Medicinska bevis för naturens läkande kraft
Vi vet redan att vi mår bra av att att vistas i naturen och i närheten vid vatten, och nu har det även bevisats i forskningsstudier. (Foto: Epoch Times)


Fågelsång, doften av en solvarm tallbacke och vindens sus i trädtopparna – naturen är fantastisk och dess läkande krafter kan hjälpa dagens stressade människor att finna ro i själen. En ny studie visar att naturunderstödd terapi kan vara effektiv vid flera olika sjukdomstillstånd.

Många är medvetna om hur bra vi mår av att vistas i naturen och nu finns det en studie som bekräftar sambandet mellan hälsa och natur.

Läkaren Matilda Annerstedt har i sin doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sammanställt de bevis som finns för naturunderstödd terapi vid olika sjukdomstillstånd. Människor som lider exempelvis av fetma, schizofreni och depression kan bli hjälpta av att vara i naturen.

Skogsmiljö för hälsa och lugn

Det är framför allt i lövskog som stressade människor finner ro, kom Annerstedt fram till efter att ha granskat ett par befolkningsstudier. Att ha närhet till skogen skyddar mot ohälsa, visade det sig när hon följde upp studiedeltagarnas hälsotillstånd efter fem år.

– Det betyder att de individer som hade tillgång till denna typ av natur och dessutom var fysiskt aktiva löpte en signifikant mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa, säger Matilda Annerstedt i ett pressmeddelande.

Vid Tekniska högskolan i Lund undersöktes hur stressade personer återhämtade sig med hjälp av datorsimuleringsteknik. I en framställd skogsmiljö i ett virtuellt laboratorium mätte man hur stresshormon, hjärtrytm och andra stressmarkörer påverkades av naturljud och resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som fick vistas i vanlig, lugn inomhusmiljö.

Matilda Annerstedt kom fram till att naturljud och virtuell skogsmiljö ledde till att det parasympatiska nervsystemet aktiverades, det vill säga att kroppens ”lugn-och-ro-system” förstärktes mer i den virtuella skogsmiljön än i en vanlig, lugn inomhusmiljö. Med andra ord, blev försökspersonerna som vistades i ”skogsmiljön” mer avstressade än kontrollgruppen i den vanliga miljön.

Idag lider människor allt mer av stressrelaterade sjukdomar och därför är det viktigt att värna om grönområdena runt våra bostadsområden, anser Matilda Annerstedt.

Fem minuter gör skillnad

Även en brittisk studie vid University of Essex, bekräftar sambandet mellan hälsa och vistelse i naturen. Professor Jules Pretty och hans forskarlag kom fram till att det redan efter fem minuters vistelse i naturen sker förbättringar i människans välbefinnande. Framför allt såg man den starkaste effekten bland unga, och personer med psykisk ohälsa.

En ännu större effekt i välbefinnandet sågs när man vistades nära vatten som vid en sjö eller flod.

Vad är hälsa egentligen?

Glädjerevolutionen

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri