Var fjärde tvångsutvisning kan inte genomföras
Bild från Migrationsverkets lokaler i Märsta varifrån ett 50-tal personer skulle bussas till Arlanda för utvisning. Foto: Anders Wiklund/TT-arkivbild


Var fjärde person som ska utvisas från Sverige av polisen kan inte tvingas att återvända till sitt hemland eftersom de är medborgare i länder som enbart tar emot dem som återvänder frivilligt.

Det handlar om människor som har fått avslag på asylansökan eller som har begått brott och dömts till utvisning.

– De kan bli kvar i landet i flera år, säger Natalya Carlsson, polisens nationella operativa avdelning, till Svenska Dagbladet.

Det finns cirka 12 200 så kallade öppna ärenden i polisens system, alltså ärenden som överlämnats från Migrationsverket eller någon domstol. Cirka 2 900 av dem är medborgare i länder som kräver återvändarens medverkan – och det innebär i princip att personen inte kan utvisas med tvång.

Natalya Carlsson uppger att polisen normalt inte försöker genomföra tvångsutvisningar i de fall där man vet att hemlandet endast tar emot egna medborgare som återvänder frivilligt.

(TT)