Fjärde kommentaren - Om hur kommunistpartiet går emot universum


Förord

Kineser värdesätter ”Tao”, eller ”Vägen”, högt. I forna tider kallades en brutal kejsare för ”en dekadent härskare som saknar Tao”. Varje beteende som inte överensstämde med moralstandarden, vilken på kinesiska betecknas med de två tecknen Dao De, ”Tao” och ”Dygd”, sades ”inte följa Taos princip”. Även revolterande bönder hängde upp banderoller och förkunnade: ”Uppnå Tao å himlens vägnar”. Lao Zi [1] sade: Det finns någonting som skapades före himmel och jord. Tyst och stilla, oberoende och oföränderligt. För alltid oförbränneligt kan det vara alla tings moder. Jag känner inte dess namn, men kallar det Tao.” Det här antyder att världen är formad av ”Tao”. Under de senaste hundra åren har den plötsliga invasionen av kommunistspöket skapat en kraft mot naturen och mänskligheten, med oändlig vånda och tragik som följd. Det har också drivit civilisationen till undergångens rand. Genom att ha begått alla sorters ohyggligheter som bryter mot Tao och motsätter sig himmel och jord, har det blivit en extremt elakartad kraft mot universum. ”Människan följer jorden, jorden följer himlen, himlen följer Tao och Tao följer det som är naturligt.” [2] I det forntida Kina trodde människor på att följa, harmonisera och samexistera med himlen. Människorna är en integrerad del av himmel och jord och existerar i ett ömsesidigt beroendeförhållande gentemot dem. Universums Tao förändras inte. Universum fungerar i enlighet med Tao på ett välordnat sätt. Jorden följer himlens förändringar och därför har den fyra olika årstider. Genom att respektera himmel och jord kan människan åtnjuta ett harmoniskt liv med tacksamhet och välsignelser. Det här reflekteras i uttrycket ”himmelskt tillfälle, geografisk fördel och människor i harmoni”. [3] Enligt kinesiskt tänkande följer astronomin, geografin, kalendersystemet, medicinen, litteraturen och till och med samhällsstrukturen den här principen. Kommunistpartiet förespråkar dock ”människan över naturen” och en ”kampens filosofi” i trots mot himlen, jorden och naturen. Mao Zedong sade: ”Att strida mot himlen är oändligt glädjerikt, att slåss mot jorden är oändligt glädjerikt och att kämpa mot mänskligheten är oändligt glädjerikt.” Kanske upplevde kommunistpartiet en verklig glädje i dessa kamper, men folket har betalat med ett oerhört lidande.

I. Kamp mot folket och utplånande av den mänskliga naturen

Sammanblandning av gott och ont och eliminering av människans natur

En människa är först och främst en naturvarelse och därefter en social varelse.

”Människor är vid födelsen av naturen goda” [4] och ”Ett medkännande hjärta har alla” [5] så de flesta kriterier för bedömning av gott och ont har människan med sig vid födelsen. Men för det kinesiska kommunistpartiet (KKP) är människor djur eller till och med maskiner. Enligt partiet är bourgeoisien och proletariatet endast materiella krafter.

KKP:s syfte är att kontrollera människor och gradvis omvända dem till rebelliska och revolutionära busar. Marx sade: ”Materiella krafter kan endast störtas med materiella krafter” och att ”en teori blir också en materiell kraft så fort den gripit tag i massorna”. [6] Han ansåg att hela mänsklighetens historia inte är något annat än en fortskridande evolution av den mänskliga naturen, att mänsklig natur i själva verket är klassnatur, och han förutsatte att ingenting är ärftligt eller medfött, utan istället produkter av omgivningen. Han argumenterade för att en människa är en ”social varelse”, vilket strider mot konceptet ”naturvarelse” som Feuerbach postulerade. Lenin ansåg att marxism inte kan uppkomma naturligt inom proletariatet, utan måste ingjutas utifrån. Lenin gjorde sitt bästa men kunde ändå inte få arbetare att byta från ekonomisk kamp till den politiska maktkampen. Så han satte sitt hopp till teorin om ”betingade reflexer” som lades fram av Nobelpristagaren Ivan Petrovich Pavlov. Lenin sade att denna teori ”har en betydande innebörd för proletariatet över hela världen”. Trotskij [7] hoppades till och med förgäves att betingade reflexer inte bara skulle förändra en person psykiskt, utan även fysiskt. På samma sätt som en hund dreglar så fort den hör lunchklockan ringa, förväntades soldater modigt rusa fram så fort de hörde skottsalvor och på så vis tillägna kommunistpartiet sina liv.

Sedan urminnes tider har människor trott att belöning kommer genom ansträngning och arbete. Genom flitigt arbete kan livet bli rikt och få människor att ha förväntningar. Men däremot betraktas lättja och att skörda utan arbete som dåligt. Efter att kommunistpartiet likt pesten spreds till Kina uppmuntrade det dock samhällets avskum och dagdrivare att dela upp mark, plundra privat egendom och tyrannisera män och kvinnor – allt gjordes öppet och offentligt i lagens namn.

Alla vet att det är bra att respektera de äldre och ta hand om de unga, och att det är dåligt att ignorera lärare och föräldrar. Den forna konfucianska utbildningen bestod av två delar: Xiao xue (små lärdomar) och Da xue (stora lärdomar). Xiao xue-utbildningen, som gavs till barn under 15 år, fokuserade i huvudsak på gott uppförande i fråga om renlighet, socialt samspel och etikett (det vill säga utbildning i hygien, socialt uppförande, tal och så vidare). Da xue-utbildningen betonade dygd och att uppnå Tao [8]. Under KKP:s kampanjer för kritiserande av Lin Biao [9] och Konfucius och förkastande av respekten för lärare, raderade partiet all moralstandard från den unga generationens sinnen.

Ett gammalt ordspråk lyder: ”En dag ens lärare, hela livet ens far.” Den 5 augusti 1966 paraderades Bian Zhongyun, en lärare vid ett flickgymnasium som var anslutet till Pekings pedagogiska universitet, omkring på gatorna av sina kvinnliga elever. Hon bar en dumstrut på huvudet, kläder fläckade med svart bläck och en krittavla runt halsen med förolämpande text, allt under att eleverna trummade på soptunnor. Hon tvingades ner på knä, slogs sedan med en spikförsedd träkäpp och brändes med kokhett vatten. Hon torterades till döds.

En kvinnlig rektor vid ett gymnasium som var anslutet till Pekings universitet, tvingades av sina elever att slå på en trasig tvättbalja och skrika ”jag är ett dåligt element!”. Hennes hår klipptes av slarvigt för att förödmjuka henne. Hon slogs i huvudet tills blodet strömmade, samtidigt som hon tvingades krypa på marken.

Alla anser att det är bra att vara ren och dåligt att vara smutsig. Men KKP förespråkar ”att bli gyttjig över hela kroppen och täcka händerna med valkar” och lovprisade att ”händerna är smutsiga och fötterna är nedsmorda med kodynga” [10]. Sådana människor betraktades som de mest revolutionära och de kunde få studera på universiteten, ansluta sig till partiet, befordras och slutligen bli ledare inom partiet.

Mänskligheten har gått framåt på grund av ackumuleringen av kunskap, men under KKP:s ledning betraktades det som dåligt att få kunskap. Intellektuella klassificerades som den ”stinkande nionde kategorin” – värst på en skala från ett till nio. De blev tillsagda att lära sig från analfabeter och att låta sig omskolas av fattiga bönder för att kunna reformeras och börja nya liv. Under omskolningen av intellektuella förvisades professorer från Tsinghuas universitet till Karpön i Nanchang, Jiangxiprovinsen. Snäckfeber [11] var en vanlig sjukdom i det här området och till och med ett arbetsläger som tidigare låg där var tvunget att flytta. När professorerna kom i kontakt med flodvattnet blev de omedelbart infekterade och utvecklade cirros (skrumplever) och blev sålunda oförmögna att arbeta och leva.

På anstiftan av den dåvarande kinesiske premiärministern Zhou Enlai, genomförde det kambodjanska kommunistpartiet (Röda khmererna) den grymmaste förföljelse av intellektuella. De självständigt tänkande utsattes för omskolning och förintelse både andligt och fysiskt. Mellan 1975 och 1978 dödades en fjärdedel av den kambodjanska befolkningen. Av dessa mötte somliga döden enbart för att de hade märken kvar i ansiktet efter att ha burit glasögon.

Efter de kambodjanska kommunisternas seger 1975 började Pol Pot i förtid att etablera socialism – ”ett himmelrike i det mänskliga samhället” utan några klasskillnader, utan klyftor mellan stad och landsbygd, utan valuta eller kommersiell handel. Till sist slets familjer isär och ersattes av manliga respektive kvinnliga arbetslag. De tvingades alla att arbeta och äta tillsammans samt bära likadana svarta militäruniformer eller revolutionära uniformer. Man och hustru kunde bara träffas en gång i veckan efter godkännande.

Kommunistpartiet påstår sig frukta varken himmel eller jord, utan har arrogant försökt att reformera himmel och jord. Detta är ett fullständigt nonchalerande av alla rättfärdiga faktorer och krafter i universum. Mao Zedong skrev följande som student i Hunan:

Under alla århundraden har nationer genomfört stora revolutioner. Det gamla tvättas bort och saker och ting uppfylls av det nya; stora förändringar har inträffat som omfattar liv och död, framgång och undergång. Det är likadant med förintelsen av universum. Förintelsen är definitivt inte den slutgiltiga förintelsen och det är ingen tvekan om att förintelse här kommer att innebära födelse där. Vi förväntar oss alla en sådan förintelse, för genom förintelsen av det gamla universum åstadkommer vi det nya universum. Är det inte bättre än det gamla universum?!

Tillgivenhet är en naturlig mänsklig känsla. Tillgivenhet mellan man och hustru, barn, föräldrar, vänner och allmänt i samhället är något normalt. Genom ständiga politiska kampanjer har KKP gjort människor till vargar, eller till och med till djur som är mer vildsinta och grymma än vargen. Inte ens de mest vildsinta tigrar skulle äta upp sina ungar. Under KKP:s styre har det dock varit vanligt förekommande att föräldrar och barn rapporterat varandra bakom ryggen eller att äkta makar angett varandra. Familjerelationer har förnekats överallt.

I mitten av 1960-talet satte en kvinnlig lärare vid en grundskola i Peking av misstag ihop ”socialism” och ”falla ner” när hon drillade sina elever i de kinesiska skrivtecknen. Eleverna angav henne. Efter det kritiserades hon varje dag och blev slagen av manliga elever. Hennes dotter klippte av bandet till henne. Närhelst kampen blev mer intensiv kritiserade dottern under politiska möten sin mors ”nya rörelse i klasskampen”. Under flera år efter missödet var lärarinnans enda arbete att dagligen städa skolan, inklusive toaletterna.

Människor som gick igenom kulturrevolutionen glömmer aldrig Zhang Zhixin, som sattes i fängelse på grund av att hon kritiserade Mao för hans misslyckande med Det stora språnget. Fängelsevakterna klädde vid många tillfällen av henne kläderna, satte handklovar på händerna bakom ryggen och kastade in henne i männens celler för att låta de manliga fångarna våldta henne i grupp. Hon blev till slut galen. När hon skulle avrättas var fängelsevakterna rädda för att hon skulle skrika slagord i protest. De pressade då ned hennes huvud mot en tegelsten och skar upp strupen utan bedövning.

Under de senaste årens förföljelse av Falun Gong har KKP fortsatt att använda samma gamla metoder för att framkalla hat och uppvigla till våld.

Kommunistpartiet trycker ner människors dygdiga natur och främjar, uppmuntrar och utnyttjar mänsklighetens onda sida för att stärka sin makt. I den ena kampanjen efter den andra har människor med samveten tvingats till tystnad av rädsla för våld. Kommunistpartiet har systematiskt förstört universella moralstandarder i ett försök att fullständigt rasera de begrepp om gott och ont, ära och skam som har upprätthållits av mänskligheten i tusentals år.


Ondska som överskrider lagen om ömsesidigt skapande och ömsesidigt hämmande

Lao Zi sade:

Alla under himlen kan se att skönhet är skönhet
endast på grund av att det finns fulhet.
Alla kan veta att godhet är godhet endast på grund av att det finns ondska.
Därför frambringas existens och icke-existens av varandra.
Svårt och lätt skapar varandra.
Långt och kort kontrasterar varandra.
Högt och lågt vilar på varandra.
Röst och ljud harmoniserar varandra.
Framsida och baksida följer på varandra.

Enkelt uttryckt existerar lagen om ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande i människovärlden. Människor delas inte enbart in i goda och dåliga individer, utan gott och ont samexisterar också inom varje människa.

Dao Zhi, en frontfigur för banditer i det gamla Kina, sade till sina följeslagare: ”Även banditer bör följa Tao.” Han utvecklade det till att man som bandit också borde vara ”hedervärd, modig, rättfärdig, vis och välvillig”. Det vill säga inte ens en bandit kan göra vadhelst han behagar, utan måste också följa vissa regler.

KKP:s historia kan sägas vara full av bedrägeri och förräderi utan restriktioner. Till exempel är ”rättfärdighet” det som banditer hedrar allra mest. Till och med den plats där de delar upp bytet kallas för ”Rättfärdighetens sal för fördelande av bytet”. Men när en kris uppstår bland partikamrater inom KKP, avslöjar och anklagar de varandra och fabricerar till och med falska anklagelser för att sätta dit varandra, vilket ökar på skadan med kränkningar.

Ta general Peng Dehuai som exempel. Mao Zedong, som kom från en bondefamilj, visste naturligtvis att det var omöjligt att producera 130 000 jin spannmål per mu [13] och att allt som Peng sade var sant. Han visste också att Peng inte hade för avsikt att ta makten ifrån honom, för att inte tala om att Peng hade räddat livet på honom flera gånger när Peng stred mot Hu Zongnans 200 000 man med bara sina egna 20 000 under kriget mellan KKP och Kuomintang (KMT). Trots detta blev Mao ursinnig så fort Peng uttryckte sin oenighet med honom, och slängde genast den dikt han hade skrivit som hyllning till Peng i papperskorgen: ”Vem vågar rida framåt till häst med dragen sabel – bara vår general Peng!” Mao var fast besluten att få Peng avrättad, trots Pengs ädla kamratskap som hade räddat hans liv.

KKP dödar hellre brutalt än regerar med välvilja. Det förföljer sina egna medlemmar av förakt för kamratskap och personlig lojalitet. Det schackrar bort Kinas territorium och agerar fegt. I sin brist på visdom gör det sig till en fiende av ortodox tro. Det startar massrörelser, i strid med hur den vise skulle styra nationen. Sammantaget har KKP gått så långt att det har frångått den mest minimala moralstandarden att ”även banditer bör följa Tao”. Dess ondska har nått långt bortom lagen om ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande i universum. KKP motsätter sig helt och hållet naturen och mänskligheten i syfte att röra till kriterierna för gott och ont och stjälpa universums lag. Dess otyglade arrogans har nått zenit och det är dömt att kollapsa totalt.

II. Kamp mot jorden under kränkande av naturlagarna, orsakar ändlösa katastrofer

Klasskampen utvidgas till att omfatta naturen

Jin Xunhua utexaminerades år 1968 från Wusongs gymnasium nr två i Shanghai och var medlem av den stående kommittén för Gymnasiets rödgardistrepresentanter i Shanghai. Han skickades till landsbygden i Heilongjiangprovinsen i mars 1969. Den 15 augusti 1969 sköljde våldsamma vattenmassor ner från ett bergsområde och översvämmade snart områdena kring Shuangfloden. Jin hoppade ner i de kraftiga strömmarna för att rädda två drivande elstolpar till sitt produktionslag och drunknade.

Nedan följer två dagboksanteckningar [14] som Jin gjorde innan han dog.

4 juli
Jag börjar känna allvaret och intensiteten i klasskampen på landsbygden. Som ordförande Maos rödgardist står jag till fullo beredd att öga mot öga kämpa mot de reaktionära krafterna med Mao Zedongs oövervinnliga tanke som mitt vapen. Jag är villig att göra det även om det innebär att jag måste offra livet. Jag kommer att kämpa, kämpa och kämpa så gott jag kan för att befästa proletariatets diktatur.

19 juli
Klassfienderna i den där produktionsbrigaden är fortfarande arroganta. Utbildade ungdomar kom till landsbygden just för att delta i de tre stora revolutionsrörelserna på landsbygden. Först och främst klasskampen. Vi bör förlita oss på de fattiga bönderna, mobilisera massorna och trycka ner fiendens övermod. Vi utbildade unga ska alltid hålla upp Mao Zedongs tankes stora fana, aldrig glömma klasskampen och aldrig glömma proletariatets diktatur.

Jin begav sig till landsbygden med tanken att strida med himmel och jord och reformera mänskligheten. Hans dagbok avslöjar att hans sinne var fullt av ”kamp”. Han utökade tanken om att ”kämpa mot människor” till att strida mot himmel och jord och förlorade till slut sitt liv för det. Jin är ett typiskt exempel på kampfilosofin och blev på samma gång otvivelaktigt dess offer.

Engels sade en gång att frihet är att erkänna oundviklighet. Mao Zedong utvecklade detta och lade till ”och reformeringen av världen”. Detta tillägg tog helt och hållet fram KKP:s syn på naturen i ljuset: naturen ska förändras. ”Oundvikligheten” är för kommunisterna det som de inte kan se med sina ögon och ”lagbundenhet” som man inte kan ange ursprunget för. De anser att naturen och mänskligheten kan ”erövras” genom att mobilisera subjektivt mänskligt medvetande för att förstå objektiva lagar. Kommunisterna har ställt till en röra i både Ryssland och Kina, deras två pilotområden, i försöken att förändra naturen.

Folkvisorna under Det stora språnget visar KKP:s arrogans och dumhet: ”Låt bergen buga sig och låt floderna kliva åt sidan”; ”Det finns ingen Jadekejsare i himlen och det finns ingen Drakkung på jorden. Jag är Jadekejsaren och jag är Drakkungen. Jag beordrar de tre bergen och de fem klyftorna att kliva åt sidan, för här kommer jag!” [15]

Och kommunistpartiet har kommit! Och med det kommer förstörelsen av balansen i naturen och den ursprungligen harmoniska världen.

Naturförstörelsen medför att KKP får skörda vad det har sått

I jordbrukspolitiken ansågs spannmål vara nyckelprodukten och KKP konverterade efter eget gottfinnande stora arealer till jordbruksmark på bergssluttningar och grässlätter som var olämpliga för jordbruk, och torrlade floder och sjöar i Kina för att skapa odlingsmark. Vad blev resultatet? KKP hävdade att spannmålsproduktionen 1952 var större än under nationalistperioden, men det KKP inte avslöjade var att den totala spannmålsproduktionen i Kina inte översteg produktionen under det fredliga Qianlong-styret under Qingdynastin, förrän 1972. Än idag är Kinas spannmålsproduktion per capita långt under vad den var under Qingdynastin, och den är bara en tredjedel av vad den var under Songdynastin, då jordbruket stod på sin höjdpunkt i Kinas historia.

Urskillningslös avverkning, reglering av floder och igenfyllning av sjöar har resulterat i drastisk ekologisk förstörelse. Kinas ekosystem är idag på gränsen till sammanbrott. Uttorkningen av Haifloden och Gula floden samt nedsmutsningen av Huaifloden och Yangtzefloden skär av den livlina som Kina har varit beroende av för sin överlevnad. Med försvinnandet av grässlätterna i Gansu, Qinghai, Inre Mongoliet och Xinjiang har sandstormar nått de centrala slätterna.

På 1950-talet byggde kommunistpartiet, under ledning av experter från Sovjet, vattenkraftverket Sanmexia vid Gula floden. Detta kraftverk genererar fortfarande bara elektricitet motsvarande kapaciteten hos ett vattenkraftverk i en medelstor flod, trots att Gula floden är den näst största floden i Kina. Situationen har förvärrats av att projektet orsakat en ackumulering av dy och sand i flodens övre lopp och ökat flodbäddens höjd. På grund av detta orsakar även en måttlig översvämning enorma förluster i liv och egendom för människor på båda sidor om floden. Vid översvämningen av floden Wei 2003 var dess högsta vattenflöde 3 700 kubikmeter per sekund, en nivå som kan uppstå vart tredje till vart femte år. Ändå var katastrofen den värsta på 50 år.

En mängd storskaliga fördämningar har byggts i trakten kring Zhumudian i Henanprovinsen. 1975 kollapsade den ena efter den andra av dessa fördämningar. På bara två timmar drunknade 60 000 människor och den totala dödssiffran nådde hela 200 000.

Kommunistpartiet fortsätter sin hänsynslösa förstörelse av Kinas land. Dammen ”De Tre ravinerna” i Yangtzefloden och Vattenflyttningsprojektet söder till norr är båda kommunistpartiets försök att förändra de naturliga ekosystemen med hjälp av investeringar som uppgår till hundratals miljarder dollar, och då har vi inte nämnt de små och medelstora projekten för att ”bekämpa jorden”. Vidare föreslogs det en gång inom partiet att en atombomb skulle användas för att spränga upp en passage på Qinghai-Tibet-platån för att förändra naturmiljön i västra Kina. Trots att KKP:s arrogans och förakt för landet har chockat världen så är det inte oväntat.

I hexagrammen (Ba Gua) i Förändringarnas bok betraktade de kinesiska förfäderna himlen som Qian, eller det kreativa, och vördade det som den himmelska Tao. De såg jorden som Kun, eller det mottagande, och respekterade mottagande dygder.

Kun, det hexagram som följer på Qian, förklaras i Förändringarnas bok enligt följande: ”Genom att vara i hexagrammet Kun är jordens natur att utvidga sig och ge gensvar. I överensstämmelse med detta hanterar och upprätthåller högtstående personer allting med generös dygd.”

De konfucianska kommentarerna till Förändringarnas bok [16] säger: ”Perfekt är Kuns storhet; den ger liv åt alla varelser.”

Konfucius kommenterade ytterligare Kuns natur: ”Kun är den mildaste, men i sin rörelse är den kraftfull. Den är ytterst stilla, men till sin natur eftergiven. Genom att följa får hon sin herre, men bibehåller ändå sin natur och på så sätt uthärdar. Hon innehåller alla saker och är lysande när det gäller att förvandlas. Detta är Kuns väg – så foglig den är, bärande himlen och rörande sig med tiden.”

Det är tydligt att alla ting kan hållas vid liv och frodas på jorden endast genom Moder jords mottagande dygder av mjukhet, stillhet och uthållighet, i det att den följer himlen. Förändringarnas bok lär oss den riktiga attityden gentemot den himmelska Tao och de jordiska dygderna: att följa himlen, foga sig efter jorden och respektera naturen.

Det kinesiska kommunistpartiet lär emellertid i strid med Qian och Kun ut att ”strida mot himlen och kämpa mot jorden”. Det har efter eget gottfinnande utplundrat jordens resurser. Till slut kommer det oundvikligen att straffas av himlen, jorden och naturens lag.

III. Kamp mot himlen, förtryck av tro och förnekande av gudstro

Hur kan ett begränsat liv förstå obegränsad rumtid?

Albert Einsteins son Edward frågade honom en gång varför han var så berömd. Einstein pekade på en blind skalbagge på en läderboll och svarade att den inte visste att den väg som den kravlade på var krökt, men ”Einstein vet”. Einsteins svar har djupgående innebörd. Ett kinesiskt ordspråk förmedlar en liknande mening: ”Du känner inte till hur berget Lu verkligen ser ut, just för att du är på berget”. För att förstå ett system måste man kliva ut ur systemet för att observera det. Men genom att använda begränsade föreställningar för observation av universums gränslösa rumtid kommer människan aldrig att kunna förstå universums konstruktion fullständigt, och sålunda kommer universum att för alltid förbli ett mysterium för mänskligheten.

Den värld som inte kan nås av vetenskapen tillhör andlighet eller metafysik, vilka ryms inom kategorin ”tro”.

Tro, en mental aktivitet som innefattar erfarenhet och förståelse av livet, rumtiden och universum, ligger bortom det som kan styras av ett politiskt parti. ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” [17] Men med patetisk och absurd förståelse beträffande livet och universum som grund, kallar kommunistpartiet allting utanför sina egna teorier för ”vidskepelse” och utsätter dem som tror på Gud för hjärntvätt och omskolning. De som inte går med på att ändra sin tro har blivit kränkta och till och med dödade.

Verkliga vetenskapsmän har ett mycket vidsynt perspektiv på universum och förnekar inte det obegränsade ”okända” med en enskild persons begränsade föreställningar. Den kände vetenskapsmannen Isaac Newton förklarade i sin bok Matematikens principer, publicerad 1678, i detalj mekanikens principer, tidvattnets uppkomst och planeternas rörelser samt beräknade solsystemets rörelse. Newton som var så utomordentligt kunnig sade gång på gång att hans bok endast erbjöd en redogörelse för de ytliga fenomen och att han absolut inte vågade tala om den högste gudens sanna mening med skapandet av universum. I den andra upplagan av boken Matematikens principer, där han uttryckte sin tro skrev Newton: ”Detta det vackraste systemet med sol, planeter och kometer kan bara uppkomma genom en intelligent och mäktig varelses planläggning och herravälde … Liksom en blind man inte har någon uppfattning om färger, har vi ingen aning om på vilket sätt den allvise Guden uppfattar och förstår allting.”

Låt oss bortse från frågan huruvida det finns himmelska riken som sträcker sig bortom denna rumtid och huruvida de som söker Vägen kan återvända till sina gudomliga ursprung och sanna jag. En sak kan vi alla vara överens om: de som har en ortodox tro tror alla på det orsaksmässiga förhållandet att godhet föder godhet och att ondska blir bestraffad. Ortodox tro spelar en mycket viktig roll i att upprätthålla den mänskliga moralen på en viss nivå. Från Aristoteles till Einstein har många trott att det finns en lag som råder i universum. Mänskligheten har aldrig slutat söka efter universums sanning med olika metoder. Utöver vetenskaplig forskning, varför kan inte religion, tro och kultivering accepteras som andra tillvägagångssätt för avslöjande av universums sanning?

KKP förstör mänsklighetens ortodoxa tro

Alla nationer har historiskt sett trott på Gud. Det är just på grund av tron på Gud och det karmiska orsakssammanhanget mellan gott och ont, som människor tyglade sig och upprätthöll samhällsmoralen. I alla tider och över hela världen har de ortodoxa religionerna i Väst och konfucianismen, Buddismen och taoismen i Öst alla lärt människor att verklig lycka kommer från att ha en gudstro, att tillbe himlen, ha medkänsla med andra, uppskatta vad man har, vara tacksam för ens välsignelser och återgälda andras vänlighet.

En vägledande förutsättning för kommunismen har varit ateismen – tron på att det inte finns någon Buddha, ingen Tao, inga tidigare liv, inget liv efter döden och ingen orsaksmässig vedergällning. Därför har alla kommunister i olika länder sagt till de fattiga och till trasproletariatet [18] att de inte behöver tro på Gud; de behöver inte betala för vad de gör; och de behöver inte lyda lagarna eller uppföra sig väl. Tvärtom bör de använda bedrägeri och våld för att förvärva rikedomar.

