Undersökning: Så många unga använder lustgas

"Det är inte en ny grupp ungdomar som provar droger, det har tvärtom tillkommit ytterligare en substans att välja på bland dem som varit intresserade av att dricka eller använda narkotika", säger Ulf Guttormsson vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT


Polisen larmar om att allt fler unga använder lustgas som berusningsmedel. Användningen sticker ut i storstäderna, visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

CAN:s årliga undersökning bland skolungdomars vanor när det kommer till alkohol, rökning och narkotika publiceras i december. I år har man lagt till ytterligare en variabel och valt att titta på användningen av lustgas bland unga.

– Vi tyckte att det var lämpligt att ta med en sådan fråga om lustgasanvändning, säger avdelningschefen Ulf Guttormsson.

– Det förekommer en del rapportering i medier om att unga börjat använda lustgas i större utsträckning.

Giftinformationscentralen har under 2021 och 2022 fått in samtal kring just lustgas och läkare har varnat för det ökande användandet bland unga. Höga doser av lustgas kan exempelvis leda till syrebrist som kan orsaka hjärtrytmrubbningar och hjärnskador. Ett långvarigt missbruk ökar risken för neurologiska skador.

I CAN-undersökningen uppger 6 procent av eleverna i årskurs 9 att de provat lustgas någon gång. Bland eleverna i årskurs 2 på gymnasiet var den siffran 17 procent. Eftersom CAN inte tittat på frågan tidigare finns ingen data att jämföra med.

– Men som jämförelse kan man säga att det var lika vanligt som att ha provat cannabis i de här åldersgrupperna, säger Ulf Guttormsson.

Undersökningen visar inga skillnader mellan könen.

– Däremot såg vi att det var mycket vanligare i storstadskommuner eller storstadsnära kommuner jämfört med övriga Sverige.

CAN ser även att de ungdomar som testat lustgas använt andra substanser, så som alkohol, narkotika och tobak, i högre utsträckning.

– Det var väldigt ovanligt att de som hade använt lustgas inte hade använt något annat. Det är inte en ny grupp ungdomar som provar droger, det har tvärtom tillkommit ytterligare en substans att välja på bland dem som varit intresserade av att dricka eller använda narkotika, säger Ulf Guttormsson.

Det är inte olagligt att sälja lustgas för privat bruk, men regeringen meddelade i somras att man vill utreda en åldersgräns.

CAN planerar att följa upp utvecklingen kring lustgas även nästa år och kanske en tid framöver.

(TT)

Fakta

Lustgas

(TT)

Lustgas är en färglös gas som luktar lite sött och har det kemiska namnet dikväveoxid.

Namnet kommer av att gasen ger ett rus som ofta framkallar skratt eller fnitter.

Lustgas har länge använts som smärtlindrande medel inom vården, främst vid förlossningar.

Vid inandning av höga doser kan gasen orsaka syrebrist som kan leda till medvetslöshet och hjärnskador. Syrebristen kan även orsaka hjärtrytmrubbningar och plötslig död.

Vid långvarigt missbruk finns risk för neurologiska skador, med balanssvårigheter och påverkan på benmärgen som följd.

Källa: Giftinformationscentralen