Människans försök att manipulera vädret

Supertyfonen Haiyan rör sig mot Filippinerna den 7 november 2013. (Foto: NOAA via Getty Image)


Sedan 1950-talet har många teknologier som tidigare ansågs vara science fiction blivit till konkreta metoder inom vetenskapen. Drömmen om att kontrollera vädret med teknikens hjälp kanske inte bara är tekniskt möjlig. Det finns indikationer på att den pågår runt om i världen genom olika regeringars försorg.

Att använda teknologi för att modifiera vädret är inget nytt. 2007 skapade den kinesiska regeringen ett artificiellt snöfall i Nagqu i Tibet. För att åstadkomma detta tillförde man bland annat silverjodid i atmosfären. Snön 2007 var inte den enda stormen i sitt slag – den kinesiska regeringen har sedan dess på försök tillämpat liknande metoder mot torka.

Faktum är att den här metoden för vädermodifiering har använts sedan 1940-talet. I projekten Cirrus under 1940- och 1950-talet och Stormfury under 1960- och 1970-talet försökte man använda metoden för att kemiskt försvaga eller utplåna orkaner.

Projekten genomfördes av amerikanska flottan och det amerikanska vetenskapliga organet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Enligt NOAA misslyckades experimenten på grund av ”geografiska begränsningar”. Det var också svårt att avgöra huruvida orkanerna hade försvagats på naturligt sätt eller som ett resultat av den kemiska behandlingen.

Den amerikanska regeringen kan ha gått ett steg längre i att påverka vädret, inte bara med ballistik eller kemikalier, utan också med elektromagnetisk energi.

Projektet HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) i Gakona i Alaska leddes av amerikanska flygvapnet, flottan med flera från starten 1993 tills att det påstås ha avslutats förra året. HAARP bestod av 180 stora grupper av antenner, var och en omkring 20 meter höga, och använde elektromagnetiska radiovågor med en styrka på 3,6 miljoner watt för att förse jonosfären med energi.

Enligt Alaska Dispatch lades projektet ned under sommaren 2013 på grund av bristande finansiering. Nedläggningen var emellertid tänkt att vara temporär. Det finns inte mycket information om nuvarande status och den officiella hemsidan är inte tillgänglig.

HAARP omges av en hel del debatt, då många konspirationsteoretiker kopplar arbetet med HAARP till den forskning om jonosfären som gjordes av Nikola Tesla kring år 1900. Denna forskning omfattade många tillämpningar, bland annat trådlös fjärröverföring av elektricitet i jonosfären.

Det vanligaste påståendet är att HAARP kan användas för att påverka vädret. Detta kan vara sant, då laboratorieexperiment har visat att man genom att rikta energistrålning mot jonosfären kan få stor påverkan på fuktpartiklar och fria elektroner i atmosfären. I teorin kan effekten av detta bli en rörelse i jordens jetström, som kan ha stora påverkan på vädermönstret.

Kritiker har beskyllt HAARP för naturkatastrofer som till exempel jordbävningen i Japan 2011, enligt Alaska Dispatch. Konspirationsteoretiker menar att HAARP kan ha orsakat jordbävningar, torka, stormar och översvämningar och andra typer av katastrofer. Kraschen med två amerikanska flygplan år 1996 och katastrofen med rymdfärjan Columbia år 2003 har av kritikerna också tillskrivits HAARP.

USA äger och driver tre av de 180 HAARP-antenngrupperna: en i Gakona, Alaska, en annan i Fairbanks, Alaska, och en tredje i Arecibo, Puerto Rico. Ryssland driver en i Vasilsursk i Ryssland och EU driver en i Tromsö i Norge.

Om de här maskinerna arbetade tillsammans skulle de kunna förändra vädret var som helst i världen, enligt dokumentären “That’s Impossible: Weather Warfare” på History Channel. Eventuella effekter på naturvärlden från den här störningen har dock inte kunnat studeras.

Översatt från engelska.