Tandlossningsbakterier påverkar hela kroppen
En god munhälsa är viktig för hela kroppen. (Foto: AFP/Greg Wood)


Svårläkta sår på kroppen och inflammationer kan bero på tandlossningsbakterier, visar ny svensk forskning.

Det finns ett samband mellan tandlossning och inflammationer. Tandlossningsbakterier hämmar en läkningsfaktor, ett protein som kallas HGF (hepatocyte growth factor) som har stor betydelse för kroppens försvar när det gäller sårläkning och bildning av ny vävnad.

De nya rönen har tagits fram av Johanna Lönn, medicinsk biolog vid Örebro universitet. I sin doktorsavhandling har hon studerat tandlossning och kroppens förmåga att läka inflammationer.

– Resultaten visar hur viktigt det är med munhälsan, att munnen och tänderna är en del av kroppen. Vi har sett att det finns ett samband mellan tandlossningsbakterien och andra svårläkta inflammationer, säger Johanna Lönn i ett pressmeddelande.

Det är bland annat arbetet med bensår vid en klinik i Linköping som har bidragit till att man kunnat dra den slutsatsen. Där har man sett att läkningsfaktorn HGF inte fungerade trots att den fanns i högre koncentration än normalt, både lokalt och i blodet.

Tandbakterien kan ge kronisk inflammation på flera håll i kroppen

Immunceller (vita blodkroppar och blodplättar) bekämpar inflammationer genom att bryta ned bakterierna. Bakterierna försöker undkomma genom att gömma sig tillsammans med andra bakterier i ett skyddande hölje.

Det kan leda till en kronisk inflammation eftersom kroppen ändå fortsätter att bekämpa dem med bakteriedödande ämnen och bakterieprodukter. En obalans kan uppstå mellan molekyler och inflammationen försämras.

Det är en tuff match för immunförsvaret att bekämpa bakterien Porfyromonas gingivalis som ligger bakom tandlossning.

Den förlängda aktiveringen av immuncellerna leder till nedbrytning av vävnaden kring tanden. Det kan även bidra till att andra kroniska inflammationer uppstår när bakterien kommer ut i blodet.

HGF fungerar vid akut inflammation

– Det finns en skillnad mellan akuta och kroniska inflammationer. Så länge inflammationen är akut verkar HGF fungera så att inflammationen läks och vävnad nybildas. Därför är det av stor betydelse att kunna konstatera om en inflammation är akut eller kronisk. I avhandlingen beskriver vi en analysmetod för att kunna göra det, säger Johanna Lönn.

Den minskade läkningsaktiviteten hos HGF orsakas av produkter som frisätts från bakterier och immunceller.

I studien såg man att även vid kronisk njursvikt och hjärt-kärlsjukdom, var koncentrationen av HGF förhöjd jämfört med hos friska personer, men den biologiska aktiviteten i HGF var lägre. Detta gällde även hos patienter med tandlossning.

Johanna Lönn tycker att det vore intressant att se om man kan hitta behandlingar som fungerar, till exempel om man kan tillsätta friskt HGF, som har tillräcklig biologisk aktivitet för att stoppa den kroniska inflammationen.

Ät dig till bättre tandhälsa

Fem välgörande örter och kryddor

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri