Opinion
Krönika: Nyordens betydelse och användning
”Balladernas konst är en gammal konst Men om orden svider Om orden talar om det som svider Blir det lätt en ballad om nyare tider” (Vladimir Majakovskij)   I begynnelsen var ordet ”rättshavare” – från tyskans ”Rechthaber” – en som har rätt. Först av alla germanska språk gjorde betydelsen i svenskan ett hundraåttiogradigt lappkast. Som i olika grad har spridit sig till övriga språk i familjen. Även på t... LÄS MER

Krönika: Är Finlands och Ukrainas sak vår?
Europa rör sig in i en period av osäkerhet, och medan ett eventuellt svenskt Nato-inträde ligger i v... LÄS MER

Krönika: Organdonation – varför Spanien är bäst och Sverige står och stampar
I tjugofem år har Sveriges medelmåttiga position på listan över antalet donerade organ från avlidna... LÄS MER

Ledare: Politisk antagonism inget nytt i det svenska landskapet
Den danske koranbrännande politikern Rasmus Paludans tre torgmöten på samma dag på invandrartäta ort... LÄS MER

Krönika: Jag är Charlie – men i ankdammen Sverige ylar vargarna
I det stundtals mycket hätska efterspelet till Ebba Buschs rekommendation kring användningen av den... LÄS MER

Tvisten om yttrandefriheten
Kriget i Ukraina har medfört att begreppet desinformation hörs var och varannan dag. För tillfället... LÄS MER

Krönika: Gotland – i mitten av rysk geopolitik
För alla stormakter i historien har tillgången till havet varit av avgörande betydelse. Ostindiska k... LÄS MER

Krönika: Den rosa rosen blev svart – opioidkrisen i väster och här  
Opioidkrisen i USA, ibland kallad opioidepidemin, är en benämning på den snabbt ökande användningen... LÄS MER

Ledare: Politik handlar om mer än idéer och framgång
Innan pandemin och det försämrade säkerhetsläget i Europa såg det ut som att ett maktskifte i Sverig... LÄS MER

Krönika: Talionprincipen – våra politikers och opinionsbildares användning
– Varför har vi inte 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare, säge... LÄS MER

Ledare: Natofrågans motsättningar
Dagens säkerhetspolitiska läge har fått stora konsekvenser även för Sverige. Den aktuella Natofrågan... LÄS MER

Krönika: Har Socialdemokraterna nått vägs ände?
Det har just varit första maj i Sverige, arbetarrörelsens internationella högtidsdag, då röda fanor... LÄS MER

Debatt: Svenska nyhetsredaktioner behöver skilja på fakta och fabel
Svenska nyhetsredaktioner borde bättre skilja mellan å ena sidan önsketänkande och modeller, å andra... LÄS MER