Svårt för fler att få jobb under pandemin
Långtidsarbetslösheten under pandemin är ett orosmoln, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: Peter Kroon


Pandemins påverkan på arbetsmarknaden har varit dramatisk med rekord i antal varsel och många har blivit av med sina jobb. Nu har läget stabiliserats något, men samtidigt är den ökande långtidsarbetslösheten ett orosmoln, enligt Arbetsförmedlingen. 

Hittills under pandemin har nästan 124 000 människor varslats om uppsägning, och över en halv miljon har skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Arbetslöshetsnivån var som högst 9,2 procent, för ungdomar 13,4 procent, men i februari i år hade nivåerna sjunkit till 8,7 respektive 11,6 procent. 

Myndigheten anser att regeringens omfattande stödåtgärder under pandemin har haft effekt. Korttidsarbete, omställningsstöd och utökat antal utbildningsplatser har hjälpt till att hålla ner ökningen av arbetslösheten.

Enligt Arbetsförmedlingen har man prioriterat inskrivning och planeringssamtal av nya arbetslösa. Fokus har varit att alla ska få sin ekonomiska ersättning och att tidigt få stöd och vägledning till nytt arbete eller utbildning.

Utbildning och kompetensutveckling

Flera av dem som blivit arbetslösa under krisen har gymnasieutbildning, och de har lite bättre förutsättningar på arbetsmarknaden än de som var utan jobb redan före pandemin.

– Personer med gymnasieutbildning klarar sig som regel bättre på arbetsmarknaden. Nu har vi nya grupper av arbetslösa och de som saknar en gymnasieutbildning kommer ännu längre bort från arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Strukturomvandlingen går fort nu, jobben förändras snabbt och kraven blir högre. Tekniska, digitala och sociala kompetenser blir allt viktigare och ställer högre krav på de arbetssökande. Därför har myndigheten lagt större fokus på utbildning, kompetensutveckling och omställning.

– Pandemin har skyndat på strukturomvandlingen och fler saknar de kompetenser som efterfrågas. Arbetsförmedlingen lägger nu stor vikt på kompetenshöjande insatser som arbetsmarknadsutbildningar och att vägleda till reguljära utbildningar, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, i pressmeddelandet.

– Att vara aktiv och nyttja tiden till att stärka sin kompetens ökar chansen att hitta jobb när det vänder.

Rekordhög långtidsarbetslöshet

Under krisen har antalet personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader stigit till rekordhöga 180 000 personer. Dessutom hade över 100 000 personer varit utan arbete mellan sex och tolv månader i februari 2021, och löper därmed risk att bli långtidsarbetslösa.

Och långtidsarbetslösheten väntas fortsätta öka under året. När det finns nya grupper arbetslösa som har en gymnasieutbildning, kommer de som bara har grundskoleutbildning ännu längre bort från arbetsmarknaden.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: