Straffbart ge sig på blåljuspersonal
Den 1 januari blir det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulansvård. Foto: Hossein Salmanzadeh/TT-arkivbild


Den 1 januari införs ett nytt brott, sabotage mot blåljusverksamhet. Det blir straffbart att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om det förhindrar uttryckning eller brottsbekämpande verksamhet.

Samtidigt skärps straffet för grovt våld mot tjänsteman.

Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet blir fängelse i högst fyra år. För grovt sabotage blir straffet lägst två år och högst arton år eller livstids fängelse. För grovt våld eller hot mot tjänsteman skärps straffet till lägst ett eller högst sex års fängelse.

Förutom att ställa sig bakom regeringens förslag röstade riksdagen även igenom ett antal tillkännagivanden. Bland annat att det straffrättsliga skyddet ska vara detsamma för personal inom Tull och Kustbevakning samt att det införs en egen brottsrubricering för våld mot tjänsteman, där straffet ska vara minst sex månaders fängelse.

(TT)