Sjukdom och materialbrist pressar hemtjänsten
Höga sjukskrivningstal och brist på skyddsutrustning. Trycket på en redan hårt ansatt hemtjänst ökar när coronaviruset fortsätter spridas i Sverige. Foto: Gorm Kallestad/TT-arkivbild


Höga sjukskrivningstal och brist på skyddsutrustning. Trycket på en redan hårt ansatt hemtjänst ökar när coronaviruset fortsätter spridas i Sverige.

Samtidigt märks en oro hos personalen, säger Elisabeth Antfolk från fackförbundet Kommunal.

– Jag tror tyvärr vi kommer se problem med att personal är livrädd för att gå in till kunderna i hemtjänsten.

Bristen på sjukvårdsutrustning drabbar inte bara sjukhusen, utan också i allra högsta grad den kommunala omsorgen och hemtjänsten.

Socialstyrelsen som har i uppdrag att se över tillgång till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial arbetar med att ta fram en lägesbild av hur det ser ut i kommunerna.

– Det är inte sammanställt än, men vi får signaler om att det också finns brist i den kommunala vården. Där måste vi också säkerställa att man kan arbeta med rätt skyddsutrustning, sade Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, tidigare i veckan.

Bekymmer i Stockholm

Det ser olika ut i Sverige, men bristen på material, som ansiktsvisir och engångskläder, råder över hela landet, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorgen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Det varierar från de som säger att "vi har brist så det inte fungerar i dag", till de som säger att "vi befarar att vi kommer få en bristsituation".

– Men i exempelvis Stockholm har man stora bekymmer, säger Greger Bengtsson.

Ett annat problem är de ökade sjukskrivningarna.

– I en kommun hade man nästan upp till 50 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen som var sjuka. Andra säger att man har en väsentlig ökning och det är ju kopplat till att man inte ska vara på jobbet om man är lite krasslig.

TT: Klarar kommunerna av att hantera situationen?

– Bilden vi får är att man jobbar och sliter med det och klarar av ganska mycket. Man gör ett enormt bra jobb.

Orolig personal

Elisabeth Antfolk, ordförande för Kommunals sektion för privat vård och omsorg i Stockholm, tror att bristen på skyddsutrustningen kommer att öka, samt att det kommer bli "otroligt svårt" att klara personalförsörjningen.

– Och jag tror det blir ännu svårare hos privata utförare. Den kommunala verksamheten kan flytta personal mellan olika boenden, men hemtjänsten är mycket bräckligare. Man har sin arbetsgrupp och sina timmisar, när det är slut är det slut.

Från de 3 700 medlemmarna i hennes sektion kommer också många oroliga frågor om hur de ska agera om de misstänker att brukaren är smittad med coronaviruset. Men om det inte finns någon bekräftad smitta är instruktionerna att behandla personen som om det vore en vanlig säsongsinfluensa, säger hon.

– Kort och gott innebär det ingen skyddsutrustning. Då är det arbetskläder och basala hygienrutiner, inget annat.

När viruset fortsätter att spridas tror hon därmed att problemen med orolig hemtjänstpersonal kommer att öka.

– Hittills där corona har gjort inträde på vård- och omsorgsboenden har vi att hantera farhågor som att man är rädd för att ta med sig smittan hem. Men "jag är rädd" räcker ju inte för att slippa gå in i en sådan situation.

(Marc Skogelin/TT)