S i Uppsala vill införa obligatorisk språkundervisning i vården
Foto: Jonas Petersson/Wikimedia Commons


I en debattartikel i Expressen skriver de två socialdemokraterna Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala, och Vivianne Macdisi, regionråd i Region Uppsala, att man går till val på att språkundervisning inom vården ska vara obligatorisk.

De menar att det är viktigt att kunna kommunicera tydligt med patienter, äldre inom omsorgen och anhöriga. På så vis anser de att integrationen bli bättre och det blir mer personal i välfärden eftersom Kommunal har visat att man behöver anställa 135 000 i välfärden under den kommande mandatperioden.

Regeringen gick för två år sedan ut och sade att språket är en viktig komponent för att ta sig in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har därför försökt göra en rad satsningar på svenskundervisningen. Men trots detta anser Pelling och Macdisi att det inte räcker och vill därför gå ett steg längre.  

De ser främst tre skäl varför språkundervisning i vården är viktig: Obligatorisk språkundervisning gör vården och omsorgen tryggare, det minskar personalbristen och påskyndar integrationen.

Moderaterna var redan för drygt två år sedan inne på ungefär samma linje. Då sade den dåvarande partiledaren Anna Kinberg-Batra att ”om man ska ta sig in i det svenska samhället måste man också anstränga sig för att lära sig språket. Om det finns någon som bott i Sverige i tio år och inte kan språket, då är det någonting som är fel”.

Även författaren Björn Ranelid påpekar hur viktigt det är kunna språket. I en krönika i Expressen säger han:

”Människor som har allvarliga brister när de talar och skriver svenska blir socialt handikappade genom att de saknar goda verktyg att uttrycka sig i ord.”

De två författarna till debattartikeln anser att det är viktigt att personalen inom vård och omsorg kan kommunicera tydligt med patienter, äldre och anhöriga.

Socialdemokraterna i Uppsala går därför till val på att införa obligatorisk svenskundervisning inom vård och omsorg. Och man hoppas med detta att fler kommuner, landsting och regioner tar efter.