Luleås ”Node Pole” perfekt för Facebooks datacenter
En av tre serverhallar vid Facebooks datacenter i Luleå den 25 oktober 2012. Facebook valde att bygga sitt första datacenter utanför USA i Luleå med sitt kyliga klimat, en attraktiv egenskap för verksamheten i ett datacenter. (Foto: Gunnar Svedenback/The Node Pole)


Att internetgiganten Facebook skulle placera sitt europeiska datacenter i en liten svensk stad, 100 km från polcirkeln, var det nog få som trodde. Men tack vare sitt paket av oemotståndliga egenskaper håller Luleå på att bli ”The Node Pole” för datacentra och högteknologisk industri.

I oktober 2011 meddelade Facebook att man tänkte bygga sitt tredje datacenter, det första utanför USA, i svenska Luleå, med sina 74  000 invånare.

Nu är den första hallen byggd och fylls med allt som behövs för start i vår. Byggnaden är 317 meter lång, 100 meter bred och 15 meter hög, och det ska bli två byggnader till av den storleken. Huset är Facebooks egen design, precis som allt inne i det.

Men resan dit
började 2008 med att utvecklingsbolaget Luleå Näringsliv sökte investerare till sin region med idén att presentera regionens många egenskaper för internetbolag.

Fredrik Kallioniemi, verksamhetschef på Aurorum Science Park, som drivs av Luleå Näringsliv, berättade hur olika representanter för ”egenskaperna” – marken, bredbandsnätet, elnätet och den intellektuella kunskapen på universitetet och i företagsparken – alla deltog i arbetet.

– Tillsammans paketerade vi alla de här egenskaperna till ett litet guldpaket, sade han.

Vissa av de lokala egenskapernas attraktionskraft har att göra med att Facebook, liksom den växande datacenterbranschen i stort, tänker på miljön och fokuserar på energieffektivisering. Ett datacenter av Facebooks storlek genererar mycket värme och måste kylas ner, men det är inget problem i Luleå där temperaturen i genomsnittet på ett år är 1,3 plusgrader. Servrarna kyls således med luft utifrån istället för att använda el till kylning.

Luften i hallen måste dessutom ha en viss luftfuktighet annars blir det statiskt i maskinerna. Vatten finns på nära håll, för Lule älv rinner förbi. Dessutom behöver ett datacenter en otrolig massa elektricitet och det får Luleåborna liksom en stor del av Sverige ur den här älven.

Kallioniemi uppger att älven har ett elöverskott på 50 procent. Det betyder att fler datacenter kan byggas här och det är också tanken. Satsningen på IT, i kombination med dess läge, har gjort att man nu kallar området för ”The Node Pole”.

Kajsa De Bourg, 22 år, flyttade från södra Sverige till Luleå för att studera och för att kunna åka skidor. Hon tycker att det är kul att Luleå uppmärksammas men säger om Facebook-huset:

– Bygget är ju väldigt tråkigt, det är ju bara en stor klump som ligger väldigt nära bostäder.

Men allt i den här staden är nära. Fredrik Kallioniemi säger att från hans arbetsplats är det 750 meter till Aurorum och 350 meter åt andra hållet ligger Luleå tekniska universitet, där professor Birgitta Bergvall-Kåreborn är kontaktperson mot Facebook.

– Jag hade aldrig
varit i en stor serverhall, att bara se hur den ser ut och hur den fungerar var ju otroligt intressant, att se hur genomtänkt allting är, berättar professorn som besökt Facebook i USA.

Universitetet, med dess kunnande och potentiella framtida arbetskraft, är givetvis också en ”egenskap” i sammanhanget.

Universitet har också skapat intresse, inte bara på hemmaplan utan också ute bland företagen, för precis det som Facebooks datacenter sysslar med. Bergvall-Kåreborn menar att den här typen av industri passar Luleå geografiskt sett väldigt bra.

Säkert kan även Facebooks etablering ha resulterat i att ansökningarna till universitets IT-program har ökat med 30 procent.
– En otroligt stor ökning, säger professorn.

Redan nu är Aurorum Science Park fulltecknad med ett ekosystem av företag i datacenterbranschen. Antingen är de redan på plats, eller så bygger de; ett nytt företagsområde är redan förberett.

Sannolikheten att få fler miljardinvesteringar är stor, menar Kallioniemi då infrastrukturen och ekosystemen för att supporta datacenter finns.
– Och så är vi ganska stabila människor och det är inte så stökigt här, säger Kallioniemi och skrattar.