Selektivt medieintresse för USA
Joe Bidenadministrationen behandlas speciellt av medierna. Foto: ERIC BARADAT/AFP via Getty Images


Genom svenska mediers rapportering framstår Bidenadministrationen inte särskilt anmärkningsvärd. Men under de drygt elva veckorna i Vita huset har kontroverserna varit många.

President Joe Biden och vicepresident Kamala Harris intog Vita huset den 20:e januari efter Donald Trumpadministrationens fyra år vid makten. Kontrasterna i mediernas rapportering är tydlig. Särskilt verkar intresset långt större för de olika kontroverserna kring Donald Trump. Joe Bidenadministrationen har även den hunnit kantas av ett antal kontroverser, vilka många gånger tycks förbigås av medierna.

Administrationen har bland annat kritiserats för avsaknad av transparens. Vid skrivandet stund har man hållit endast en enda presskonferens där presidenten svarat på frågor från medierna. Man har även kritiserats för bristande insyn i administrationens arbete på grund av avsaknaden av bland annat dagsscheman och mötesloggar.

Den tidigare centriska senatorn Joe Biden tycks som president tagit ett stort kliv åt vänster.

Den tidigare centriska senatorn Joe Biden tycks som president ha tagit ett stort kliv åt vänster. Det märks inte minst på det fokus som givits ras- och identitetsfrågor. Denna vänsterprofil är något som många tillskriver vicepresidenten Kamala Harris. Detta tillsammans med faktumet att Harris åtagit sig vissa uppgifter som normalt hanteras av presidenten, har lett till spekulationer om vem som egentligen innehar den reella makten i Vita huset. 

Även Joe Bidens mentala hälsa har kommit att ifrågasättas på grund av den höga åldern samt att han emellanåt tycks förvirrad och har många gånger setts glömma väsentlig information som vilken delstat han befinner sig i.

Ensidigt om vallagar

Ett exempel på hur medierna kan tyckas rapportera ensidigt till presidentens fördel är rapportering om de nya vallagarna i delstaten Georgia. Lagarna sägs syfta till att förhindra valfusk genom bland annat striktare id-kontroller och begränsade öppettider för vallokaler. Man förbjuder även politiska representanter att bjuda köande väljare på mat och dryck då detta kan utgöra olovlig röstpåverkan.

Medierna tycks dock endast rapportera demokraternas perspektiv på detta, nämligen att det är en fråga om segregationslagstiftning och rasism. Vi fick läsa rubriker beskriva lagen med Joe Bidens ord: ”2000-talets Jim Crow-lagar”, ”Det är sjukt” samt ”En attack”. Är detta en fråga om valintegritet eller en attack mot minoriteters röstberättigande? Medierna har uppenbarligen bestämt sig redan.

Gränskrisen

Även den pågående krisen vid den södra gränsen mot Mexiko rapporteras det sparsamt om. En av de första åtgärderna Biden tog till när han tillträdde var att stoppa bygget av gränsmuren mot Mexiko som redan var finansierad och under uppbyggnad. Man lämnade även ett avtal med Mexiko som syftade till att se till att asylsökande stannar på den mexikanska sidan under ansökningstiden. Dessutom kommunicerades budskapet om kommande amnesti till illegala samt lättade regler för medborgarskap.

Detta har lett till en markant ökning av antalet människor som illegalt korsar gränsen. Under februari månad kom över hundra tusen människor och man uppskattar att över en miljon människor kan ha kommit att korsat gränsen vid slutet av året. Detta ser inte bra ut politiskt för administrationen av flera skäl. Invandring i denna skala medför en påtaglig social och ekonomisk belastning som någon måste betala för. Samtidigt växer kartellernas inflytande när de nu ges möjlighet att göra förtjänst på införseln av migranter, tillsammans med narkotika och illegal människohandel.

Risk för smittspriding

Lika svårt att försvara är det faktum att detta sker under en pandemi när skolor är stängda och småföretag förbjuds bedriva sin verksamhet. Uppgifter visar att runt tio procent av de som dyker upp vid gränsen uppvisar ett positivt test för covid-19. Detta ageras dock inte på utan smittade släpps i regel in i landet ändå, trots risk för införsel av den brasilianska varianten av covid-19.

Trots administrationens konsekventa försök att hindra mediers insyn i allt detta, har bilder läckt ut som visar hur barn och ungdomar ligger tätt inpå varandra på golvet i små överfulla inhägnader. Inhägnader som för övrigt kallades ”burar” och var en av de större kontroverserna under tiden för Trump.

Bidenadministration har adresserat gränskrisen väldigt sparsamt, och när det väl gjorts har det hävdats att Trump bär ansvaret för krisen. Detta argument är väldigt svårt att föra även med mediernas stöd. Amerikanerna såg själva att Biden lade grunden för detta när han lovade lättnader i migrationslagstiftningen och minskat gränsskydd.

Det framstår som det finns en ovilja hos medierna att hålla Biden till samma standard som Trump. Det framstår inte längre lika kontroversiellt med ”barn i burar” och smittspridning. Att detta kommer fortsätta är dock inte självklart om gränskrisen fortsätter att eskalera. Det blir allt svårare att försvara det även om man skulle vilja.

 Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.