I det gamla Kina placerade sig kejsare, vilka ansågs tillhöra de högsta ädlingarna, fortfarande nedanför himlen och kallade sig för himlens söner. Kontrollerade och tyglade av ”himlens vilja” brukade de från tid till annan utfärda kejserliga påbud för att klandra sig själva och bikta sig inför himlen. Kommunisterna säger däremot att de själva representerar himlens vilja. Ohämmade av lagar eller av himlen får de lov att göra vadhelst de vill. Som resultat har de skapat det ena helvetet efter det andra på jorden.

Kommunismens patriark Karl Marx ansåg att religion är ett andligt opium för folket. Han var rädd att människor skulle tro på Gud och det gudomliga och vägra att acceptera hans kommunism. Det allra första kapitlet i boken Naturens dialektik av Friedrich Engels innehåller kritik av Mendelejev och hans grupps studier av mysticism.

Engels slog fast att allting före eller under medeltiden måste rättfärdiga sin existens inför det mänskliga förnuftets domstol. När han sade detta placerade han sig själv och Marx som domare i denna rättegång. Mikhail Bakunin, anarkist och Karl Marx vän, kommenterade Marx på följande sätt: ”Han framstod som en Gud för människor. Han kan inte acceptera någon annan som Gud förutom sig själv. Han ville att människor skulle dyrka honom så som de dyrkar Gud och visa honom sin vördnad som deras idol. Annars skulle han utsätta dem för verbala angrepp eller förföljelse.”

Traditionell ortodox tro utgör naturliga hinder för den kommunistiska arrogansen.

KKP har förlorat all sans i den desperata religionsförföljelsen. Under kulturrevolutionen revs oräkneliga tempel och moskéer och munkar fick paradera på gatorna i förödmjukelse. I Tibet skadades 90 procent av templen. Till om med idag fortsätter KKP med religiösa förföljelser och fängslar tiotusentals medlemmar av kristna husförsamlingar. Gong Pinmei, katolsk präst i Shanghai, hölls fängslad av KKP i mer än 30 år. Han kom till USA på 1980-talet. Innan han dog vid en ålder på över 90 år skrev han ett testamente som löd: ”Flytta min grav tillbaka till Shanghai när KKP inte längre styr Kina.” Under drygt 30 års isolerad fångenskap på grund av hans tro, pressade KKP honom många gånger att ge upp sin övertygelse och acceptera KKP:s ledarskap i form av ”Tre-självpatriotiska kommittén” [19] i utbyte mot hans frisläppande.

Under de senaste åren har KKP:s förföljelse av Falun Gong-utövare, vilka står för principerna Sanning, Medkänsla och Tålamod, blivit en utvidgning av dess doktrin om ”kamp mot himlen” liksom en oundviklig följd av att de tvingar människor mot deras vilja.

De ateistiska kommunisterna försöker kanalisera och kontrollera människors tro på Gud och de finner glädje i att strida med himmelen. Deras absurditet kan inte beskrivas i ord. Beskrivningar såsom arrogans eller övermod kan inte ens beskriva en bråkdel av det.

Slutsats

Kommunismen har i praktiken misslyckats över hela jorden. Jiang Zemin, en tidigare ledare för den sista stora kommunistregimen i världen, sade till en korrespondent för Washington Post i mars 2001: ”När jag var ung trodde jag att kommunismen snabbt skulle slå igenom, men nu känns det inte så.” [20] För närvarande är de som verkligen tror på kommunismen mycket få.

Den kommunistiska rörelsen är förutbestämd att misslyckas eftersom den bryter mot universums lag och går emot himlen. En kraft som på så sätt fullständigt motsätter sig universum kommer med all säkerhet att straffas av himlens vilja och gudomliga väsen.

Trots att det kinesiska kommunistpartiet har överlevt kriser genom att ofta ändra sitt uppträdande och klamra sig fast vid sina sista desperata knep, är dess oundvikliga undergång uppenbar för hela världen. När det tappar den ena efter den andra av sina bedrägliga masker, avslöjar KKP sin sanna natur: girighet, brutalitet, skamlöshet och ondskefullhet samt sin opposition mot universum. Men det fortsätter att kontrollera folks sinnen, förvränga människors etik och ödelägger därigenom mänsklig moral, fred och utveckling

Detta vidsträckta universum bär med sig himlens obestridliga vilja, vilken också kan kallas den gudomliga viljan eller naturens lag och kraft. Mänskligheten kommer att ha en framtid bara om den respekterar himlens vilja, följer naturens gång, tar hänsyn till universums lag och har hängiven omsorg om alla varelser under himlen.

Anmärkningar

[1] Lao Zi (också känd som Lao Tzu, Li Er och Li Dan), kinesisk filosof som levde på 500-talet före Kristus. Han anses vara författaren till skriften Tao-Te Ching (Dao De Jing) som ligger till grund för Taoismen.

