Allvarliga vattenföroreningar i Kina enligt ny rapport
En lokalinvånare samlar upp död fisk från Fuhu-floden i Wuhan i Hubeiprovinsen i centrala Kina den 3 september 2013. En ny rapport från Hebeiprovinsen redogör ingående för hur allvarlig föroreningen är där. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Vattenföroreningar är fortfarande ett akut problem i Kina. En rapport från Hebeiprovinsen den 23 juli 2014 visar att över 17 miljoner invånare dricker dåligt vatten. Av dessa dricker 5,7 miljoner bräckt vatten eller vatten med hög fluoridhalt.

Över 280 miljoner invånare i Kina använder dåligt dricksvatten, och 110 miljoner invånare bor i närheten av kraftigt förorenade fabriker, skriver Kinas miljöskyddsministerium i en rapport baserad på landets första rikstäckande, storskaliga undersökning publicerad i mars i år.

Dricker man kranvatten med höga halter av fluorid under lång tid, kan det orsaka fluoros som skadar tänderna och skelettet där rygg och viktiga leder kan deformeras.

Hebei är inte den enda provinsen med hög fluoridhalt i dricksvattnet. Förutom i Shanghai och sydost om Hainanprovinsen förekommer fluoros i alla fastlandsprovinser, städer och distrikt i varierande grad, enligt ministeriet för vattenresurser.

Förorening från lantbruk och industrier

Rapporten från Hebei gör gällande att de förhöjda halterna av tungmetaller, bland annat kvicksilver, kadmium och krom, kommer från industriernas avloppsvatten som rinner ner och förorenar grundvattnet.

Hebei med huvudstaden Peking och 73 miljoner invånare, är en av de mest förorenade provinserna i Kina. I provinsen är sju stora flodsystem måttligt förorenade.

CHINA-HEALTH-WATER-POLLUTION

Lokalinvånare köper flaskvatten från en stormarknad i Lanzhou i Gansuprovinsen i nordvästra Kina den 11 april. Det har framkommit att kranvattnet i Lanzhou innehåller höga halter av det gifta ämnet bensen, vilket har fått invånarna att rusa till affärerna för att köpa flaskvatten. (Foto: STR/AFP/Getty Images)

Avfall från hushållen på landsbygden bidrar också till försämrad vattenkvalitet. Stora mängder hushållsavfall dumpas i vattnet, även djur- och människoexkrementer dumpas i floderna utan reningsprocess.

Grisskandalen

Skandaler som rör vattenförorening har de senaste åren duggat tätt på Kinas fastland. I april i år blev vattnet i staden Lanzhou, huvudstad i Gansuprovinsen förorenat, vilket ledde till panik och hamstring av flaskvatten.

Enligt kinesisk press nådde bensennivåerna i stadens vatten 200 mikrogram per liter, vilket är 20 gånger högre än landets säkerhetsstandard. Orsaken till olyckan var att vattenledningsnätet, som gick genom ett område förgiftat av en petrokemisk fabrik, gick sönder.

CHINA-POLLUTION-FARM-ANIMAL-PIG

Renhållningsarbetare har samlat upp döda grisar från Shanghais huvudflod, den 11 mars 2013. Nästan 3 000 döda grisar har flutit omkring i Shanghais huvudsakliga vattenled. (Foto: Peter Parks/AFP/Getty Images)

De kanske största synliga tecknen på Kinas vattenföroreningar är stora mängder döda fiskar och grisar som flyter i floderna. I den allvarligaste incidenten i mars 2013, drog man upp 10 395 döda grisar från Huangpufloden i Shanghai. Enligt statliga medier hade grisarna dött av plötsligt temperaturfall och många bönder dumpade dem i floden för att spara pengar.

Nu i juli har Kinas nationella utvecklings- och reformkommission lanserat projekt i över 20 provinser för att få bukt med vattenföroreningarna, till en total kostnad på 29,6 miljarder yuan (ungefär motsvarande i svenska kronor), enligt statliga medier.

Rekorddom mot vattenföroreningar i Kina

Kineser säljer ren luft i plastpåsar

GRANSKNING: Dödens sjukhus