsinjiceras Falun Gong-utövare med psykiatriska läkemedel för att bryta ner deras vilja och tvinga dem att ”transformeras” (sluta utöva Falun Gong).

Den här metoden läggs tydligt fram i ett internt dokument som anger att Falun Gong-utövare måste "genomgå en medicinsk behandlingsmetod" och ”mediciner ska användas vid behov, och även medicinska metoder och kliniska experimentella riktlinjer för att uppnå vetenskaplig transformation”.

Även andra grupper som förföljs av regimen utsätts för sådan tortyr, såsom exempelvis demokratiaktivister och uigurmuslimer.

Personer inom dessa grupper har rapporterat att de använts som försökskaniner och att de under långa perioder försatts i hallucinationstillstånd efter att ha blivit injicerade med okända läkemedel. Andra har fått allvarliga skador på det centrala nervsystemet av injektionerna. Ytterligare andra, som var mentalt friska när de tvångsintogs på mentalsjukhus av politiska skäl, blev sinnessjuka eller till och med dog efter den ”behandling” de fick.

Iscensättning av en samvetsfånge som tvångsinjiceras med okända psykiatriska läkemedel. Foto: Minghui.org

De sex följande fallen belyser det lidande och de skador som dessa metoder orsakar, vilka har fördömts av World Psychiatric Association och andra liknande organisationer.

6 fall av psykiatrisk tortyr

Injicerad med okända läkemedel – dör under extrem smärta

I juli 2004 togs Chang Yongfu, en 44-årig Falun Gong-utövare, till ett mentalsjukhus i Harbin City, där han tvångsinjicerades med psykiatriska läkemedel. När han två år senare kom hem var han sinnesförvirrad, ansiktet och näsan var uppsvullna och han kunde knappt se. Han kunde inte sova på nätterna och skrek okontrollerat. När han till viss del återfick sitt förstånd berättade han för familjen att han injicerats med okända mediciner på sjukhuset, vilket orsakade extrem smärta i hela kroppen. Senare svullnade hans näsa alltmer och blödde konstant. Han förlorade också synen.

När Chang dog den 18:e januari 2007 blödde hans öron och ögon, och näsan och munnen var fyllda av blod. 

"Hon kämpade som om hon höll på att drivas till vansinne"

Zhang Fuzhen var en Falun Gong-utövare från Shandongprovinsen. År 2001 arresterades hon och sändes till ett hjärntvättscentra. Sun Fuxiang, vars uppgift var att bevaka Zhang, bevittnade det som hände henne innan hon dog.

– Polisen tog av henne kläderna och rakade hennes huvud, berättar Sun och fortsätter:

– De torterade och förolämpade henne. Hon bands fast med armar och ben isär på en säng. Hon tvingades utföra sina behov på sängen. Sedan injicerades hon med någon form av giftig substans. Hon fick genast en fruktansvärd smärta. Hon kämpade som om hon höll på att drivas till vansinne, och dog under outhärdlig pina.

Psykisk och fysisk tortyr – läkemedel och gift

Uigurmuslimen Gulbakhar Jalilova satt internerad 15 månader i ett läger för kvinnor i Xingjiangs huvudstad Urumqi innan hon frisläpptes i september förra året.

Gulbakhar Jalilova. Foto: Privat (Gulbakhar Jalilova)

Under sin tid i lägret såg Jalilova hur människor tvingades ta mediciner dagligen, och varje månad injecerades de med läkemedel som ”dövar känslorna”.

– Injektionerna får en att känna som om man inte har några minnen. Man saknar inte sin familj, man känner inte att man vill komma därifrån. Man känner ingenting – det är en väldigt konstig känsla, säger hon.   

Jalilova såg också en kvinna som föll till golvet efter att ha fått gift i sin mat.

– Det kom bubblor och fradga ur kvinnans mun … hon förlamades, säger hon.

Hon berättar att hon såg en annan kvinna som de fick att ”somna in”.

– Hon dödades av en injektion. Hon bara dog där rakt framför mig, säger Jalilova.

Man tvångsinjecerades 7 gånger – fick hjärnskada

Wang Weihe, en Falun Gong-utövare från Shandongprovinsen fördes av polis till ett mentalsjukhus år 2000. På sjukhuset tvångsinjicerades Falun Gong-utövare dagligen med ett läkemedel som normalt endast skulle ges en gång i månaden. När injektionen ges kan det orsaka omedelbar svimning.

En läkare sparkade Wang så att han föll till golvet och band sedan fast honom på en järnsäng. Efter att ha torterat honom gav läkaren honom en injektion och fortsatte sedan att misshandla honom. Den här processen upprepades under elva timmar, då Wang fick totalt sju injektioner. Därefter hamnade Wang i ett vegetativt tillstånd, han dreglade konstant och kunde inte längre ta hand om sig själv.

24-årig kvinna blir blind och döv av okända läkemedel

Falun Gong-utövaren Wang Yujie arresterades i mars 2010, och hölls i ett tvångsarbetsläger under ett år innan hon flyttades till ett hjärntvättcentra i staden Wuhan.

Precis innan hon släpptes injicerades hon med okända läkemedel. Väl hemma började det komma fradga ur munnen och hon kräktes konstant. Hon kunde vare sig äta eller dricka. Hon hade en sådan smärta i kroppen att hon oupphörligen grät. Hon blev blind och sedan döv, och hennes händer deformerades. Efter fyra månaders pina dog hon i september 2011, 24 år gammal.

"De injicerade mig med någon slags drog"

Wei Fengjum före och efter tortyr och tvångsinjektioner med psykiatriska läkemedel. Foto: Minghui.org

Den 13:e april 2007 frisläpptes Falun Gong-utövaren Wei Fengju från ett tvångsarbetsläger i Changchun City, där hon torterats både fysiskt och psykiskt. Hon var då så mager och svag att hon knappt kunde äta någonting, och hon kunde inte ta hand om sig själv. En månad efter det att hon släppts började hon få diarré – hon hade smärta i hela kroppen och hennes vikt rasade. Hon fick även synproblem och blev sinnesförvirrad. Hon dog i juli samma år. Vid ett tillfälle berättade hon för sin familj: "Jag kan inte bli bra igen, de (vakterna på arbetslägret) injicerade mig med någon slags drog.

* Falun Gong är en traditionell qigongmetod som grundar sig på principerna sanning, godhet och tålamod. På grund av dess popularitet (enligt kinesiska statliga uppskattningar fanns mellan 70 och 100 miljoner utövare) förbjöd kommunistpartiets dåvarande ledare Jiang Zemin metoden år 1999 och startade en brutal förföljelse som pågår än idag.

Källa: Minghui.org, The Epoch Times, NTD Television