Psykisk hälsa hos lantbrukare kartläggs

Lantbruk

Jordbruksverket vill kartlägga hur de svenska bönderna mår.Foto: Marianne Persson, SLU


Lantbrukare är ett viktigt yrke och själva grunden till att det finns mat att sätta på bordet. Det är ett hårt och ofta ensamt arbete med en stor osäkerhetsfaktor där yttre faktorer som man inte kan påverka har stor betydelse. Så hur mår lantbrukarna egentligen? Det vill Jordbruksverket ta reda på.

Under 35 år har Peter Lundqvist, senior advisor och professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, forskat om lantbrukares arbetsmiljö. Nu har han tillsammans med kollegor fått i uppdrag att göra en kartläggning av lantbrukarnas psykiska hälsa.

– Jag skulle tro att ekonomin, lönsamheten, med alla kostnadsökningar för insatsvaror, energi och räntor är det som oroar och gör att många lantbrukare kan må dåligt. Det kan dock se olika ut beroende på vilken verksamhet man bedriver, säger han till Epoch Times.

Uppdraget kommer från Jordbruksverket som har avsatt 3,5 miljoner kronor för projektet för åren 2023–2025. Målet är att öka kunskaperna om lantbrukares psykiska hälsa och deras bakomliggande arbetsmiljö- och livssituation. Det kan förbättra möjligheterna till förebyggande och stödjande insatser.

– Vi vet väldigt lite om den svenske lantbrukarens psykiska hälsa, men i andra studier har vi fått tydliga signaler om att de inte alltid mår så bra psykiskt. Personligen vill jag uppnå en avdramatisering av psykisk ohälsa bland lantbrukare. Det ska vara lika naturligt att prata om att man är orolig, ledsen, stressad eller deprimerad som att man brutit armen, stukat foten eller fått sy ett större sår, säger Lundqvist i ett pressmeddelande.

Lantbruksyrket har många utmaningar. Enligt en kunskapssammanställning som Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, nyligen gjort är den psykiska ohälsan generellt högre bland lantbrukare än i andra yrkesgrupper.

Några av de arbetsmiljörisker som identifierades i sammanställningen är hög arbetsbelastning, oro för ekonomi, klimatförändringar och ensamhet.

Känslan av maktlöshet påverkas också i hög grad av yttre faktorer till exempel myndigheternas krav, torka, översvämningar och rovdjursattacker.

Redan i november 2021 fick Jordbruksverket uppdraget att ta fram och påbörja en strategi för att minska olyckor och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Där lyfts behovet av att göra en kartläggning av attityder kring psykisk ohälsa.

I den tidigare studien från Mynak säger Peter Lundqvist att man som lantbrukare ofta har stor stolthet och kanske har svårt att dela sin oro med andra. Man håller skenet uppe och det finns fortfarande mycket machokultur, att man är stark nog att klara sin verksamhet.

Resultatet från kartläggningen beräknas vara klart till sommaren/hösten 2024.