Svenska badplatser håller god vattenkvalitet
Foto: Haley Phelps/ Unsplash


De svenska badens vattenkvalitet är generellt god, enligt årets rapport från Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. 92 procent av de 441 svenska bad som klassificeras enligt EU-regler har god vattenkvalitet.

– Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet, från 333 i fjol till 353 bad i år. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV i ett pressmeddelande.

Av Sveriges 2 700 kommunalt registrerade badplatser är 441 ”EU-bad”, där man gör regelbundna kontroller och provtagningar för bland annat bakterier och algblomning. Baden rangordnas sedan som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. Får badet omdömet ”dåligt” bör kommunen avråda från bad där.

– De allra flesta EU-bad i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar cirka 92 procent, säger Ylva Engwall, utredare på enheten för vattenförvaltning på HaV.

– Två svenska EU-bad har fått klassificeringen ”dålig” badvattenkvalitet, vilket är tre färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

Laboratorierna letar främst efter bakterierna E. coli och intestinala enterokocker, som båda finns i tarmarna på varmblodiga djur, så om det är för höga halter kan det betyda att vattnet kan ha förorenats från avlopp.

Rapporten i sin helhet kan den specialintresserade läsa här. Är du däremot nyfiken på statusen för just ditt bad kan du titta på Havs- och vattenmyndighetens interaktiva karta.