Säpo: Ingen svensk höjning av hotnivå
Säpochefen Anders Thornberg. Foto: TT-arkivbild


Svenska säkerhets- och underrättelseorgan har ett utbyte av information med brittiska kollegor om terrordådet i London, enligt Säpochefen Anders Thornberg.

Hotnivån för Sverige är redan förhöjd, till en trea på en femgradig skala, och ännu är det inte läge att höja den.

– Vi är inte där och jag ser ingenting som tyder på det heller, säger Thornberg.

TT: Finns det någonting i er information om London som tyder på en koppling till Sverige?

– Jag kan inte svara på det. Det pågår ett informationsutbyte och det pågår en förundersökning i Storbritannien, svarar Thornberg.

Bedömer direkt

Sverige har haft förhöjt hot sedan hösten 2010. Det är Säpochefen som tar beslut om att höja eller sänka sedan Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) - där även Försvarets radioanstalt och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ingår - tagit fram underlag.

Där ingår bland annat information från det vanliga underrättelseutbytet med utländska samarbetsparter, men det intensifieras alltid i samband med terrorattentat som det i London.

– När sådant här händer tittar vi naturligtvis direkt på det. Vi har kontakt med våra brittiska kollegor och vi tar in information inom ramen för vårt kontraterrorarbete, säger Thornberg.

"Ny normalbild"

– Sverige tar ju till sig information och gör bedömningar om det kan påverka Sverige eller svenska intressen och om vi ska behöva höja någon hotbild eller inte, men där är vi inte ännu.

Thornberg reagerar med avsky på dådet i London, och säger att han tänker på de drabbades anhöriga och på brittiska kollegor.

Att använda fordon som vapen vid terrordåd har blivit vanligare, och Thornberg säger:

– Vi ser kanske en ny normalbild där man tar till enklare medel när man begår terrorattentat. Då går allting snabbare och är svårare att upptäcka, till och med för den brittiska säkerhetstjänsten som är så skicklig och har så mycket resurser.

(TT)

Fakta

Hotnivån

Hösten 2010 höjde Säkerhetspolisen den svenska terrorberedskapen till den högsta nivån på fem år.

Nivån höjdes från den andra, lågt hot, till den tredje, förhöjt hot, på en femgradig skala.

Bakgrunden var att underrättelsetjänst och säkerhetspolis identifierat ett antal individer som både har intention och kapacitet att genomföra attacker mot svenska mål.

I november 2015, efter terrordåden i Paris, höjdes nivån till en fyra men den sänktes till en trea igen i mars 2016.

Källa: Säpo