[2] Detta citat och det ovanstående citerade stycket från Lao Zi kommer båda från Tao-Te Ching, kapitel 25. Fri översättning till svenska från det kinesiska originalet, med viss inspiration från Stefan Stenudds översättning till svenska.

[3] Uttrycken kommer från Mencius, bok 2. Fri tolkning till svenska från det kinesiska originalet.

[4] Tre verser (San Zi Jing) är en traditionell kinesisk text för grundskolan. Fri översättning från The Epoch Times engelska tolkning.

[5] Mencius, bok 6. Fri översättning från The Epoch Times engelska tolkning.

[6] Karl Marx, Till kritiken av Hegels rättsfilosofi.

[7] Leon Trotskij (1879-1940), rysk kommunistisk teoretiker, historiker och militär ledare, grundare av ryska Röda armén. Mördad i Mexico City av Stalins agenter den 22 augusti 1944.

[8] Enligt Zhu Xi, eller Chu Hsi (1130-1200), också känd som Zhu-zi eller Chu-tzu, en nykonfuciansk vetenskapsman från Songdynastin, berör Små lärdomar gott uppförande medan Stora lärdomar utvecklar de underläggande principerna bakom dessa beteenden. Källa: Classified conversions of Master Zhu (Zhu Zi Yu Lei) volym 7 (Lärdom 1).

[9] Lin Biao (1907-1971) en av KKP:s högsta ledare. Tjänstgjorde under Mao Zedong som medlem i Kinas politbyrå, vice ordförande 1958 och försvarsminister 1959. Lin betraktas som arkitekten bakom Kinas Stora kulturrevolution. Lin utsågs till Maos efterträdare 1966 men föll i onåd 1970. När Lin anade sitt fall blev han inblandad i ett kuppförsök och försökte fly till Sovjetunionen när komplotten väl avslöjades. Under flykten från åtal kraschade hans plan i Mongoliet och han dog.

[10] Från Maos ”Tal vid Yan’ans forum för litteratur och konst”, 1942.

[11] Snäckfeber, lat. Schistosomiasis, är en sjukdom som orsakas av parasitmaskar. Infektion uppkommer vid kontakt med smittat sötvatten. Vanliga symtom är feber, frossa, hosta och muskelvärk. I allvarligare fall kan sjukdomen orsaka skador på lever, tarm, lungor och urinblåsa. I sällsynta fall kan det förekomma anfall, förlamning eller ryggmärgsinflammation.

[12] Tao-Te Ching, kapitel 2.

[13] ”Jin” är en kinesisk viktenhet. En jin = 0,5 kg. ”Mu” är en kinesisk ytenhet. En mu är cirka 825 kvadratmeter.

[14] Översättning från kinesiska via engelska till svenska

[15] Jadekejsaren och Drakkungen är figurer i den kinesiska mytologin. Jadekejsaren kallas av barnen och allmänheten för Farfar Himlen. Han är himlens härskare och den viktigaste guden i den kinesiska taoistiska gudavärlden. Drakguden är den gudomliga härskaren över de fyra haven. Varje hav är kopplat till ett av de fyra väderstreck och styrs av en drakkung. Drakkungarna lever i kristallpalats, skyddade av räksoldater och krabbgeneraler. Utöver att styra livet i vatten manipulerar Drakkungarna också molnen och regnet. Drakkungen i det Östra havet sägs ha störst territorium.

[16] The Complete I Ching, översatt till engelska av Alfred Huang. Rochester, VT: Inner Traditions, 1998.

[17] Bibeln, Evangelium enligt Matteus 22:21.

[18] Trasproletariatet: Termen syftar på klassen med utslagna, nedgångna eller ljusskygga element som utgör en del av befolkningen i industricentra. Det omfattar tiggare, prostituerade, gangsters, utpressare, svindlare, småtjuvar, luffare, permanent arbetslösa eller arbetsoförmögna, människor som blivit utkastade från industrierna och alla sorters urartade eller degenererade element samt underklassen. Termen myntades av Karl Marx i Klasstriderna i Frankrike 1848-1850.

[19] Tre-självkommittén (eller tre-självkyrkan) är en skapelse av KKP. Tre-själv avser: självstyre, självförsörjning och självspridning. Kommittén kräver att kristna kineser klipper av banden till kristna utanför Kina. Tre-självpatriotiska kyrkan kontrollerar alla godkända kyrkor i Kina. Kyrkor som inte anslöt sig till ”tre självkyrkan” tvingades stänga. Ledare och anhängare av självständiga huskyrkor förföljs och döms ofta till fängelse.

[20] John Pomfret: ”Jiang varnar USA – Kinas ledare säger att Taiwans vapenaffär kan sporra till uppladdning.” Washington Post, 24 mars 2001.