USA: Global bolagsskatt på 15 procent föreslås

Tyske finansministern Olaf Scholz, fotograferad vid Eurogruppens möte i Lissabon 21 maj, välkomnar USA förslag om global bolagsskatt på 15 procent. Foto: Carlos Costa/AFP via Getty Images


Det amerikanska finansdepartement föreslår nu en global miniminivå för bolagsskatten på 15 procent. Departementet ser detta som en lägstanivå från vilken man genom ambitiösa diskussioner ska försöka höja skattesatsen. 

USA:s finansdepartement tillkännagav förslaget i förra veckan efter två dagars möten i styrgruppen för OECD- och G20-länderna. Mötena gällde urholkning av skattebasen och förflyttning av vinster mellan olika länder.

”Som en del av dessa möten startades på allvar diskussioner om en global miniminivå för bolagsskatten”, säger finansdepartementet. Man tillägger att cheferna på departementets byrå för skattepolitik drivit på argumentet att ”en lägstanivå för bolagsskatten skulle säkerställa att den globala ekonomin kan utvecklas på en jämbördig spelplan gällande beskattningen av multinationella företag, samt driva innovation, tillväxt och välstånd vid sidan av mer rättvisa för medelklassen och arbetande människor”.

Finansdepartementets förhandlare hävdar vidare att ”eftersom den globala minimiskatten för bolag idag i praktiken är noll, så har det varit ett race mot botten för bolagsskatterna. Detta har underminerat USA:s och andra länders möjligheter att öka intäkterna, något som krävs för att kunna göra kritiska investeringar.”

Le Maire: ”Bra kompromiss”

Departementet säger att man ”gläds över det positiva mottagandet av förslaget och de framsteg som gjorts för att etablera en global miniminivå för bolagsskatt”.

Finansminister Janet Yellen föreslog i april en miniminivå på 21 procent som en del av president Joe Bidens infrastrukturplan på 2 200 miljarder dollar. Infrastrukturplanen skulle till stor del finansieras av en höjd amerikansk bolagsskatt till 28 procent.

Trumpadministrationen och republikanerna i kongressen sänkte 2017 den amerikanska bolagsskatten från 35 procent till 21 procent. Samtidigt införde finansdepartementet ett system för att säkerställa att amerikanska multinationella företag betalade en lägsta skatt på 10,5 procent, i syfte att hindra bolagen från att flytta sina vinster till skatteparadis.

Frankrike och Tyskland stödde förslaget om 21 procent, men de andra länderna ville ha en lägre nivå. Tidigare diskussioner mellan OECD-länderna har kretsat kring 12,5 procent – samma skattesats som på Irland.

Den franske finansministern Bruno Le Maire menar att det senaste amerikanska förslaget ”skulle kunna vara en bra kompromiss” och hans tyske motsvarighet Olaf Scholz välkomnar det som ett ”stort framsteg”.

Båda finansministrarna insisterar emellertid på att samtalen ska avslutas som planerat vid mötet mellan finansministrarna i G20 i juli. Detta som svar på förslag från OECD om att det kan ta ända till oktober att få igenom uppgörelsen.

”Frustration” på den fria marknaden

Bidenadministrationens ansträngningar för att åstadkomma en minimiskatt för bolag är ett led i att åtminstone delvis motverka de negativa effekter som kan komma av presidentens förslag att höja den amerikanska bolagsskatten till 28 procent.

Ekonomer har hävdat att Bidenadministrationens förslag om global minimiskatt för bolag inte bara kommer att ”frustrera” den fria marknaden, utan också få klent stöd från utländska regeringar.

– När allt kommer omkring är alla internationella överenskommelser egentligen uddlösa på grund av de enskilda nationernas suveränitet, säger Gigi Foster, professor i ekonomi vid University of New South, till Epoch Times.

– Incitamentet för enskilda länder att erbjuda förmånliga skattevillkor kommer att kvarstå, oavsett hur starkt trycket blir på ett land att anpassa sig till någon överenskommen standard, tillägger han.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Grundades ursprungligen 1948 under namnet Organization for European Economic Cooperation (OEEC), med uppdraget att samordna Marshallplanen i uppbyggnaden av Europa efter andra världskriget.

Reformerades till nuvarande organisation 1961 med syftet att stimulera den ekonomiska utvecklingen och världshandeln.

Består av 37 medlemsstater i den industrialiserade delen av världen.

Generalsekreterare sedan 2006 är José Angel Gurria från Mexiko. 1 juni 2021 ersätts han av Mathias Cormann från Australien.

Sverige var med och grundade organisationen.

Ansvaret för att samordna OECD-frågorna ligger i Sverige på Utrikesdepartementet.