Riksdagen utjämnar mellan kommuner
Riksdagen har klubbat igenom förändringar i systemet som ska jämna ut kostnader mellan kommunerna. Foto: Martina Holmberg/TT-arkivbild


Vid årsskiftet ändras systemet som ska jämna ut kostnader och göra villkoren mer likvärdiga mellan kommuner. Elva miljarder, drygt en miljard mer än tidigare, ska fördelas om.

Det står klart sedan riksdagen röstat ja till regeringens förslag.

Moderaterna och Kristdemokraterna ville vänta med införandet till 2021 och under tiden fram till dess be regeringen göra ändringar i förslaget.

Liberalerna ville avslå förslaget rakt av och hävdade att det är orimligt att tiden från förslag till införande bara blir fyra månader. Det är alldeles för kort tid för kommuner och regioner att ta hänsyn till de, för en del stora, förändringar som det ändrade systemet innebär.

De förändringar som görs innebär att mer hänsyn ska tas till socioekonomiska faktorer och hur glest befolkad en kommun eller region är.

Systemet kostar inget för staten, mer välbeställda kommuner betalar in en avgift och mer utsatta och mindre välbeställda kommuner får bidrag från de avgifter som betalas in.

En region som kommer att få betala in mer pengar är region Stockholm medan de så kallade skogslänen, i Norrland och västra Svealand, generellt sett, ska tjäna på det.

Totalt handlar det om elva miljarder som ska omfördelas, mot tidigare cirka 9,7 miljarder.

(Lars Larsson/TT)