Så ska regeringen korta vårdköerna
Socialminister Lena Hallengren (S) meddelar att regeringen tillsätter en delegation som ska se över hur vårdköerna kan kortas. Foto: Jonas Ekströmer/TT


Regeringen tillsätter en delegation som ska utreda hur vårdköerna ska kortas och tillgängligheten förbättras inom vården.

– Alldeles för många har fått vänta alldeles för länge, säger socialminister Lena Hallengren (S).

En generalplan ska tas fram för att korta köerna inom vården. Därför tillsätter regeringen i dag en delegation som ska se över hur det ska genomföras och hur tillgängligheten inom vården ska kunna förbättras, berättar Hallengren under en pressträff.

– Alldeles för många har fått vänta alldeles för länge. Så vill jag inte att vi ska ha det i Sverige. Att människor ska få den vård man behöver när man behöver den är en grundbult i samhället, säger Hallengren.

Samverka med regioner

Beslutet är en del av överenskommelsen med samarbetspartierna i januariavtalet. Delegationen ska samverka med regionerna för att ta fram regionala planer för kortare väntetider, den ska också stödja ett mer effektivt resursutnyttjande i vården samt utreda om och lämna förslag på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning via 1177. Den ska även utreda för och nackdelar med en ny, utökad vårdgaranti.

Erfarenheter av pandemin

Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR, ska leda arbetet.

– Tillgängligheten måste förbättras och köerna måste kortas. Pandemin har gett oss en rad erfarenheter och det har skett en utveckling som vi bör använda oss av framöver, säger Gunilla Gunnarsson, som medverkar via länk på pressträffen.

Hon nämner bland annat digitaliseringen inom vården. Delegationen ska delredovisa uppdraget den 30 juni nästa år och slutredovisa det den 15 maj 2022.

(TT)