Tegnell: Ser inte nedgången vi hoppats på
Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten, under den dagliga myndighetsgemensamma pressträffen om covid-19. Foto: Anders Wiklund/TT


4 542 personer som insjuknat i covid-19 har nu bekräftats avlidna i Sverige. Det är en ökning med 74 personer det senaste dygnet.

Vi ser en avflackning och inte den fortsatta nedgången vi hoppats på, säger Anders Tegnell.

Antalet bekräftat smittade personer är 40 803 och hittills har 2 121 personer som insjuknat fått intensivvård.

6,3 miljoner fall har konstaterats i världen, och 1,4 miljoner i Europa, berättar statsepidemiolog Anders Tegnell. Den stora motorn globalt är Sydamerika och USA.

För Sveriges del ligger vi kvar på ungefär samma platå som tidigare. Storstadsregionerna står för den största delen av IVA-fall. Vi ser en hyfsat positiv utveckling på sikt, framför allt inför sommaren, säger Tegnell.

Utvecklingen går dock inte längre lika starkt nedåt utan har flackats av och Tegnell uppmanar därför alla att följa råd och rekommendationer. Det vill säga inte resa i onödan, stanna hemma om man är sjuk, minimera nära kontakter om man är över 70 eller i riskgruppen och tvätta händerna.

Tegnell bemöter också det delvis självkritiska uttalandet i Sveriges Radio där Tegnell sade att det finns en "förbättringspotential i det vi har gjort i Sverige".

Det har spridits en nyhet om att jag, och vi på myndigheten, anser att den strategi vi använt varit felaktig och skulle ändras på ett drastiskt sätt, säger han.

Det är inte alls så. Vi menar fortfarande att strategin är bra, men det finns alltid förbättringar. Man kan alltid bli bättre.