Partiets brott följer Xi Jinping – även till Finland
Kinas president Xi Jinping och Finlands president Sauli Niinistö. Foto: Vesa Moilanen/AFP/Getty Images


Kinas president, och tillika kommunistpartiets högste ledare Xi Jinping är ute på turné, och onsdags var han i Helsingfors för att träffa Finlands president Sauli Niinistö. Strax utanför avspärrningarna stod – som alltid vid kinesiska statsbesök – de som vill väcka uppmärksamhet kring kommunistregimens förföljelse och människorättskränkningar.

En av de grupper som demonstrerade var utövare av den andliga metoden falungong, som alltjämt förföljs mycket hårt i Kina. I de flesta länder där Xi landar finns åtminstone en eller ett par kineser som tvingats fly till just det landet, undan sin egen regering, bara på grund av sin helt fredliga och ickepolitiska tro. Deras demonstrationer, och de historier de bär med sig, utgör en viktig påminnelse vid den här sortens artiga diplomatiska möten, vad det egentligen är för en regim som håller på att etablera sig som en supermakt.

I Helsingfors fanns till exempel Wu Zhiping, vars 70-åriga mor och 65-åriga moster dödats av den kinesiska regimen för att de utövar falungong. Allt som allt har sex medlemmar av hans familj som utövar falungong utsatts för tvångsarbete, hjärntvätt och andra övergrepp. Han och hans fru, som tillbringat elva år separerade från varandra på grund av förföljelsen i Kina har nu äntligen lyckats återförenas i Finland.

Kinesiska falungong-utövare demonstrerar vid Xi Jinpings besök i Helsingfors. Till höger, Wu Zhiping.

Trots att det kommit vissa tecken på att just förföljelsen av falungong lättat något, medan andra, exempelvis protestantiska kristna, förföljs allt hårdare, enligt Freedom Houses senaste rapport om religiös förföljelse i Kina, så är det en relativ lättnad från en extremt hög nivå av utsatthet. Falungong är fortfarande i den svårast förföljda gruppen, tillsammans med tibetanska buddhister och uiguriska muslimer.

Det som de två sistnämnda har gemensamt är dock att det finns en etnisk och territoriell aspekt, eftersom både de regioner där tibetanerna och uigurerna bor är områden som ockuperades av Kina efter kommunistpartiets maktövertagande, och de utgör etniska minoriteter, vars kultur förtrycks hårt, i ett försök att sinofiera dessa regioner.

Den här aspekten saknas i fallet med falungong, vars utövare kom från alla delar av Kina, och inte från några särskilda samhällsgrupper. De var inte en avgränsad befolkning som man kunde hantera med paramilitär och undantagstillstånd, som tibetanerna och uigurerna. De var vem som helst på gatan i storstaden eller byn. En del hade framgångsrika karriärer inom media, forskning, militär eller politik – Wu Zhiping själv jobbade på bank. Dessutom var de många. När förföljelsen inleddes 1999 beräknade den kinesiska staten att de uppgick till mellan 70 och 100 miljoner.

Wu Zhipings familjetragedi är lika förfärande som obegriplig, och även om han själv klarat sig till Finland med sin fru, så är hans bror, Wu Zhijun och svägerska Li Peizhen, fortfarande kvar i Kina. I fjol lämnade de tillsammans med 62 andra falungong-utövare in brottsanmälningar mot förre regimledaren Jiang Zemin i staden Guangzhou i södra Kina. Det är något som hundratusentals falungong-utövare gjort de senaste åren, och somliga har kunnat göra det helt utan trakasserier från myndigheterna.

Kinesiska falungong-utövare demonstrerar vid Xi Jinpings besök i Helsingfors.

Så blev dock inte fallet för Wu Zhijun och Li Peizhen. Wu blev kidnappad, illegalt frihetsberövad i tio dagar och misshandlad. När han kom hem blev han konstant trakasserad av polisen. Li försökte förklara för poliserna att falungong faktiskt är lagligt till och med enligt Kinas lagar, men för knappt ett år sedan fördes hon bort för ”lagutbildning”, det vill säga brutal och illegal hjärntvätt – den metod som till stor del ersatt det numera nedlagda arbetslägersystemet när det gäller att förfölja falungong.

Som Epoch Times rapporterat, så förefaller det som om Xi Jinping helst skulle distansiera sig från förföljelsen av falungong, som varit en katastrof för det kinesiska samhället på alla nivåer – moraliskt, socialt, ekonomiskt, politiskt och andligt – men hans politiska rivaler i den partifalang där den nu 90-årige Jiang Zemin, förföljelsens huvudansvarige, sitter som något slags gudfader, har investerat hela sin politiska framtid i den här förföljelsen. Så länge maktkampen inom partiet inte är avgjord, kommer falungongs status sannolikt att förbli oklar i Kina, och förföljelsen kommer att vara fortsatt lika brutal på vissa platser som den varit de senaste 18 åren.

Och så länge det ser ut så kommer Xi Jinping, så gott som vart han än åker, att mötas av påminnelser, i form av små eller stora grupper av människor med banderoller, vars liv slagits sönder på grund av deras tro.